Now showing items 1-20 of 106

  • Adaptivní skluzová regulace pohonu elektromobilu 

   Author: Divín Stanislav; Supervisor: Kočárník Petr
  • Analýza a porovnání vlastností asynchronních strojů s různými typy statorového vinutí 

   Author: Tadeáš Holý; Supervisor: Chomát Miroslav; Opponent: Pechánek Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-10)
   Tato diplomová práce se zabývá porovnáním různých typů statorového vinutí třífázového asynchronního motoru T22V525 s kotvou nakrátko o jmenovitém výkonu 600 W vyráběného firmou ATAS elektromotory Náchod a.s. Je porovnáno ...
  • Analýza charakteristik asynchronního motoru 13 kW pomocí moderních simulačních nástrojů 

   Author: Pohanková Veronika; Supervisor: Buhr Karel; Opponent: Lev Tomáš
   Tato práce popisuje elektromagnetický návrh asynchronního stroje analytickou metodou a s využitím moderního simulačního softwaru ANSYS Maxwell 3D. Cílem práce je vytvoření 2 elektromagnetických modelů - analytickou metodou ...
  • Aplikace vývojového prostředí ANSYS pro návrh reluktančního synchronního motoru 15 kW 

   Author: Pavluk Jan; Supervisor: Buhr Karel; Opponent: Lev Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Cílem této práce je seznámení se s vývojovým prostředím Ansys Elektronics ve verzi 17.0., které má výpočetní centrum ČVUT nově zakoupené v tzv. student free Campus licenci. Dále analýza základních principů návrhu reluktančních ...
  • Aplikace vývojového prostředí ANSYS pro návrh spínaného reluktančního motoru 15 kW 

   Author: Plešinger Jaroslav; Supervisor: Buhr Karel; Opponent: Rafajdus Pavol
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Cílem této diplomové práce bylo navrhnout spínaný reluktanční motor o výkonu 15 kW a jmenovitých otáčkách 3 000 ot/min. K návrhu elektromotoru byl použit program Electronics verze 17.0 od společnosti Ansys. Tento program ...
  • Automatizované řízení modelu kolejiště pomocí PLC 

   Author: Paul Miroslav; Supervisor: Havlíček Radek; Opponent: Zezula Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Autonomní ovládání a diagnostika systému napájeného ze solárních panelů 

   Author: Hnízdil Václav; Supervisor: Bradna Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Bezpečnostní funkce frekvenčních měničů 

   Author: Čeřovský Jiří; Supervisor: Lettl Jiří; Opponent: Bernat František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
   Tato diplomová práce se zabývá analýzou a verifikací bezpečnostních funkcí frekvenčních měničů. Návrh bezpečnostního systému na základě funkční bezpečnosti je nedílnou součástí celého strojního zařízení. V této práci jsou ...
  • Bezsenzorové řízení BLDC motoru signálovým procesorem 

   Author: Podhorský Štěpán; Supervisor: Zděnek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Bezsenzorové určování otáček asynchronního motoru metodou MRAS 

   Author: Linhart Radek; Supervisor: Karlovský Pavel; Opponent: Burda Tomáš
   Tato diplomová práce se zabývá bezsenzorovým určováním otáček asynchronního motoru pomocí metody MRAS (Model Reference Adaptive System). Na začátku této práce je teoretický rozbor tří verzí této metody. Jedná se o určování ...
  • BMS pro elektrické vozidlo 

   Author: Shirokov Alexey; Supervisor: Mindl Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Detekce elektrického oblouku v síti nn 

   Author: Franěk Hugo; Supervisor: Mindl Pavel; Opponent: Hüttner Ľudovít
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou elektrického oblouku v sítích nízkého napětí, zejména pak v domovních elektroinstalacích. Uvedeny jsou zde různé druhy těchto poruchových elektrických oblouků a nejčastější ...
  • Digitální ochrany alternátorů 

   Author: Fišera Jakub; Supervisor: Kobrle Pavel; Opponent: Kalandra Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-11)
   Předkládaná diplomová práce se zaměřuje na tématiku automatického regulátoru napětí a budicích soustav. Představuje teoretický přehled typů budicích soustav, regulátorů napětí, ochranných funkcí regulátoru a zabývá se ...
  • Distanční řízení moderního elektrického pohonu 

   Author: Rakušan Ondřej; Supervisor: Bradna Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • DTC řízení asynchronního motoru na platformě Freescale 

   Author: Burda Tomáš; Supervisor: Bauer Jan; Opponent: Havelka David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Elektrická výzbroj elektromobilu 

   Author: Houf Zdeněk; Supervisor: Hlinovský Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Elektrický pohon s řídicím a měřicím systémem CompactRIO 

   Author: Hájek Josef; Supervisor: Bradna Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Elektrochemická impedanční spektroskopie elektrochemických zdrojů 

   Author: Podhrázský Adam; Supervisor: Hrzina Pavel; Opponent: Pačanda Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
   Diplomová práce se zabývá elektrochemickou impedanční spektroskopií. Tato pokročilá diagnostická metoda je používána pro diagnostiku širokého spektra elektrochemických procesů včetně elektrochemických zdrojů, o kterých ...
  • Generátor zapínacích impulsů pro fázově řízené měniče 

   Author: Čedík Jan; Supervisor: Mňuk Pavel; Opponent: Künzel Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-05)
   Cílem této práce je návrh generátorů řídicích impulzů pro fázově řízené měniče, které budou určeny pro výuku v laboratoři. Praktická část je věnována zejména realizaci desky plošných spojů pro mikroprocesor řady PIC32MZ a ...
  • Hledání podpovrchových dutin metodami aplikované geofyziky 

   Author: Müller Jindřich; Supervisor: Koller Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)