Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 82

  • Vývoj a realizace aplikačního programu a vizualizace pro řídící systém a operátorský panel pro testovací zařízení sdílení momentu ve vícemotorové mechanicky spjaté soustavě 

   Autor: Kinlovič Jakub; Vedoucí práce: Havlíček Radek; Oponent práce: Zezula Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-12-18)
   Táto práca sa venuje problematike zdieľania momentu vo viacmotorovej sústave v súvislosti s aplikačnými funkciami frekvenčného meniča Altivar Process ATV 930 a s využitím operátorského grafického rozhrania. Vo viacmotorovej ...
  • Model protiskluzové ochrany železničních hnacích vozidel 

   Autor: Gregor Lumír; Vedoucí práce: Bauer Jan; Oponent práce: Künzel Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou trakčních pohonů elektrických železničních hnacích vozidel z pohledu adhezních poměrů vznikajících při jízdě hnacích železničních vozidel po železniční dopravní cestě, přičemž ...
  • Porovnání hybridních a elektrických pohonů vozidel 

   Autor: Pannu Parminder Singh; Vedoucí práce: Mindl Pavel; Oponent práce: Sadil Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-31)
   Účelem této studie je identifikovat "srovnání hybridního a elektrického vozidla". V této práci se bude diskutovat o typech hnacích konstrukcí, také o třech hybridech a o jejich výhodách a nevýhodách. Dále se zde bude hovořit ...
  • Návrh indukčního trakčního motoru 15 kW s vnějším rotorem v SW prostředí ANSYS Electronics ver. 17.0 

   Autor: Petřík Jan; Vedoucí práce: Buhr Karel; Oponent práce: Klečka Vlastimil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Práce je zaměřena na možnost analýzy asynchronních motorů s vnějším rotorem v trakční aplikaci. Návrh stroje zadaného typového výkonu je proveden v SW prostředí ANSYS Elektronics, který je v rámci studentské free licence ...
  • Minimal design of IO-link device 

   Autor: Postoialko Denys; Vedoucí práce: Vodrážka Filip; Oponent práce: Košťál Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Cílem diplomové práce "Minimal Design of IO-link Device" je návrh zcela nového zařízení IO-Link pro SIEMENS, které by mělo mít minimální velikost a vlastnosti, které předepisují technické normy. Podobně popis všech hlavních ...
  • Zpětnovazební řízení BLDC servopohonu soft procesorem 

   Autor: Stikeyev Kuanysh; Vedoucí práce: Zoubek Ondřej; Oponent práce: Musil Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato diplomová práce se věnuje problematice řízení BLDC motoru pro statické testovací konstrukce. Práce je uvedena přehledem základních vlastností BLDC motorů, jejich konstrukce, princip činnosti a metody snímání polohy ...
  • Aplikace vývojového prostředí ANSYS pro návrh spínaného reluktančního motoru 15 kW 

   Autor: Plešinger Jaroslav; Vedoucí práce: Buhr Karel; Oponent práce: Rafajdus Pavol
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Cílem této diplomové práce bylo navrhnout spínaný reluktanční motor o výkonu 15 kW a jmenovitých otáčkách 3 000 ot/min. K návrhu elektromotoru byl použit program Electronics verze 17.0 od společnosti Ansys. Tento program ...
  • Aplikace vývojového prostředí ANSYS pro návrh reluktančního synchronního motoru 15 kW 

   Autor: Pavluk Jan; Vedoucí práce: Buhr Karel; Oponent práce: Lev Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Cílem této práce je seznámení se s vývojovým prostředím Ansys Elektronics ve verzi 17.0., které má výpočetní centrum ČVUT nově zakoupené v tzv. student free Campus licenci. Dále analýza základních principů návrhu reluktančních ...
  • Bezpečnostní funkce frekvenčních měničů 

   Autor: Čeřovský Jiří; Vedoucí práce: Lettl Jiří; Oponent práce: Bernat František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
   Tato diplomová práce se zabývá analýzou a verifikací bezpečnostních funkcí frekvenčních měničů. Návrh bezpečnostního systému na základě funkční bezpečnosti je nedílnou součástí celého strojního zařízení. V této práci jsou ...
  • Porovnání způsobů vektorového řízení asynchronního stroje 

   Autor: Mrva Martin; Vedoucí práce: Lettl Jiří; Oponent práce: Cibulka Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Aby byl zajištěn správný chod stroje v závislosti na požadavcích obsluhy a bylo dosaženo rychlých a přesných změn bez překročení kritických veličin, je nutné správně stroj řídit a regulovat. Jelikož skalární řízení s ...
  • Optimalizace návrhu distribučního transformátoru 

