Now showing items 1-20 of 119

  • Automatizované řízení soustavy paralelně spojených čerpadel využitím aplikačních funkcí frekvenčních měničů. 

   Author: Radan Krch; Supervisor: Havlíček Radek; Opponent: Zezula Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-25)
   Cílem diplomové práce je vytvoření funkčního řízení paralelně zapojených čerpadel na dediko-vaném modelu s výslednou realizací monitorování provozních stavů. Součástí práce je popis technologických veličin čerpadla a ztrát ...
  • Řízení plotru pomocí PLC SIMATIC 

   Author: Tomáš Gajdoš; Supervisor: Bauer Jan; Opponent: Hončík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-25)
   Diplomová práca sa zaoberá oživením plotru pomocou systému SIMATICS. V prvej časti práce sa venujeme všeobecným vysvetlením pracovného prostredia a pohonu, kde opisujeme prostredie TIA portálu, jeho možnosti a popis ...
  • Vektorové řízení asynchronního motoru s využitím neuronových sítí 

   Author: Ján Žolna; Supervisor: Lipčák Ondřej; Opponent: Vetoshkin Lavr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-23)
   V této diplomové práci se zabývám výzkumem využití neuronových sítí pro účely vektorové regulace asynchronního motoru a následnou simulací na modelu tohoto pohonu. Neuronové sítě jsou zprvu využity pro odhad elektrické ...
  • Analýza procesu výpočtu parametrů osvětlovacích soustav 

   Author: Amila Osmić; Supervisor: Bálský Marek; Opponent: Novák Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-23)
   Práce se zabývá posouzením vlivu jednotlivých parametrů na výsledky světelně technických výpočetních programů. Provedena je analýza výpočetních metod nejčastěji využívaných výpočetních programů pro projektování osvětlovacích ...
  • Navíječka řízená pomocí SIMATIC S1500 

   Author: Ondřej Kalát; Supervisor: Bauer Jan; Opponent: Kozák Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-07)
   Práce v teoretické části zpracovává základní problematiku pohonů používaných v navíjecích aplikacích. Obsahuje také popis standardizované aplikace pro navíječky s vedoucí osou od firmy Siemens. V praktické části práce je ...
  • Chování drátkobetonu v magnetickém poli 

   Author: Veranika Karpuk; Supervisor: Künzel Karel; Opponent: Carrera Kristýna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-07)
   Tato studie se zaměřuje na zkoumání procesu magnetické orientace feromagnetických vláken používaných ve vlákny vyztužovaných cementových kompositech. Chování vláken během magnetické orientace bylo zkoumáno simulací. Vliv ...
  • Návrh a realizace řídícího algoritmu nabíječky elektromobilu s SiC prvky 

   Author: Vladislav Walter Nürnberger; Supervisor: Skarolek Pavel; Opponent: Havelka David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-07)
   Cílem práce je návrh a realizace řídícího algoritmu pro síťovou nabíječku elektromobilu obsahující SiC spínací prvky. Součástí nabíječky je aktivní PFC, které je realizováno pomocí boost měniče. Vzhledem k tomu, že měnič ...
  • Dimenzování systému chlazení trakčního motoru bateriového elektromobilu v SW prostředí ANSYS 

   Author: Jan Dimitrov; Supervisor: Buhr Karel; Opponent: Jäger Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-25)
   Cílem této diplomové práce je navrhnout chladicí systém trakčního motoru/generátoru pro elektrický bateriový automobil typu SUV s aerodynamickými vlastnostmi vozu Škoda Kodiaq dle zadaných specifikací. Seznámit se se ...
  • Řízení synchronního motoru s permanentními magnety 

   Author: Marek Janouch; Supervisor: Kobrle Pavel; Opponent: Skořepa Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-25)
   Práce pojednává o různých metodách řízení synchronních motorů s permanentními magnety. Jsou zde vysvětleny jejich principy a vlastnosti. Další části práce se věnují vektorovému řízení skutečného synchronního motoru s ...
  • Asymetrický modulární víceúrovňový měnič 

   Author: Eva Matějková; Supervisor: Kobrle Pavel; Opponent: Pavlík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-25)
   Tato diplomová práce se zabývá víceúrovňovým modulárním měničem s asymetrickou topologií modulu (A-MMC). V teoretické části popisuje jeho topologii, funkci, modulační techniky a problematiku balancování napětí na kondenzátorech. ...
  • Implementace vektorového řízení pomocí Simulinku 

