Now showing items 1-20 of 127

  • Řídicí strategie víceúrovňových měničů pro aplikace v elektrických pohonech 

   Author: Norbert Kanaloš; Supervisor: Kobrle Pavel; Opponent: Stejskal Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
   This thesis is focused on the control strategy of the three-level neutral point clamped converter for variable speed drives and is divided into 2 parts. In the theoretical part are presented the conventional typologies of ...
  • Návrh zařízení pro podporu automatizovaného testování Distributed IO technologií 

   Author: Ondřej Bělovský; Supervisor: Hunčovský Martin; Opponent: Bauer Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-15)
   Cílem této diplomové práce je vytvoření HW návrhu a návrhu DPS prototypu pro zařízení podporující automatizované testování distributed IO technologií ve společnosti Siemens, s.r.o. Součástí práce je také implementace SW ...
  • Přímé řízení momentu asynchronního motoru s vyjádřeným modulátorem 

   Author: David Jäschke; Supervisor: Bauer Jan; Opponent: Karlovský Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-15)
   Tato diplomová práce obsahuje rešerši dostupných metod přímého řízení momentu (DTC) a na jejím základě vzniká porovnání dvou variant DTC řízení používaných pro řízení dvouúrovňového napěťového střídače, a to konkrétně ...
  • Vektorové řízení asynchronního motoru s výstupním filtrem 

   Author: Václav Kotyk; Supervisor: Lipčák Ondřej; Opponent: Havelka David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-14)
   Jednou z možných řídicích strategií asynchronního motoru pro náročnější aplikace je tzv. vektorové řízení. Princip této řídicí strategie tkví v odděleném řízení momentu a magnetického toku ve stroji. Realizace vektorového ...
  • Strategie MTPA (Maximum Torque Per Ampere) v elektrických pohonech s asynchronními motory 

   Author: Monika Kotyk; Supervisor: Lipčák Ondřej; Opponent: Havelka David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-14)
   Tato diplomová práce se zabývá strategiemi MTPA (Maximum Torque Per Ampere) v elektrických pohonech s asynchronními motory. Tyto strategie se používají za účelem dosažení minimálního proudu nebo alternativně minimálních ...
  • Návrh a oživení pracoviště s měničem Sinamics DCM 

   Author: Stanislav Hricišon; Supervisor: Bauer Jan; Opponent: Hončík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-14)
   Práce se věnuje problematice vývoje a modernizace komplexního systému řízení stejnosměrných pohonů s důrazem na univerzálnost použití pro více různých strojů. Jako hlavní prvek je použit měnič SINAMICS DC Master ve ...
  • Odhad parametrů asynchronního motoru s využitím umělých neuronových sítí 

   Author: Tomáš Řehořek; Supervisor: Lipčák Ondřej; Opponent: Karlovský Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-14)
   Tato diplomová práce má za cíl prozkoumat možnost použití umělých neuronových sítí jako součásti tzv. adaptivního systému s referenčním modelem pro odhad parametrů asynchronního motoru za účelem zlepšení kvality vektorové ...
  • Řízení lineárního pohonu pomocí STM32F303RE 

   Author: Václav Andrýsek; Supervisor: Bauer Jan; Opponent: Thöndel Evžen
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-14)
   Tato diplomová práce se zabývá uvedením prototypu lineárního pohonu do provozu, který snímá polohu s pomocí hallových sond z magnetického pole od permanentních magnetů. V teoretické části jsou popsány základní způsoby ...
  • Automatizované řízení soustavy paralelně spojených čerpadel využitím aplikačních funkcí frekvenčních měničů. 

   Author: Radan Krch; Supervisor: Havlíček Radek; Opponent: Zezula Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-25)
   Cílem diplomové práce je vytvoření funkčního řízení paralelně zapojených čerpadel na dediko-vaném modelu s výslednou realizací monitorování provozních stavů. Součástí práce je popis technologických veličin čerpadla a ztrát ...
  • Řízení plotru pomocí PLC SIMATIC 

   Author: Tomáš Gajdoš; Supervisor: Bauer Jan; Opponent: Hončík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-25)
   Diplomová práca sa zaoberá oživením plotru pomocou systému SIMATICS. V prvej časti práce sa venujeme všeobecným vysvetlením pracovného prostredia a pohonu, kde opisujeme prostredie TIA portálu, jeho možnosti a popis ...
  • Vektorové řízení asynchronního motoru s využitím neuronových sítí 

