Now showing items 14-33 of 117

  • Chování drátkobetonu v magnetickém poli 

   Author: Veranika Karpuk; Supervisor: Künzel Karel; Opponent: Carrera Kristýna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-07)
   Tato studie se zaměřuje na zkoumání procesu magnetické orientace feromagnetických vláken používaných ve vlákny vyztužovaných cementových kompositech. Chování vláken během magnetické orientace bylo zkoumáno simulací. Vliv ...
  • Detekce elektrického oblouku v síti nn 

   Author: Franěk Hugo; Supervisor: Mindl Pavel; Opponent: Hüttner Ľudovít
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou elektrického oblouku v sítích nízkého napětí, zejména pak v domovních elektroinstalacích. Uvedeny jsou zde různé druhy těchto poruchových elektrických oblouků a nejčastější ...
  • Digitální ochrany alternátorů 

   Author: Fišera Jakub; Supervisor: Kobrle Pavel; Opponent: Kalandra Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-11)
   Předkládaná diplomová práce se zaměřuje na tématiku automatického regulátoru napětí a budicích soustav. Představuje teoretický přehled typů budicích soustav, regulátorů napětí, ochranných funkcí regulátoru a zabývá se ...
  • Dimenzování pohonu lehkého osobního elektromobilu dle zadaných jízdních parametrů v SW prostředí ANSYS 

   Author: Kryštof Topor; Supervisor: Buhr Karel; Opponent: Jäger Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-24)
   Tato práce se zaměřuje na dimenzování a elektromagnetický výpočet trakčního motoru osobního elektrického vozidla v softwarovém prostředí ANSYS. Ze zadaných parametrů vozidla jsou vypočteny potřebné jmenovité a špičkové ...
  • Dimenzování systému chlazení trakčního motoru bateriového elektromobilu v SW prostředí ANSYS 

   Author: Jan Dimitrov; Supervisor: Buhr Karel; Opponent: Jäger Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-25)
   Cílem této diplomové práce je navrhnout chladicí systém trakčního motoru/generátoru pro elektrický bateriový automobil typu SUV s aerodynamickými vlastnostmi vozu Škoda Kodiaq dle zadaných specifikací. Seznámit se se ...
  • Distanční řízení moderního elektrického pohonu 

   Author: Rakušan Ondřej; Supervisor: Bradna Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • DTC řízení asynchronního motoru na platformě Freescale 

   Author: Burda Tomáš; Supervisor: Bauer Jan; Opponent: Havelka David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Elektrická výzbroj elektromobilu 

   Author: Houf Zdeněk; Supervisor: Hlinovský Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Elektrický pohon s řídicím a měřicím systémem CompactRIO 

   Author: Hájek Josef; Supervisor: Bradna Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Elektrochemická impedanční spektroskopie elektrochemických zdrojů 

   Author: Podhrázský Adam; Supervisor: Hrzina Pavel; Opponent: Pačanda Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
   Diplomová práce se zabývá elektrochemickou impedanční spektroskopií. Tato pokročilá diagnostická metoda je používána pro diagnostiku širokého spektra elektrochemických procesů včetně elektrochemických zdrojů, o kterých ...
  • FPGA Model Development of PMSM for Hardware-in-the-Loop Testing System 

   Author: Vojtěch Štěrba; Supervisor: Haubert Tomáš; Opponent: Lipčák Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-24)
   Tato práce se zabývá problematikou Hardware-in-the-Loop (HiL) systémů pro řídící jednotky výkonových měničů. V textu je popsána struktura systému pro simulaci elektrických pohonů v reálném čase a další nutné součásti ...
  • Generátor zapínacích impulsů pro fázově řízené měniče 

   Author: Čedík Jan; Supervisor: Mňuk Pavel; Opponent: Künzel Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-05)
   Cílem této práce je návrh generátorů řídicích impulzů pro fázově řízené měniče, které budou určeny pro výuku v laboratoři. Praktická část je věnována zejména realizaci desky plošných spojů pro mikroprocesor řady PIC32MZ a ...
  • Hledání podpovrchových dutin metodami aplikované geofyziky 

   Author: Müller Jindřich; Supervisor: Koller Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Implementace vektorového řízení pomocí Simulinku 

   Author: Alberto Alvarez; Supervisor: Bauer Jan; Opponent: Flígl Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Indukční stroje jsou jedním z nejpoužívanějších elektrických strojů v mnoha průmyslových a dopravních aplikacích. Je proto důležité mít zařízení pro jejich ovládání. Naproti tomu, DC stroje je možné řídit pomocí mnohem ...
  • Interface resolveru pro platformu STM32F3 

   Author: Martin Skořepa; Supervisor: Kobrle Pavel; Opponent: Zezula Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-10)
   Cílem této práce je realizovat interface pro propojení resolveru s mikrokontrolerem. Pro umožnění realizace interface byla prostudovaná problematika absolutních senzorů polohy, mezi které se řadí i resolver. Dále je věnována ...
  • Jednotka genenrátoru spínacích impulzů pro tyristory 

   Author: Semerád Zdeněk; Supervisor: Bauer Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Jednotka ovládání klimatizace pro modernizovaný železniční vůz řady ABmz 

   Author: Frodl Martin; Supervisor: Běhan Hynek; Opponent: Zděnek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Koncepční analýza pohonu elektromobilu 

   Author: Chromec Jan; Supervisor: Mindl Pavel; Opponent: Kočárník Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Matematický model elektrického vozidla a jeho validace na pracovišti VTP Roztoky 

   Author: Kacetl Jan; Supervisor: Haubert Tomáš; Opponent: Vršínský Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
   Tato diplomová práce se zabývá matematickým popisem, modelováním a identifikací parametrů pohonné jednotky elektrického automobilu, která se nachází ve VTP Roztoky. Tato pohonná jednotka se skládá z bateriového zdroje, ...