   Author: Alberto Alvarez; Supervisor: Bauer Jan; Opponent: Flígl Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Indukční stroje jsou jedním z nejpoužívanějších elektrických strojů v mnoha průmyslových a dopravních aplikacích. Je proto důležité mít zařízení pro jejich ovládání. Naproti tomu, DC stroje je možné řídit pomocí mnohem ...
  • Dimenzování pohonu lehkého osobního elektromobilu dle zadaných jízdních parametrů v SW prostředí ANSYS 

   Author: Kryštof Topor; Supervisor: Buhr Karel; Opponent: Jäger Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-24)
   Tato práce se zaměřuje na dimenzování a elektromagnetický výpočet trakčního motoru osobního elektrického vozidla v softwarovém prostředí ANSYS. Ze zadaných parametrů vozidla jsou vypočteny potřebné jmenovité a špičkové ...
  • FPGA Model Development of PMSM for Hardware-in-the-Loop Testing System 

   Author: Vojtěch Štěrba; Supervisor: Haubert Tomáš; Opponent: Lipčák Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-24)
   Tato práce se zabývá problematikou Hardware-in-the-Loop (HiL) systémů pro řídící jednotky výkonových měničů. V textu je popsána struktura systému pro simulaci elektrických pohonů v reálném čase a další nutné součásti ...
  • Rozbor komunikace a sběru dat ve zkušební lince 

   Author: Kryštof Kuzma; Supervisor: Kobrle Pavel; Opponent: Donát Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-02)
   Cílem práce je seznámit čtenáře s problematikou internetu věcí a s jeho využitím realizovat konkrétní praktickou úlohu - monitoring zkušebního stavu. V úvodu je vysvětlen pojem internet věcí, je prezentován přehled topologií ...
  • Návrh a realizace programu a uživatelského rozhraní pro převíječku řízenou PLC Siemens 

   Author: Kryštof Hájek; Supervisor: Bauer Jan; Opponent: Kozák Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-02)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací softwaru převíjecího stroje. Převíjecí stroj (dále jen převíječka) je realizován sestavou prvků PLC od firmy Siemens v kombinaci s konstrukcí vyrobenou na míru. Převíječku ...
  • Řízení synchronního reluktančního motoru 

   Author: Róbert Hriňa; Supervisor: Kobrle Pavel; Opponent: Mártonová Veronika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-02)
   Táto diplomová práca sa zaoberá rozborom vlastností synchrónneho reluktančného motoru a metódami jeho riadenia. Cieľom je oboznámiť čitateľa s problematikou merania a určovania jeho parametrov a na základe zistených hodnôt ...
  • Numerický model elektrického longboardu a jeho ověření 

   Author: Jan Grossmann; Supervisor: Kočárník Petr; Opponent: Thöndel Evžen
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-23)
   Hlavní náplní práce je vytvoření numerického modelu elektrického longboardu a následné vytvoření funkčního prototypu elektrického longboardu opatřeného měřícím systémem, který umožní porovnání simulované a skutečné jízdy, ...
  • Synchronní stroj s PM v axiálním uspořádání 

   Author: Daniel Misak; Supervisor: Buhr Karel; Opponent: Prouza Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-23)
   Práce se zabývá synchronním motorem s permanentními magnety v axiálním provedení. Jejím cílem je pokusit se za použití simulačního softwaru Ansys Electronics optimalizovat provedení skutečného axiálního motoru, jenž slouží ...
  • Survey about Current State of Art of Electromobiles and Future Development Trends 

   Author: Shubhang Vyas; Supervisor: Bauer Jan; Opponent: Kyncl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-28)
   Na začátku této práce jsem provedl průzkum o elektrických automobilech (elektromobilech) od světově uznávaných výrobců. Dalším krokem pak bylo zkoumat více technických aspektů vitálních komponent elektromobilu, jmenovitě ...
  • PLC řízení pohonu jedné osy 

   Author: Tomáš Hošek; Supervisor: Bauer Jan; Opponent: Kozák Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-10)
   Tato diplomová práce je zaměřena na konkrétní použití PLC modulu pro řízení synchronního třífázového motoru s permanentními magnety napájeného z výkonového měniče s možností kontrolovat zautomatizovaný proces z dotykového ...