Now showing items 77-96 of 117

  • Optimalizace návrhu distribučního transformátoru 

   Author: Štěpánek Jan; Supervisor: Buhr Karel; Opponent: Hruška Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato diplomová práce je zaměřena na návrh suchého distribučního transformátoru se sníženými ztrátami. V práci jsou zkoumány možnosti optimalizace návrhu aktivních částí transformátoru a možnosti jeho provedení. Dále na ...
  • Optimalizace spotřeby energie jízdního cyklu elektrického vozidla 

   Author: Kacetl Tomáš; Supervisor: Haubert Tomáš; Opponent: Řezáč Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
   Cílem této práce je vypočítat optimální rozložení rychlosti vozidla podél zadané trasy, takzvaný rychlostní profil, který v žádném bodě neporušuje podmínky dané limity pohonné jednotky a rychlostním omezením stanoveným ...
  • Optimalizace stroje s permanentními magnety v rotoru tangenciální polarizace pomocí umělé inteligence 

   Author: Jindra Tomáš; Supervisor: Kurfürst Jiří; Opponent: Chomát Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-07)
   Diplomová práce je věnovaná návrhu a optimalizaci motoru Spoke s permanentními magnety v rotoru na základě požadovaných hodnot momentu, velikosti napájecího napětí a rychlosti otáčení. Základní rozměry motoru jsou nejprve ...
  • Optimalizace výroby FVE v rodinném domě 

   Author: Konstantinov Evžen; Supervisor: Haubert Tomáš; Opponent: Smrčka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Předmětem této diplomové práce je optimalizace výroby fotovoltaické elektrárny na rodinném domě. Jejím cílem je navrhnout a vyrobit řídící a měřící systém pro fotovoltaiku a topení v domě, implementovat algoritmus pro ...
  • Optimální řízení matematického modelu elektrovozidla 

   Author: Hlinovský Tomáš; Supervisor: Haubert Tomáš; Opponent: Řezáč Martin
   Cílem závěrečné diplomové práce s názvem Optimální řízení matematického modelu elektrovozidla bylo vytvoření modelu elektrovozidla v prostředí Matlab/Simulink kompatibilního s real-time procesorem dSPACE 1103, který je ...
  • Ověření parametrů a matematický model motoru HCS S 20000W IndustryW Industry. 

   Author: Čech Vojtěch; Supervisor: Bradna Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • PLC řízení pohonu jedné osy 

   Author: Tomáš Hošek; Supervisor: Bauer Jan; Opponent: Kozák Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-10)
   Tato diplomová práce je zaměřena na konkrétní použití PLC modulu pro řízení synchronního třífázového motoru s permanentními magnety napájeného z výkonového měniče s možností kontrolovat zautomatizovaný proces z dotykového ...
  • Porovnání hybridních a elektrických pohonů vozidel 

   Author: Pannu Parminder Singh; Supervisor: Mindl Pavel; Opponent: Sadil Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-31)
   Účelem této studie je identifikovat "srovnání hybridního a elektrického vozidla". V této práci se bude diskutovat o typech hnacích konstrukcí, také o třech hybridech a o jejich výhodách a nevýhodách. Dále se zde bude hovořit ...
  • Porovnání způsobů vektorového řízení asynchronního stroje 

   Author: Mrva Martin; Supervisor: Lettl Jiří; Opponent: Cibulka Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Aby byl zajištěn správný chod stroje v závislosti na požadavcích obsluhy a bylo dosaženo rychlých a přesných změn bez překročení kritických veličin, je nutné správně stroj řídit a regulovat. Jelikož skalární řízení s ...
  • Projekt nízkofrekvenčního vysokonapěťového zdroje pro měření kabelů 

   Author: Horký Miroslav; Supervisor: Pavelka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Realizace dynamometru na pomocí systému dSpace 

   Author: Bráza Josef; Supervisor: Bauer Jan; Opponent: Bernat František
   Práce je zaměřena na modelování řízení stejnosměrného dynamometru v prostředí MATLAB Simulink, ale i jeho praktického uvedení do provozu za pomoci prostředí dSpace, a nalezení nejoptimálnějšího modelu pro realizaci ...
  • Rezonanční měniče pro vozidla elektrické trakce 

   Author: Plhák Ondřej; Supervisor: Cejnar Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Rozbor komunikace a sběru dat ve zkušební lince 

   Author: Kryštof Kuzma; Supervisor: Kobrle Pavel; Opponent: Donát Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-02)
   Cílem práce je seznámit čtenáře s problematikou internetu věcí a s jeho využitím realizovat konkrétní praktickou úlohu - monitoring zkušebního stavu. V úvodu je vysvětlen pojem internet věcí, je prezentován přehled topologií ...
  • Řídicí systém rodinného domu 

   Author: Tichý Jiří; Supervisor: Haubert Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Řízení asynchronního motoru pomocí frekvenčního měniče a PLC Moeller 

   Author: Holdschik Petr; Supervisor: Hlinovský Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Řízení elektrocentrály s asynchronním generátorem v ostrovním režimu 

   Author: Maňák Petr; Supervisor: Hlinovský Vít; Opponent: Urban Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-25)
   Tato diplomová práce se zabývá řízením elektrocentrály s asynchronním generátorem v ostrovním režimu. Cílem práce bylo navrhnout řídicí systém, což zahrnuje návrh hardwaru i softwaru pro mikrokontroléry. K realizaci byly ...
  • Řízení motoru Maxon pomocí programu EPOS-studio 

   Author: Truong Thu Hien; Supervisor: Hlinovský Vít; Opponent: Bauer Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Řízení pohonu se stejnosměrným strojem pomocí Ethernetu 

   Author: Hanzlík Lukáš; Supervisor: Lev Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Řízení stejnosměrného motoru pomocí automatu Unitronics V570 

   Author: Maštera Jan; Supervisor: Hlinovský Vít; Opponent: Nulíček Lubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Řízení stejnosměrného pohonu systémem NI cRIO 

   Author: Zabloudil Rostislav; Supervisor: Hlinovský Vít; Opponent: Pivoňka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)