• Adaptivní skluzová regulace pohonu elektromobilu 

   Autor: Divín Stanislav; Vedoucí práce: Kočárník Petr
  • Analýza charakteristik asynchronního motoru 13 kW pomocí moderních simulačních nástrojů 

   Autor: Pohanková Veronika; Vedoucí práce: Buhr Karel; Oponent práce: Lev Tomáš
   Tato práce popisuje elektromagnetický návrh asynchronního stroje analytickou metodou a s využitím moderního simulačního softwaru ANSYS Maxwell 3D. Cílem práce je vytvoření 2 elektromagnetických modelů - analytickou metodou ...
  • Aplikace vývojového prostředí ANSYS pro návrh reluktančního synchronního motoru 15 kW 

   Autor: Pavluk Jan; Vedoucí práce: Buhr Karel; Oponent práce: Lev Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Cílem této práce je seznámení se s vývojovým prostředím Ansys Elektronics ve verzi 17.0., které má výpočetní centrum ČVUT nově zakoupené v tzv. student free Campus licenci. Dále analýza základních principů návrhu reluktančních ...
  • Aplikace vývojového prostředí ANSYS pro návrh spínaného reluktančního motoru 15 kW 

   Autor: Plešinger Jaroslav; Vedoucí práce: Buhr Karel; Oponent práce: Rafajdus Pavol
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Cílem této diplomové práce bylo navrhnout spínaný reluktanční motor o výkonu 15 kW a jmenovitých otáčkách 3 000 ot/min. K návrhu elektromotoru byl použit program Electronics verze 17.0 od společnosti Ansys. Tento program ...
  • Automatizované řízení modelu kolejiště pomocí PLC 

   Autor: Paul Miroslav; Vedoucí práce: Havlíček Radek; Oponent práce: Zezula Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Autonomní ovládání a diagnostika systému napájeného ze solárních panelů 

   Autor: Hnízdil Václav; Vedoucí práce: Bradna Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Bezpečnostní funkce frekvenčních měničů 

   Autor: Čeřovský Jiří; Vedoucí práce: Lettl Jiří; Oponent práce: Bernat František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
   Tato diplomová práce se zabývá analýzou a verifikací bezpečnostních funkcí frekvenčních měničů. Návrh bezpečnostního systému na základě funkční bezpečnosti je nedílnou součástí celého strojního zařízení. V této práci jsou ...
  • Bezsenzorové řízení BLDC motoru signálovým procesorem 

   Autor: Podhorský Štěpán; Vedoucí práce: Zděnek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Bezsenzorové určování otáček asynchronního motoru metodou MRAS 

   Autor: Linhart Radek; Vedoucí práce: Karlovský Pavel; Oponent práce: Burda Tomáš
   Tato diplomová práce se zabývá bezsenzorovým určováním otáček asynchronního motoru pomocí metody MRAS (Model Reference Adaptive System). Na začátku této práce je teoretický rozbor tří verzí této metody. Jedná se o určování ...
  • BMS pro elektrické vozidlo 

   Autor: Shirokov Alexey; Vedoucí práce: Mindl Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Detekce elektrického oblouku v síti nn 

   Autor: Franěk Hugo; Vedoucí práce: Mindl Pavel; Oponent práce: Hüttner Ľudovít
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou elektrického oblouku v sítích nízkého napětí, zejména pak v domovních elektroinstalacích. Uvedeny jsou zde různé druhy těchto poruchových elektrických oblouků a nejčastější ...
  • Digitální ochrany alternátorů 

   Autor: Fišera Jakub; Vedoucí práce: Kobrle Pavel; Oponent práce: Kalandra Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-11)
   Předkládaná diplomová práce se zaměřuje na tématiku automatického regulátoru napětí a budicích soustav. Představuje teoretický přehled typů budicích soustav, regulátorů napětí, ochranných funkcí regulátoru a zabývá se ...
  • Distanční řízení moderního elektrického pohonu 

   Autor: Rakušan Ondřej; Vedoucí práce: Bradna Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • DTC řízení asynchronního motoru na platformě Freescale 

   Autor: Burda Tomáš; Vedoucí práce: Bauer Jan; Oponent práce: Havelka David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Elektrická výzbroj elektromobilu 

   Autor: Houf Zdeněk; Vedoucí práce: Hlinovský Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Elektrický pohon s řídicím a měřicím systémem CompactRIO 

   Autor: Hájek Josef; Vedoucí práce: Bradna Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Generátor zapínacích impulsů pro fázově řízené měniče 

   Autor: Čedík Jan; Vedoucí práce: Mňuk Pavel; Oponent práce: Künzel Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-05)
   Cílem této práce je návrh generátorů řídicích impulzů pro fázově řízené měniče, které budou určeny pro výuku v laboratoři. Praktická část je věnována zejména realizaci desky plošných spojů pro mikroprocesor řady PIC32MZ a ...
  • Hledání podpovrchových dutin metodami aplikované geofyziky 

   Autor: Müller Jindřich; Vedoucí práce: Koller Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Jednotka genenrátoru spínacích impulzů pro tyristory 

   Autor: Semerád Zdeněk; Vedoucí práce: Bauer Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Jednotka ovládání klimatizace pro modernizovaný železniční vůz řady ABmz 

   Autor: Frodl Martin; Vedoucí práce: Běhan Hynek; Oponent práce: Zděnek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)