Now showing items 48-67 of 117

  • Nabíjení kapalinových článků pomocí PLC 

   Author: Mráz Jiří; Supervisor: Havlíček Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Navíječka řízená pomocí SIMATIC S1500 

   Author: Ondřej Kalát; Supervisor: Bauer Jan; Opponent: Kozák Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-07)
   Práce v teoretické části zpracovává základní problematiku pohonů používaných v navíjecích aplikacích. Obsahuje také popis standardizované aplikace pro navíječky s vedoucí osou od firmy Siemens. V praktické části práce je ...
  • Návrh a modelování fotovoltaického systému 

   Author: Melzer Michal; Supervisor: Haubert Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Návrh a realizace battery management systému trakční baterie 

   Author: Lukáš Ira; Supervisor: Skarolek Pavel; Opponent: Jirsa Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-10)
   Cílem této diplomové práce je navrhnout a otestovat zařízení Battery Management System, zkráceně BMS. Funkcí tohoto zařízení je monitorování stavu jednotlivých článků trakčního bateriového úložiště elektrického motocyklu ...
  • Návrh a realizace modulu řízení motoru pro Citroën Berlingo Electrique 

   Author: Skarolek Pavel; Supervisor: Košík Michal; Opponent: Červinka Dalibor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
   Diplomová práce se zabývá návrhem a konstrukcí modulu řízení motoru elektromobilu. Popsané řešení umožňuje pohon elektromobilu se stejnosměrným cize buzeným motorem, reverzaci, rekuperaci a odbuzování. Řízení jednotlivých ...
  • Návrh a realizace programu a uživatelského rozhraní pro převíječku řízenou PLC Siemens 

   Author: Kryštof Hájek; Supervisor: Bauer Jan; Opponent: Kozák Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-02)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací softwaru převíjecího stroje. Převíjecí stroj (dále jen převíječka) je realizován sestavou prvků PLC od firmy Siemens v kombinaci s konstrukcí vyrobenou na míru. Převíječku ...
  • Návrh a realizace řídicí a silové sběrnice modulárniho měniče 

   Author: Lněnička Tomáš; Supervisor: Flígl Stanislav; Opponent: Lazor Marek
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem propojovací karty (také známé pod názvem: "Backplane") a spolu s diplomovou prací Bc. Jakuba Klingera tvoří návrh konceptu modulárního měniče. Námi vyvíjený měnič bude ve formátu 19" ...
  • Návrh a realizace řídícího algoritmu nabíječky elektromobilu s SiC prvky 

   Author: Vladislav Walter Nürnberger; Supervisor: Skarolek Pavel; Opponent: Havelka David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-07)
   Cílem práce je návrh a realizace řídícího algoritmu pro síťovou nabíječku elektromobilu obsahující SiC spínací prvky. Součástí nabíječky je aktivní PFC, které je realizováno pomocí boost měniče. Vzhledem k tomu, že měnič ...
  • Návrh a realizace řízení stejnosměrného dynamometru 

   Author: Vršínský Jiří; Supervisor: Haubert Tomáš; Opponent: Bauer Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Návrh budiče výkonového tranzistoru IGBT 

   Author: Barcal Pavel; Supervisor: Lev Miroslav; Opponent: Bauer Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Návrh elektrického pohonu vozidla Formula Student 

   Author: Stanislav Tomášek; Supervisor: Bauer Jan; Opponent: Rýzek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Hlavním úkolem této diplomové práce bylo navrhnout a postavit funkční prototyp frekvenčního měniče pro použití ve vozidlech týmu eForce FEE Prague Formula, soutěžícího v mezinárodní inženýrské soutěži Formula Student. Práce ...
  • Návrh indukčního trakčního motoru 15 kW s vnějším rotorem v SW prostředí ANSYS Electronics ver. 17.0 

   Author: Petřík Jan; Supervisor: Buhr Karel; Opponent: Klečka Vlastimil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Práce je zaměřena na možnost analýzy asynchronních motorů s vnějším rotorem v trakční aplikaci. Návrh stroje zadaného typového výkonu je proveden v SW prostředí ANSYS Elektronics, který je v rámci studentské free licence ...
  • Návrh lineárního indukčního motoru - simulace v programovém prostředí ANSYS Maxwell 3D 

   Author: Lev Tomáš; Supervisor: Buhr Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Návrh měniče budícího obvodu trakčního motoru elektromobilu 

   Author: Hošek Jan; Supervisor: Lev Miroslav; Opponent: Kobrle Pavel
   Předmětem této diplomové práce je návrh pulzního měniče pro budicí obvod trakčního elektromotoru. V první části se zabývá teoretickými aspekty řízení stejnosměrného stroje, v druhé potom vlastní realizací měniče. Měnič je ...
  • Návrh měniče kotevního obvodu trakčního motoru elektromobilu 

   Author: Daliba Jan; Supervisor: Lev Miroslav; Opponent: Mňuk Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Návrh měniče pro hlavní pohon formule student 

   Author: Koman Martin; Supervisor: Hlinovský Vít; Opponent: Zezula Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-11)
   Táto diplomová práca sa zaoberá popisom súčasného meniča pre hlavný pohon automobilu Formula Student Electric. V rámci práce je vytvorený model v prostredí Matlab Simulink odpovedajúcemu súčasnému pohonu. Model je upravený ...
  • Návrh nadřízeného řídícího systému pohonu elektromobilu 

   Author: Košík Michal; Supervisor: Lev Miroslav; Opponent: Mňuk Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Návrh pohonu pro vozidlo formule student 

   Author: Pech František; Supervisor: Hlinovský Vít; Opponent: Houf Zdeněk
   Práce se zabývá návrhem pohonu pro vozidlo Formula Student. Na začátku práce jsou analyzovány jízdní odpory vozu, očekávané dynamické parametry a vypočteny výkony pro jejich dosažení. S těmito parametry se pak dále pracuje ...
  • Návrh pracoviště pro testování trakčních akumulátorů 

   Author: Razov Maksym; Supervisor: Buhr Karel; Opponent: Vondráček Stanislav
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem pracoviště pro testování trakčních akumulátorů. V první a druhé kapitole rozebírám stav trhu elektromobilů a konstrukce i analýzu charakteristik trakčních akumulátorů ve světě. Dále ...
  • Návrh PWM usměrňovače 

   Author: Daniel Madara; Supervisor: Bauer Jan; Opponent: Havelka David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-10)
   Tato diplomová práce se zabývá zpětnými vlivy nelineárních spotřebičů na napájecí síť a jejich matematickým popisem, především z hlediska emise vyšších harmonických proudu polovodičovými měniči neboli deformací křivky ...