Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 90

  • Simulation of Various Modulation Strategies for Induction Motor Drive 

   Autor: Mehta Jigar Hemantbhai; Vedoucí práce: Bauer Jan; Oponent práce: Kyncl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   Vývoj výkonové elektroniky a polovodičové technologie vedl k vylepšení výkonových elektronických systémů. Pohony pohonů poháněné střídačem PWM jsou více variabilní a nabízejí v širokém rozsahu lepší účinnost ve srovnání s ...
  • Návrh měniče pro hlavní pohon formule student 

   Autor: Koman Martin; Vedoucí práce: Hlinovský Vít; Oponent práce: Zezula Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-11)
   Táto diplomová práca sa zaoberá popisom súčasného meniča pre hlavný pohon automobilu Formula Student Electric. V rámci práce je vytvorený model v prostredí Matlab Simulink odpovedajúcemu súčasnému pohonu. Model je upravený ...
  • Nízkofrekvenční kolejové obvody a jejich analýza 

   Autor: Matoušek Patrik; Vedoucí práce: Hospodka Jiří; Oponent práce: Dobiáš Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-11)
   Práce se zabývá modelováním a analýzou nového typu nízkofrekvenčního neohraničeného kolejového obvodu, který je vyvíjen společností AŽD Praha, s.r.o. ve spolupráci s ČVUT v Praze. Analýzy byly provedeny pro volný, šuntový ...
  • Strategie řízení modulárních víceúrovňových měničů 

   Autor: Zedník Jakub; Vedoucí práce: Kobrle Pavel; Oponent práce: Žáček Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-11)
   Tato diplomová práce se zabývá řízením víceúrovňových modulárních měničů. V úvodu je krátce popsána jejich topologie a prostudováno několik typů používaných submodulů. Topologie modulárních víceúrovňových měničů (MMC) ...
  • Návrh rezonančního měniče s širokým rozsahem napájecího napětí 

   Autor: Frolov Filipp; Vedoucí práce: Bauer Jan; Oponent práce: Michal Richter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   Tato práce se zabývá simulacemi rezonančních měničů s velkým rozsahem vstupního napětí. Na začátku práce jsou rozebrány ztráty na spínacích prvcích, poté jsou probrány způsoby omezení těchto ztrát za pomocí techniky měkkého ...
  • Vektorové řízení asynchronního motoru pomocí DSP 

   Autor: Lipčák Ondřej; Vedoucí práce: Bauer Jan; Oponent práce: Havelka David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-11)
   Hlavní náplní této práce je praktická implementace jedné z možných variant vektorového řízení asynchronního motoru do signálového procesoru TMS320F28335 od společnosti Texas Instruments. Zvolená struktura zahrnuje oddělenou ...
  • Stabilizace výkonu synchronního generátoru prostřednictvím regulátoru buzení 

   Autor: Fišera Jan; Vedoucí práce: Bauer Jan; Oponent práce: Šimek Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-11)
   Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku týkající se stabilizace činného výkonu synchronních generátorů za pomoci regulátoru buzení. Jinými slovy se zabývá systémovými stabilizátory. Po teoretickém rozboru generátoru, ...
  • Digitální ochrany alternátorů 

   Autor: Fišera Jakub; Vedoucí práce: Kobrle Pavel; Oponent práce: Kalandra Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-11)
   Předkládaná diplomová práce se zaměřuje na tématiku automatického regulátoru napětí a budicích soustav. Představuje teoretický přehled typů budicích soustav, regulátorů napětí, ochranných funkcí regulátoru a zabývá se ...
  • Vývoj a realizace aplikačního programu a vizualizace pro řídící systém a operátorský panel pro testovací zařízení sdílení momentu ve vícemotorové mechanicky spjaté soustavě 

   Autor: Kinlovič Jakub; Vedoucí práce: Havlíček Radek; Oponent práce: Zezula Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-12-18)
   Táto práca sa venuje problematike zdieľania momentu vo viacmotorovej sústave v súvislosti s aplikačnými funkciami frekvenčného meniča Altivar Process ATV 930 a s využitím operátorského grafického rozhrania. Vo viacmotorovej ...
  • Model protiskluzové ochrany železničních hnacích vozidel 

   Autor: Gregor Lumír; Vedoucí práce: Bauer Jan; Oponent práce: Künzel Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou trakčních pohonů elektrických železničních hnacích vozidel z pohledu adhezních poměrů vznikajících při jízdě hnacích železničních vozidel po železniční dopravní cestě, přičemž ...
  • Porovnání hybridních a elektrických pohonů vozidel 

