Now showing items 39-58 of 125

  • Matice čtyř kvadrantních štěrbinových aplikátorů pro mikrovlnnou termoterapii 

   Author: Kejzlarová Nina; Supervisor: Vrba Jan; Opponent: Herza Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Metoda hodnocení tělesného složení a dat získaných za pomoci bioimpedance 

   Author: Mondok Jan; Supervisor: Hlúbik Jan; Opponent: Fabián Vratislav
   Stav tělesného složení informuje o podílu tukové a netukové hmoty v těle a tudíž je důležitý pro sledování zdravotního stavu jednotlivce. Práce se zabývá zjišťováním tělesného složení pomocí bioimpedanční analýzy. Je to ...
  • Metodika kontrol glukometrů 

   Author: Brůžová Ludmila; Supervisor: Fabián Vratislav; Opponent: Dobiáš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Metodika monitorování hemodynamických parametrů 

   Author: Mudroch Martin; Supervisor: Fabián Vratislav; Opponent: Špulák Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Metody měření hemodynamických parametrů 

   Author: Nátherová Markéta; Supervisor: Havlík Jan; Opponent: Prauzek Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Metody modelování kardiovaskulárního systému 

   Author: Váchová Jana; Supervisor: Havlík Jan; Opponent: Hlaváček Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Metody včasné detekce záchvatů ze skalpového EEG 

   Author: Havel Tomáš; Supervisor: Ježdík Petr; Opponent: Jiruška Přemysl
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Metody zpracování signálů pro stanovení hemodynamických parametrů 

   Author: Kučerová Lucie; Supervisor: Havlík Jan; Opponent: Mocek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Měření fyzikálních charakteristik tlakových manžet 

   Author: Patrícia Troppová; Supervisor: Fabián Vratislav; Opponent: Grünes Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-17)
   Táto diplomová práca sa zaoberá meraním fyzikálnych charakteristík tlakových manžiet, konkrétne p-V a prenosových charakteristík, pričom hlavným cieľom bolo určiť tlakovú manžetu na meranie suprasystolického tlaku, ktorá ...
  • Měření parametrů srdečních katetrů 

   Author: Yegor Mikhailov; Supervisor: Fabián Vratislav; Opponent: Grošpic Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-17)
   Diplomová práce se věnuje studiu fyzikálně-matematického modelu měřicího systému "srdeční diagnostický katétr - komůrka se senzorem tlaku", a to na základě měření frekvenční charakteristiky reálného systému. V úvodní části ...
  • Měření povrchové deformace kůže ultrazvukem 

   Author: Tokar Daniel; Supervisor: Bálek Rudolf; Opponent: Kubínyi Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Měření povrchových elektrodynamických projevů živých buněk pomocí senzoru SGFET 

   Author: Procházka Václav; Supervisor: Kulha Pavel; Opponent: Rezek Bohuslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Měření ultra slabé emise fotonů z biologických vzorků 

   Author: Říhová Štěpánka; Supervisor: Vrba Jan; Opponent: Pospíšil Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Mikrovlnná absorpce a permitivita roztoku proteinů a mikrotubulů 

   Author: Krivosudský Ondrej; Supervisor: Oppl Ladislav; Opponent: Kučera Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Model šíření pulsové vlny na vybrané části arteriálního stromu 

   Author: Hátle David; Supervisor: Grošpic Antonín; Opponent: Korpas David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
   Práce se zabývá vytvořením počítačových modelů kardiovaskulárního systému, ve kterých byla využita hemodynamicko-elektrická analogie. Výstupy modelů jsou napěťově průběhy na konkrétních elektrických odporech, reprezentujících ...
  • Modulární vizualizační prostředí pro analýzu biologických signálů 

   Author: Tůma Vojtěch; Supervisor: Ježdík Petr; Opponent: Krajča Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Monitor sběrnice Foundation Fieldbus 

   Author: Svědirohová Monika; Supervisor: Závada Jiří; Opponent: Novotný Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Monitorování parametrů kardiovaskulárního systému z tvaru tlakových křivek 

   Author: Chaloupka Lukáš; Supervisor: Fabián Vratislav; Opponent: Jíra Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Multilingvální rozpoznávání řeči pro vybrané západoevropské jazyky 

   Author: Montoya Gómez Gloria María; Supervisor: Pollák Petr; Opponent: Rajnoha Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Hlavním cílem předložené práce bylo vytvoření první verze multilingválního rozpoznávače řeči pro vybrané 4 západoevropské jazyky. Klíčovým úkolem této práce bylo definovat vztahy mezi subslovními akustickými elementy napříč ...
  • Nakládání s odpady ve zdravotnictví 

   Author: Kateřina Štěchová; Supervisor: Havlík Jan; Opponent: Mach Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-17)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou nakládání s odpady v rámci zdravotnictví České republiky, zahrnující současně platnou legislativu. Motivací k práci je~stále rostoucí tendence používání jednorázového zdravotnického ...