Zobrazují se záznamy 1-20 z 46

   Klíčové slovo
   Akustická analýza hlasu, podélná studie, Praat, hlas, řeč, věkově závislé změny, základní frekvence, formantové frekvence, počátek znělosti, jitter, shimmer, vokální trojúhelník, artikulační index. [1]
   Amazon,Privacy,Security,Cloud,Galoa [1]
   Asistivní technologie; Chytrá domácnost; Monitorování [1]
   Assistive technology; Smart home; Monitoring [1]
   Bioimpedance, tělesné složení, fyziologie, frekvence [1]
   blood pressure measurement, systolic blood pressure, diastolic blood pressure, oscillometric method [1]
   body impedance analysis; body mass index; bioelektrická impedance [1]
   Conducting cylinder, rocket chassis, theory of characteristic modes, H-shaped slots, excitation of modes, L-matching networks [1]
   Cryopreservation, thermal hysteresis, dimethyl sulfoxide, trehalosis, antifreeze protein, PAGY, crystallization [1]
   EEG; Alzheimer's Disease; Gabor Transform; Classifier; Statistical Analysis [1]
   EEG; Alzheimerova choroba; Gaborova transformace; klasifikátor; statistická analýza [1]
   Epilepsie, icEEG, DTF, SOZ [1]
   epilepsie,termografie,elektrické kortikální mapování,neurochirurgie,pediatrie [1]
   epilepsy,thermography,cortical stimulation mapping,neurosurgery,pediatric [1]
   Epileptic seisure, icEEG, DTF, SOZ [1]
   Hemodynamic parameters,Arterial stiffness,Suprasystolic pressure,Differential pressure sensor,Designed device,PWV,SphygmoCor [1]
   Hemodynamické parametry,Arteriální tuhost,Suprasystolický tlak,Diferenční senzor tlaku,Prototyp přístroje,PWV, SphygmoCor [1]
   hemodynamics, oxygen saturation, USB HID, C#, pulse oximetry [1]
   hemodynamics,blood circulation,model,models of cardiovascular system,pulse wave,Windkessel [1]
   hemodynamika, krevní oběh,model,modely kardiovaskulárního systému,pulsová vlna,Windkessel [1]