   Autor: Pannu Parminder Singh; Vedoucí práce: Mindl Pavel; Oponent práce: Sadil Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-31)
   Účelem této studie je identifikovat "srovnání hybridního a elektrického vozidla". V této práci se bude diskutovat o typech hnacích konstrukcí, také o třech hybridech a o jejich výhodách a nevýhodách. Dále se zde bude hovořit ...
  • Návrh indukčního trakčního motoru 15 kW s vnějším rotorem v SW prostředí ANSYS Electronics ver. 17.0 

   Autor: Petřík Jan; Vedoucí práce: Buhr Karel; Oponent práce: Klečka Vlastimil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Práce je zaměřena na možnost analýzy asynchronních motorů s vnějším rotorem v trakční aplikaci. Návrh stroje zadaného typového výkonu je proveden v SW prostředí ANSYS Elektronics, který je v rámci studentské free licence ...
  • Minimal design of IO-link device 

   Autor: Postoialko Denys; Vedoucí práce: Vodrážka Filip; Oponent práce: Košťál Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Cílem diplomové práce "Minimal Design of IO-link Device" je návrh zcela nového zařízení IO-Link pro SIEMENS, které by mělo mít minimální velikost a vlastnosti, které předepisují technické normy. Podobně popis všech hlavních ...
  • Zpětnovazební řízení BLDC servopohonu soft procesorem 

   Autor: Stikeyev Kuanysh; Vedoucí práce: Zoubek Ondřej; Oponent práce: Musil Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato diplomová práce se věnuje problematice řízení BLDC motoru pro statické testovací konstrukce. Práce je uvedena přehledem základních vlastností BLDC motorů, jejich konstrukce, princip činnosti a metody snímání polohy ...
  • Aplikace vývojového prostředí ANSYS pro návrh spínaného reluktančního motoru 15 kW 

   Autor: Plešinger Jaroslav; Vedoucí práce: Buhr Karel; Oponent práce: Rafajdus Pavol
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Cílem této diplomové práce bylo navrhnout spínaný reluktanční motor o výkonu 15 kW a jmenovitých otáčkách 3 000 ot/min. K návrhu elektromotoru byl použit program Electronics verze 17.0 od společnosti Ansys. Tento program ...
  • Aplikace vývojového prostředí ANSYS pro návrh reluktančního synchronního motoru 15 kW 

   Autor: Pavluk Jan; Vedoucí práce: Buhr Karel; Oponent práce: Lev Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Cílem této práce je seznámení se s vývojovým prostředím Ansys Elektronics ve verzi 17.0., které má výpočetní centrum ČVUT nově zakoupené v tzv. student free Campus licenci. Dále analýza základních principů návrhu reluktančních ...
  • Bezpečnostní funkce frekvenčních měničů 

   Autor: Čeřovský Jiří; Vedoucí práce: Lettl Jiří; Oponent práce: Bernat František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
   Tato diplomová práce se zabývá analýzou a verifikací bezpečnostních funkcí frekvenčních měničů. Návrh bezpečnostního systému na základě funkční bezpečnosti je nedílnou součástí celého strojního zařízení. V této práci jsou ...
  • Porovnání způsobů vektorového řízení asynchronního stroje 

   Autor: Mrva Martin; Vedoucí práce: Lettl Jiří; Oponent práce: Cibulka Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Aby byl zajištěn správný chod stroje v závislosti na požadavcích obsluhy a bylo dosaženo rychlých a přesných změn bez překročení kritických veličin, je nutné správně stroj řídit a regulovat. Jelikož skalární řízení s ...
  • Optimalizace návrhu distribučního transformátoru 

   Autor: Štěpánek Jan; Vedoucí práce: Buhr Karel; Oponent práce: Hruška Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato diplomová práce je zaměřena na návrh suchého distribučního transformátoru se sníženými ztrátami. V práci jsou zkoumány možnosti optimalizace návrhu aktivních částí transformátoru a možnosti jeho provedení. Dále na ...
  • Optimalizace stroje s permanentními magnety v rotoru tangenciální polarizace pomocí umělé inteligence 

   Autor: Jindra Tomáš; Vedoucí práce: Kurfürst Jiří; Oponent práce: Chomát Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-07)
   Diplomová práce je věnovaná návrhu a optimalizaci motoru Spoke s permanentními magnety v rotoru na základě požadovaných hodnot momentu, velikosti napájecího napětí a rychlosti otáčení. Základní rozměry motoru jsou nejprve ...