Now showing items 37-56 of 109

  • Model pohonu elektromobilu 

   Author: Špaček Kryštof; Supervisor: Mindl Pavel; Opponent: Sadil Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-23)
   Cílem této práce je vytvoření kompletního modelu elektromobilu pro potřeby určování spotřeby elektrické energie a potažmo i dojezdu elektromobilu na základě známých parametrů. Vstupními parametry pro tento model jsou: ...
  • Model protiskluzové ochrany železničních hnacích vozidel 

   Author: Gregor Lumír; Supervisor: Bauer Jan; Opponent: Künzel Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou trakčních pohonů elektrických železničních hnacích vozidel z pohledu adhezních poměrů vznikajících při jízdě hnacích železničních vozidel po železniční dopravní cestě, přičemž ...
  • Modelování a analýza BLDC motoru pro pohon sportovního letadla 

   Author: Daniel Jirát; Supervisor: Chomát Miroslav; Opponent: Huzlík Rostislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-10)
   Diplomová práce se zabývá úvodem do problematiky implementace elektrických motorů do letecké techniky a následnou simulací BLDC motoru určeného do malého ultralehkého letadla. V první části je základní přehled možností ...
  • Modelování jízdních vlastností elektromobilu Citroën Berlingo Electrique v MATLAB/Simulink 

   Author: Bína Martin; Supervisor: Košík Michal; Opponent: Daliba Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
   Tato diplomová práce pojednává o elektromobilech, o typu jejich pohonů, o motorech používaných k jejich pohonu, o jízdních cyklech používaných k jejich modelování a o problematice samotného modelování. Na úvod práce bude ...
  • Modulační strategie pro napěťové střídače 

   Author: Kučka Jakub; Supervisor: Bauer Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Modulační techniky pro víceúrovňové střídače 

   Author: Stejskal Petr; Supervisor: Kobrle Pavel; Opponent: Sivkov Oleg
   Tato diplomová práce se zabývá modulačními technikami pro víceúrovňové střídače. V teoretické části jsou popsány jednotlivé topologie a modulační techniky dvou a víceúrovňových střídačů. Dále je v textu popsána problematika ...
  • Možnosti akumulace rekuperované trakční energie 

   Author: Dienstbier David; Supervisor: Sýkora Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Nabíjení kapalinových článků pomocí PLC 

   Author: Mráz Jiří; Supervisor: Havlíček Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Návrh a modelování fotovoltaického systému 

   Author: Melzer Michal; Supervisor: Haubert Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Návrh a realizace battery management systému trakční baterie 

   Author: Lukáš Ira; Supervisor: Skarolek Pavel; Opponent: Jirsa Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-10)
   Cílem této diplomové práce je navrhnout a otestovat zařízení Battery Management System, zkráceně BMS. Funkcí tohoto zařízení je monitorování stavu jednotlivých článků trakčního bateriového úložiště elektrického motocyklu ...
  • Návrh a realizace modulu řízení motoru pro Citroën Berlingo Electrique 

   Author: Skarolek Pavel; Supervisor: Košík Michal; Opponent: Červinka Dalibor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
   Diplomová práce se zabývá návrhem a konstrukcí modulu řízení motoru elektromobilu. Popsané řešení umožňuje pohon elektromobilu se stejnosměrným cize buzeným motorem, reverzaci, rekuperaci a odbuzování. Řízení jednotlivých ...
  • Návrh a realizace programu a uživatelského rozhraní pro převíječku řízenou PLC Siemens 

   Author: Kryštof Hájek; Supervisor: Bauer Jan; Opponent: Kozák Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-02)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací softwaru převíjecího stroje. Převíjecí stroj (dále jen převíječka) je realizován sestavou prvků PLC od firmy Siemens v kombinaci s konstrukcí vyrobenou na míru. Převíječku ...
  • Návrh a realizace řídicí a silové sběrnice modulárniho měniče 

   Author: Lněnička Tomáš; Supervisor: Flígl Stanislav; Opponent: Lazor Marek
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem propojovací karty (také známé pod názvem: "Backplane") a spolu s diplomovou prací Bc. Jakuba Klingera tvoří návrh konceptu modulárního měniče. Námi vyvíjený měnič bude ve formátu 19" ...
  • Návrh a realizace řízení stejnosměrného dynamometru 

   Author: Vršínský Jiří; Supervisor: Haubert Tomáš; Opponent: Bauer Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Návrh budiče výkonového tranzistoru IGBT 

   Author: Barcal Pavel; Supervisor: Lev Miroslav; Opponent: Bauer Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Návrh elektrického pohonu vozidla Formula Student 

   Author: Stanislav Tomášek; Supervisor: Bauer Jan; Opponent: Rýzek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Hlavním úkolem této diplomové práce bylo navrhnout a postavit funkční prototyp frekvenčního měniče pro použití ve vozidlech týmu eForce FEE Prague Formula, soutěžícího v mezinárodní inženýrské soutěži Formula Student. Práce ...
  • Návrh indukčního trakčního motoru 15 kW s vnějším rotorem v SW prostředí ANSYS Electronics ver. 17.0 

   Author: Petřík Jan; Supervisor: Buhr Karel; Opponent: Klečka Vlastimil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Práce je zaměřena na možnost analýzy asynchronních motorů s vnějším rotorem v trakční aplikaci. Návrh stroje zadaného typového výkonu je proveden v SW prostředí ANSYS Elektronics, který je v rámci studentské free licence ...
  • Návrh lineárního indukčního motoru - simulace v programovém prostředí ANSYS Maxwell 3D 

   Author: Lev Tomáš; Supervisor: Buhr Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Návrh měniče budícího obvodu trakčního motoru elektromobilu 

   Author: Hošek Jan; Supervisor: Lev Miroslav; Opponent: Kobrle Pavel
   Předmětem této diplomové práce je návrh pulzního měniče pro budicí obvod trakčního elektromotoru. V první části se zabývá teoretickými aspekty řízení stejnosměrného stroje, v druhé potom vlastní realizací měniče. Měnič je ...
  • Návrh měniče kotevního obvodu trakčního motoru elektromobilu 

   Author: Daliba Jan; Supervisor: Lev Miroslav; Opponent: Mňuk Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)