Now showing items 120-127 of 127

  • Vektorové řízení asynchronního motoru pomocí DSP 

   Author: Lipčák Ondřej; Supervisor: Bauer Jan; Opponent: Havelka David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-11)
   Hlavní náplní této práce je praktická implementace jedné z možných variant vektorového řízení asynchronního motoru do signálového procesoru TMS320F28335 od společnosti Texas Instruments. Zvolená struktura zahrnuje oddělenou ...
  • Vektorové řízení asynchronního motoru pomocí platformy Freescale 

   Author: Karlovský Pavel; Supervisor: Bauer Jan; Opponent: Havelka David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Vektorové řízení asynchronního motoru s využitím neuronových sítí 

   Author: Ján Žolna; Supervisor: Lipčák Ondřej; Opponent: Vetoshkin Lavr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-23)
   V této diplomové práci se zabývám výzkumem využití neuronových sítí pro účely vektorové regulace asynchronního motoru a následnou simulací na modelu tohoto pohonu. Neuronové sítě jsou zprvu využity pro odhad elektrické ...
  • Vektorové řízení asynchronního motoru s výstupním filtrem 

   Author: Václav Kotyk; Supervisor: Lipčák Ondřej; Opponent: Havelka David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-14)
   Jednou z možných řídicích strategií asynchronního motoru pro náročnější aplikace je tzv. vektorové řízení. Princip této řídicí strategie tkví v odděleném řízení momentu a magnetického toku ve stroji. Realizace vektorového ...
  • Vektorové řízení synchronního stroje s permanentními magnety 

   Author: Kopecký Ladislav; Supervisor: Bauer Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Výběr alternativní topologie elektrického stroje pro ČVUT elektrickou formuli 

   Author: Hradečný Lukáš; Supervisor: Hlinovský Vít; Opponent: Čundev Dobri
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-09)
  • Vývoj a realizace aplikačního programu a vizualizace pro řídící systém a operátorský panel pro testovací zařízení sdílení momentu ve vícemotorové mechanicky spjaté soustavě 

   Author: Kinlovič Jakub; Supervisor: Havlíček Radek; Opponent: Zezula Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-12-18)
   Táto práca sa venuje problematike zdieľania momentu vo viacmotorovej sústave v súvislosti s aplikačnými funkciami frekvenčného meniča Altivar Process ATV 930 a s využitím operátorského grafického rozhrania. Vo viacmotorovej ...
  • Zpětnovazební řízení BLDC servopohonu soft procesorem 

   Author: Stikeyev Kuanysh; Supervisor: Zoubek Ondřej; Opponent: Musil Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato diplomová práce se věnuje problematice řízení BLDC motoru pro statické testovací konstrukce. Práce je uvedena přehledem základních vlastností BLDC motorů, jejich konstrukce, princip činnosti a metody snímání polohy ...