Now showing items 64-83 of 141

  • Nakládání s odpady ve zdravotnictví 

   Author: Kateřina Štěchová; Supervisor: Havlík Jan; Opponent: Mach Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-17)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou nakládání s odpady v rámci zdravotnictví České republiky, zahrnující současně platnou legislativu. Motivací k práci je~stále rostoucí tendence používání jednorázového zdravotnického ...
  • Návrh a implementace webové aplikace pro telemedicínské řešení zaměřené na diabetes 

   Author: Poláček Milan; Supervisor: Mužík Jan; Opponent: Burša Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   V současné době existuje řada softwarových řešení pro stahování a agregaci dat z mobilních zařízení pro podporu při léčbě pacientů s diabetem. Pro využití záznamů z rozdílných přístrojů musí tedy mít pacient či lékař přístup ...
  • Návrh a konstrukce pneumografu pro foniatrická vyšetření 

   Author: Sedlák Jan; Supervisor: Čmejla Roman; Opponent: Vokřál Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Návrh a realizace jednotného rozhraní pro vybrané automatické dávkovače léčiv v rámci paliativní péče 

   Author: Kučera Lukáš; Supervisor: Smrčka Pavel; Opponent: Penhaker Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Návrh a realizace laboratorního modelu krevního oběhu v končetině 

   Author: Dřímalová Simona; Supervisor: Horčík Zdeněk; Opponent: Hozman Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Návrh a realizace systému asistivních technologií pro chytré domácnosti 

   Author: Brtěk Tomáš; Supervisor: Havlík Jan; Opponent: Novotný Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tato diplomová práce se zabývá studiem systémů asistivních technologií pro chytré domácnosti. Zahrnuje přehled asistivních technologií využívaných nebo vyvíjených v současné době pro uplatnění především v domácnosti. Obecně ...
  • Návrh a realizace zařízení pro měření tremoru 

   Author: Hanousková Iva; Supervisor: Havlík Jan; Opponent: Hlaváček Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
   Tato práce se zabývá návrhem, realizací a následným ověření zařízení, které bude sloužit k měření tremoru pacientů s roztroušenou sklerózou. Tremor je nekoordinovaný rytmický pohyb zejména paží a rukou. Abychom dokázali ...
  • Návrh a realizace zařízení pro snímání oscilometrických pulsací 

   Author: Jana Ortová; Supervisor: Havlík Jan; Opponent: Novotný Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-17)
   Tato práce se zabývá návrhem a realizací zařízení k automatickému měření oscilometrických pulzací z pažní manžety natlakované na suprasystolický tlak. Z naměřených oscilometrických pulzací je možné detekovat časové zpoždění ...
  • Návrh a realizace zařízení pro snímání tremoru 

   Author: Martin Němec; Supervisor: Havlík Jan; Opponent: Novotný Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-06)
   Tato práce se zaměřuje na návrh a konstrukci elektroniky a tvorbu řídicího programu přístroje, který slouží k měření třesu u pacientů nejen s roztroušenou sklerózou. Standardní mechanické uživatelské rozhraní je rozšířeno ...
  • Návrh databáze pro měření stavu ložisek zabíhacích válců. 

   Author: Kičák Milan; Supervisor: Sovka Pavel; Opponent: Šotka David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Tato práce řeší problematiku klasifikace míry mechanického opotřebení ložisek na strojním zařízením ve Škoda Auto a.s. zabíhacích válců pro zabíhání automobilů. Za tímto účelem je nezbytné pomocí elektronického systému ...
  • Non-line of Sight Visible Light Communications 

   Author: Ertunç Ezgi; Supervisor: Zvánovec Stanislav; Opponent: Látal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-29)
   Nedávný vývoj v oblasti polovodičového osvětlení a vysoce účinných světelných diod (LED) umožnil vznik nového komunikační přístupu - komunikací ve viditelné oblasti (Visible Light Communications , VLC). Datových rychlostí ...
  • Optické vláknové pH senzory 

   Author: Šimek Ondřej; Supervisor: Zvánovec Stanislav; Opponent: Martan Tomáš
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem struktury optovláknového pH senzoru, který je realizován pomocí zúžení optického vlákna, a měřením s několika vzorky zúžených vláken. Návrh a simulace jsou prováděny v softwarovém ...
  • Optický aplikátor pro ablace srdečních arytmií 

   Author: Kohút Imrich; Supervisor: Vrba Jan; Opponent: Novotná Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Optimalizace hypertermické léčby pomocí numerických simulací veličiny SAR 

   Author: Vogeltanzová Sára; Supervisor: Vrba Jan; Opponent: Vrbová Barbora
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Cílem této práce je optimalizace hypertermické léčby pomocí numerických simulací veličiny SAR. Mikrovlnná hypertermie je v současnosti rozvíjející se metoda využívaná k léčbě nádorového onemocnění. V první části vlastní ...
  • Optimalizace laserového plazmatu v plynovém terči jako zdroje XUV záření pro aplikace v biomedicíně 

   Author: Vondrová Šárka; Supervisor: Vrbová Miroslava; Opponent: Pekárek Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Optimalizace měření a analýza vybraných fyzikálních a chemických vlivů na ultra slabou emisi fotonů z lidské ruky 

   Author: Ondrušová Beáta; Supervisor: Vrba Jan; Opponent: Pospíšil Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
   Diplomová práca je zameraná na detekciu ultra slabej emisie fotónov z rúk ľudského subjektu. V teoretickej časti popisuje mechanizmy generovania elektrónových excitovaných stavov s následnou emisiou fotónov, zhŕňa doterajšie ...
  • Optimalizace parametrů mechanického modelu kardiovaskulárního systému 

   Author: Holá Šárka; Supervisor: Ložek Miroslav; Opponent: Váchová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Orientované pole aplikátorů pro lokální termoterapii 

   Author: Fišer Ondřej; Supervisor: Vrba Jan; Opponent: Herza Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Periferie stimulačního systému pro funkční MR zobrazování 

   Author: Rydlo Jan; Supervisor: Tintěra Jaroslav; Opponent: Hlaváček Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Počítačová simulace a tvorba modelu reálného BLDC motoru použitelného v lékařství 

   Author: Bulán Martin; Supervisor: Maršík Jiří; Opponent: Novotný Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)