   Autor: Štěpánek Jan; Vedoucí práce: Buhr Karel; Oponent práce: Hruška Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato diplomová práce je zaměřena na návrh suchého distribučního transformátoru se sníženými ztrátami. V práci jsou zkoumány možnosti optimalizace návrhu aktivních částí transformátoru a možnosti jeho provedení. Dále na ...
  • Optimalizace stroje s permanentními magnety v rotoru tangenciální polarizace pomocí umělé inteligence 

   Autor: Jindra Tomáš; Vedoucí práce: Kurfürst Jiří; Oponent práce: Chomát Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-07)
   Diplomová práce je věnovaná návrhu a optimalizaci motoru Spoke s permanentními magnety v rotoru na základě požadovaných hodnot momentu, velikosti napájecího napětí a rychlosti otáčení. Základní rozměry motoru jsou nejprve ...
  • Generátor zapínacích impulsů pro fázově řízené měniče 

   Autor: Čedík Jan; Vedoucí práce: Mňuk Pavel; Oponent práce: Künzel Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-05)
   Cílem této práce je návrh generátorů řídicích impulzů pro fázově řízené měniče, které budou určeny pro výuku v laboratoři. Praktická část je věnována zejména realizaci desky plošných spojů pro mikroprocesor řady PIC32MZ a ...
  • Systémová analýza elektrobusu pro MHD 

   Autor: Sychra Šimon; Vedoucí práce: Mindl Pavel; Oponent práce: Morkus Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   Diplomová práce se zabývá důvody použití elektrických autobusů pro městskou dopravu a jejich aplikací v prostředí českých měst. Nahrazení naftových autobusů elektrobusy má pomoci dosáhnout cíle snížení CO2, který si celý ...
  • Matematický model elektrického vozidla a jeho validace na pracovišti VTP Roztoky 

   Autor: Kacetl Jan; Vedoucí práce: Haubert Tomáš; Oponent práce: Vršínský Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
   Tato diplomová práce se zabývá matematickým popisem, modelováním a identifikací parametrů pohonné jednotky elektrického automobilu, která se nachází ve VTP Roztoky. Tato pohonná jednotka se skládá z bateriového zdroje, ...
  • Realizace dynamometru na pomocí systému dSpace 

   Autor: Bráza Josef; Vedoucí práce: Bauer Jan; Oponent práce: Bernat František
   Práce je zaměřena na modelování řízení stejnosměrného dynamometru v prostředí MATLAB Simulink, ale i jeho praktického uvedení do provozu za pomoci prostředí dSpace, a nalezení nejoptimálnějšího modelu pro realizaci ...
  • Bezsenzorové určování otáček asynchronního motoru metodou MRAS 

   Autor: Linhart Radek; Vedoucí práce: Karlovský Pavel; Oponent práce: Burda Tomáš
   Tato diplomová práce se zabývá bezsenzorovým určováním otáček asynchronního motoru pomocí metody MRAS (Model Reference Adaptive System). Na začátku této práce je teoretický rozbor tří verzí této metody. Jedná se o určování ...
  • Optimalizace spotřeby energie jízdního cyklu elektrického vozidla 

   Autor: Kacetl Tomáš; Vedoucí práce: Haubert Tomáš; Oponent práce: Řezáč Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
   Cílem této práce je vypočítat optimální rozložení rychlosti vozidla podél zadané trasy, takzvaný rychlostní profil, který v žádném bodě neporušuje podmínky dané limity pohonné jednotky a rychlostním omezením stanoveným ...
  • Model pohonu elektromobilu 

   Autor: Špaček Kryštof; Vedoucí práce: Mindl Pavel; Oponent práce: Sadil Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-23)
   Cílem této práce je vytvoření kompletního modelu elektromobilu pro potřeby určování spotřeby elektrické energie a potažmo i dojezdu elektromobilu na základě známých parametrů. Vstupními parametry pro tento model jsou: ...
  • Měření a simulace na DC motoru 

   Autor: Maléř Kryštof; Vedoucí práce: Hlinovský Vít; Oponent práce: Houf Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-24)
   Cílem této práce je měření dynamických charakteristik daného stejnosměrného stroje s permanentními magnety s jeho následnou simulací v programu Matlab Simulink. Úvodní část se zaměřuje na popis principu fungování stejnosměrných ...