Now showing items 83-102 of 117

  • PLC řízení pohonu jedné osy 

   Author: Tomáš Hošek; Supervisor: Bauer Jan; Opponent: Kozák Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-10)
   Tato diplomová práce je zaměřena na konkrétní použití PLC modulu pro řízení synchronního třífázového motoru s permanentními magnety napájeného z výkonového měniče s možností kontrolovat zautomatizovaný proces z dotykového ...
  • Porovnání hybridních a elektrických pohonů vozidel 

   Author: Pannu Parminder Singh; Supervisor: Mindl Pavel; Opponent: Sadil Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-31)
   Účelem této studie je identifikovat "srovnání hybridního a elektrického vozidla". V této práci se bude diskutovat o typech hnacích konstrukcí, také o třech hybridech a o jejich výhodách a nevýhodách. Dále se zde bude hovořit ...
  • Porovnání způsobů vektorového řízení asynchronního stroje 

   Author: Mrva Martin; Supervisor: Lettl Jiří; Opponent: Cibulka Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Aby byl zajištěn správný chod stroje v závislosti na požadavcích obsluhy a bylo dosaženo rychlých a přesných změn bez překročení kritických veličin, je nutné správně stroj řídit a regulovat. Jelikož skalární řízení s ...
  • Projekt nízkofrekvenčního vysokonapěťového zdroje pro měření kabelů 

   Author: Horký Miroslav; Supervisor: Pavelka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Realizace dynamometru na pomocí systému dSpace 

   Author: Bráza Josef; Supervisor: Bauer Jan; Opponent: Bernat František
   Práce je zaměřena na modelování řízení stejnosměrného dynamometru v prostředí MATLAB Simulink, ale i jeho praktického uvedení do provozu za pomoci prostředí dSpace, a nalezení nejoptimálnějšího modelu pro realizaci ...
  • Rezonanční měniče pro vozidla elektrické trakce 

   Author: Plhák Ondřej; Supervisor: Cejnar Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Rozbor komunikace a sběru dat ve zkušební lince 

   Author: Kryštof Kuzma; Supervisor: Kobrle Pavel; Opponent: Donát Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-02)
   Cílem práce je seznámit čtenáře s problematikou internetu věcí a s jeho využitím realizovat konkrétní praktickou úlohu - monitoring zkušebního stavu. V úvodu je vysvětlen pojem internet věcí, je prezentován přehled topologií ...
  • Řídicí systém rodinného domu 

   Author: Tichý Jiří; Supervisor: Haubert Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Řízení asynchronního motoru pomocí frekvenčního měniče a PLC Moeller 

   Author: Holdschik Petr; Supervisor: Hlinovský Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Řízení elektrocentrály s asynchronním generátorem v ostrovním režimu 

   Author: Maňák Petr; Supervisor: Hlinovský Vít; Opponent: Urban Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-25)
   Tato diplomová práce se zabývá řízením elektrocentrály s asynchronním generátorem v ostrovním režimu. Cílem práce bylo navrhnout řídicí systém, což zahrnuje návrh hardwaru i softwaru pro mikrokontroléry. K realizaci byly ...
  • Řízení motoru Maxon pomocí programu EPOS-studio 

   Author: Truong Thu Hien; Supervisor: Hlinovský Vít; Opponent: Bauer Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Řízení pohonu se stejnosměrným strojem pomocí Ethernetu 

   Author: Hanzlík Lukáš; Supervisor: Lev Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Řízení stejnosměrného motoru pomocí automatu Unitronics V570 

   Author: Maštera Jan; Supervisor: Hlinovský Vít; Opponent: Nulíček Lubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Řízení stejnosměrného pohonu systémem NI cRIO 

   Author: Zabloudil Rostislav; Supervisor: Hlinovský Vít; Opponent: Pivoňka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Řízení synchronního motoru s permanentními magnety 

   Author: Marek Janouch; Supervisor: Kobrle Pavel; Opponent: Skořepa Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-25)
   Práce pojednává o různých metodách řízení synchronních motorů s permanentními magnety. Jsou zde vysvětleny jejich principy a vlastnosti. Další části práce se věnují vektorovému řízení skutečného synchronního motoru s ...
  • Řízení synchronního reluktančního motoru 

   Author: Róbert Hriňa; Supervisor: Kobrle Pavel; Opponent: Mártonová Veronika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-02)
   Táto diplomová práca sa zaoberá rozborom vlastností synchrónneho reluktančného motoru a metódami jeho riadenia. Cieľom je oboznámiť čitateľa s problematikou merania a určovania jeho parametrov a na základe zistených hodnôt ...
  • Simulace indukčního ohřevu v prostředí ANSYS Academic Research EM 

   Author: Hornová Jitka; Supervisor: Buhr Karel; Opponent: Hercík Petr
   Tato diplomová práce se zabývá teorií indukčního ohřevu se zaměřením na simulace vybraných modelů v prostředí Maxwell 3D a ePhysics. Simulace se zaměřují zejména na elektro - tepelné děje, vlivy změn kmitočtu, materiálových ...
  • Simulace magnetických polí v prostředí MKP Maxwell 3D 

   Author: Růžička Tomáš; Supervisor: Buhr Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Simulace pohonu se synchronním motorem s permanentními magnety 

   Author: Koupený Jaroslav; Supervisor: Bauer Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Simulation of Various Modulation Strategies for Induction Motor Drive 

   Author: Mehta Jigar Hemantbhai; Supervisor: Bauer Jan; Opponent: Kyncl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   Vývoj výkonové elektroniky a polovodičové technologie vedl k vylepšení výkonových elektronických systémů. Pohony pohonů poháněné střídačem PWM jsou více variabilní a nabízejí v širokém rozsahu lepší účinnost ve srovnání s ...