   Author: Ján Žolna; Supervisor: Lipčák Ondřej; Opponent: Vetoshkin Lavr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-23)
   V této diplomové práci se zabývám výzkumem využití neuronových sítí pro účely vektorové regulace asynchronního motoru a následnou simulací na modelu tohoto pohonu. Neuronové sítě jsou zprvu využity pro odhad elektrické ...
  • Analýza procesu výpočtu parametrů osvětlovacích soustav 

   Author: Amila Osmić; Supervisor: Bálský Marek; Opponent: Novák Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-23)
   Práce se zabývá posouzením vlivu jednotlivých parametrů na výsledky světelně technických výpočetních programů. Provedena je analýza výpočetních metod nejčastěji využívaných výpočetních programů pro projektování osvětlovacích ...
  • Navíječka řízená pomocí SIMATIC S1500 

   Author: Ondřej Kalát; Supervisor: Bauer Jan; Opponent: Kozák Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-07)
   Práce v teoretické části zpracovává základní problematiku pohonů používaných v navíjecích aplikacích. Obsahuje také popis standardizované aplikace pro navíječky s vedoucí osou od firmy Siemens. V praktické části práce je ...
  • Chování drátkobetonu v magnetickém poli 

   Author: Veranika Karpuk; Supervisor: Künzel Karel; Opponent: Carrera Kristýna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-07)
   Tato studie se zaměřuje na zkoumání procesu magnetické orientace feromagnetických vláken používaných ve vlákny vyztužovaných cementových kompositech. Chování vláken během magnetické orientace bylo zkoumáno simulací. Vliv ...
  • Návrh a realizace řídícího algoritmu nabíječky elektromobilu s SiC prvky 

   Author: Vladislav Walter Nürnberger; Supervisor: Skarolek Pavel; Opponent: Havelka David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-07)
   Cílem práce je návrh a realizace řídícího algoritmu pro síťovou nabíječku elektromobilu obsahující SiC spínací prvky. Součástí nabíječky je aktivní PFC, které je realizováno pomocí boost měniče. Vzhledem k tomu, že měnič ...
  • Dimenzování systému chlazení trakčního motoru bateriového elektromobilu v SW prostředí ANSYS 

   Author: Jan Dimitrov; Supervisor: Buhr Karel; Opponent: Jäger Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-25)
   Cílem této diplomové práce je navrhnout chladicí systém trakčního motoru/generátoru pro elektrický bateriový automobil typu SUV s aerodynamickými vlastnostmi vozu Škoda Kodiaq dle zadaných specifikací. Seznámit se se ...
  • Řízení synchronního motoru s permanentními magnety 

   Author: Marek Janouch; Supervisor: Kobrle Pavel; Opponent: Skořepa Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-25)
   Práce pojednává o různých metodách řízení synchronních motorů s permanentními magnety. Jsou zde vysvětleny jejich principy a vlastnosti. Další části práce se věnují vektorovému řízení skutečného synchronního motoru s ...
  • Asymetrický modulární víceúrovňový měnič 

   Author: Eva Matějková; Supervisor: Kobrle Pavel; Opponent: Pavlík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-25)
   Tato diplomová práce se zabývá víceúrovňovým modulárním měničem s asymetrickou topologií modulu (A-MMC). V teoretické části popisuje jeho topologii, funkci, modulační techniky a problematiku balancování napětí na kondenzátorech. ...
  • Implementace vektorového řízení pomocí Simulinku 

   Author: Alberto Alvarez; Supervisor: Bauer Jan; Opponent: Flígl Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Indukční stroje jsou jedním z nejpoužívanějších elektrických strojů v mnoha průmyslových a dopravních aplikacích. Je proto důležité mít zařízení pro jejich ovládání. Naproti tomu, DC stroje je možné řídit pomocí mnohem ...
  • Dimenzování pohonu lehkého osobního elektromobilu dle zadaných jízdních parametrů v SW prostředí ANSYS 

   Author: Kryštof Topor; Supervisor: Buhr Karel; Opponent: Jäger Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-24)
   Tato práce se zaměřuje na dimenzování a elektromagnetický výpočet trakčního motoru osobního elektrického vozidla v softwarovém prostředí ANSYS. Ze zadaných parametrů vozidla jsou vypočteny potřebné jmenovité a špičkové ...