Now showing items 33-52 of 117

  • Matematický model elektrického vozidla a jeho validace na pracovišti VTP Roztoky 

   Author: Kacetl Jan; Supervisor: Haubert Tomáš; Opponent: Vršínský Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
   Tato diplomová práce se zabývá matematickým popisem, modelováním a identifikací parametrů pohonné jednotky elektrického automobilu, která se nachází ve VTP Roztoky. Tato pohonná jednotka se skládá z bateriového zdroje, ...
  • Matematický model stejnosměrného pohonu včetně řízení 

   Author: Macko Dominik; Supervisor: Maňásek Radek; Opponent: Bauer Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Metodika nastavení a optimalizace pohonů obráběcích strojů 

   Author: Vajnar Lukáš; Supervisor: Hadáček Vít; Opponent: Voženílek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Metodika návrhu malých asynchronních motorů s počítačovou podporou 

   Author: Špaček Antonín; Supervisor: Voženílek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Měření a simulace na DC motoru 

   Author: Maléř Kryštof; Supervisor: Hlinovský Vít; Opponent: Houf Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-24)
   Cílem této práce je měření dynamických charakteristik daného stejnosměrného stroje s permanentními magnety s jeho následnou simulací v programu Matlab Simulink. Úvodní část se zaměřuje na popis principu fungování stejnosměrných ...
  • Měření momentové charakteristiky asynchronního motoru 

   Author: Jan Stejskal; Supervisor: Hlinovský Vít; Opponent: Urban Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Tato práce je rozšířením bakalářské práce Jana Stejskala - Automatizace měření malých asynchronních motorů (2017). Cílem diplomové práce je objasnit účel měření momentových charakteristik a provést podrobný rozbor momentové ...
  • Měření typové zkoušky asynchronního motoru systémem PXI 

   Author: Zborník Pavel; Supervisor: Hlinovský Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Minimal design of IO-link device 

   Author: Postoialko Denys; Supervisor: Vodrážka Filip; Opponent: Košťál Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Cílem diplomové práce "Minimal Design of IO-link Device" je návrh zcela nového zařízení IO-Link pro SIEMENS, které by mělo mít minimální velikost a vlastnosti, které předepisují technické normy. Podobně popis všech hlavních ...
  • Model pohonu elektromobilu 

   Author: Špaček Kryštof; Supervisor: Mindl Pavel; Opponent: Sadil Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-23)
   Cílem této práce je vytvoření kompletního modelu elektromobilu pro potřeby určování spotřeby elektrické energie a potažmo i dojezdu elektromobilu na základě známých parametrů. Vstupními parametry pro tento model jsou: ...
  • Model protiskluzové ochrany železničních hnacích vozidel 

   Author: Gregor Lumír; Supervisor: Bauer Jan; Opponent: Künzel Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou trakčních pohonů elektrických železničních hnacích vozidel z pohledu adhezních poměrů vznikajících při jízdě hnacích železničních vozidel po železniční dopravní cestě, přičemž ...
  • Modelování a analýza BLDC motoru pro pohon sportovního letadla 

   Author: Daniel Jirát; Supervisor: Chomát Miroslav; Opponent: Huzlík Rostislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-10)
   Diplomová práce se zabývá úvodem do problematiky implementace elektrických motorů do letecké techniky a následnou simulací BLDC motoru určeného do malého ultralehkého letadla. V první části je základní přehled možností ...
  • Modelování jízdních vlastností elektromobilu Citroën Berlingo Electrique v MATLAB/Simulink 

   Author: Bína Martin; Supervisor: Košík Michal; Opponent: Daliba Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
   Tato diplomová práce pojednává o elektromobilech, o typu jejich pohonů, o motorech používaných k jejich pohonu, o jízdních cyklech používaných k jejich modelování a o problematice samotného modelování. Na úvod práce bude ...
  • Modulační strategie pro napěťové střídače 

   Author: Kučka Jakub; Supervisor: Bauer Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Modulační techniky pro víceúrovňové střídače 

   Author: Stejskal Petr; Supervisor: Kobrle Pavel; Opponent: Sivkov Oleg
   Tato diplomová práce se zabývá modulačními technikami pro víceúrovňové střídače. V teoretické části jsou popsány jednotlivé topologie a modulační techniky dvou a víceúrovňových střídačů. Dále je v textu popsána problematika ...
  • Možnosti akumulace rekuperované trakční energie 

   Author: Dienstbier David; Supervisor: Sýkora Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Nabíjení kapalinových článků pomocí PLC 

   Author: Mráz Jiří; Supervisor: Havlíček Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Navíječka řízená pomocí SIMATIC S1500 

   Author: Ondřej Kalát; Supervisor: Bauer Jan; Opponent: Kozák Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-07)
   Práce v teoretické části zpracovává základní problematiku pohonů používaných v navíjecích aplikacích. Obsahuje také popis standardizované aplikace pro navíječky s vedoucí osou od firmy Siemens. V praktické části práce je ...
  • Návrh a modelování fotovoltaického systému 

   Author: Melzer Michal; Supervisor: Haubert Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Návrh a realizace battery management systému trakční baterie 

   Author: Lukáš Ira; Supervisor: Skarolek Pavel; Opponent: Jirsa Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-10)
   Cílem této diplomové práce je navrhnout a otestovat zařízení Battery Management System, zkráceně BMS. Funkcí tohoto zařízení je monitorování stavu jednotlivých článků trakčního bateriového úložiště elektrického motocyklu ...
  • Návrh a realizace modulu řízení motoru pro Citroën Berlingo Electrique 

   Author: Skarolek Pavel; Supervisor: Košík Michal; Opponent: Červinka Dalibor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
   Diplomová práce se zabývá návrhem a konstrukcí modulu řízení motoru elektromobilu. Popsané řešení umožňuje pohon elektromobilu se stejnosměrným cize buzeným motorem, reverzaci, rekuperaci a odbuzování. Řízení jednotlivých ...