Now showing items 1-20 of 211

  • Vliv zbytkových pnutí v součásti na její únavovou pevnost 

   Author: Petr Kolovrátník; Supervisor: Papuga Jan; Opponent: Nesládek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-09)
   Tato diplomová práce se zabývá vlivem zbytkových napětí v součásti na její únavovou pevnost. V úvodní části je teoretický úvod do dané problematiky. Dále jsou provedeny únavové experimenty a analýza výsledků s cílem nalézt ...
  • Simulační model automatického chaotického skladu a jeho digitální dvojče 

   Author: Marek Vlček; Supervisor: Nečas Martin; Opponent: Pelikán Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-08)
   Tato práce se zabývá vytvořením simulačního modelu automatického cha-otického skladu. V rámci práce je vytvořen popis vnitřního stavu skladu, který je propojen s databází, 3D vizualizační parametrický model s automatickým ...
  • Dynamické schopnosti robota zachytit letící předmět ve vesmíru 

   Author: Ondřej Salva; Supervisor: Valášek Michael; Opponent: Neusser Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-02)
   Diplomová práce je zaměřena na zhodnocení schopnosti zvoleného robotického manipulátoru zachytit letící předmět ve vesmíru. Pro vybraný manipulátor je vyvinut algoritmus, který dává ucelenou představu o možnosti provedení ...
  • Virtuální pohonový systém Fanuc CNC Guide a jeho využití pro externí řízení skladového manipulátoru 

   Author: Lukáš Pilný; Supervisor: Nečas Martin; Opponent: Pelikán Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-02)
   Tato diplomová práce se zabývá externím řízením virtuálního pohonového systému FANUC CNC guide. Jedná se o prakticky zaměřenou práci s cílem představit možnosti ovládání emulovaného řídicího systému FANUC z PC a jeho využití ...
  • Energeticky optimální řízení robota napájeného z baterie 

   Author: Petr Vejražka; Supervisor: Valášek Michael; Opponent: Pelikán Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-02)
   Tato práce se zaměřuje na analýzu a optimalizaci energeticky efektivního pohybu robota napájeného z baterie. Cílem je ověřit předpoklad závislosti doby průběhu na spotřebované energii a vytvořit model robotického systému, ...
  • Návrh koncového efektoru robota do vesmíru 

   Author: Jan Navrátil; Supervisor: Valášek Michael; Opponent: Bauma Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-02)
   Práce se zabývá návrhem a optimalizací mechanismu úchopné hlavice pro robota ve vesmíru. V rámci práce jsou zkoumány dva mechanismy, jejichž vlastnosti jsou následně optimalizovány podle formulovaných kritérií. Na základě ...
  • Simulace kráčení robota po vesmírné stanici 

   Author: Jan Černý; Supervisor: Valášek Michael; Opponent: Steinbauer Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-02)
   Tato práce se zabývá simulací kráčení robota na vesmírné stanici. V simulaci je řešena inverzní kinematika robota, následně ze známých pohybů je vypočítána inverzní dynamika. Bylo navrženo řízení pohonů přes kaskádní ...
  • Optimální řízení toku materiálu v chaotickém skladu s výrobními stroji. 

   Author: Jan Hrnčíř; Supervisor: Nečas Martin; Opponent: Märzová Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-02)
   Diplomová práce se zaobírá řízením pohybu materiálu v automatizovaném chaotickém skladu deskového materiálu. Je rozdělena do tří částí. V první části byla provedena rešerše přístupů k řešení prohledávání stavového prostoru. ...
  • Plánování pohybu robotu s 9 stupni volnosti pro svařování plastových nádrží 

   Author: Ján Pravda; Supervisor: Beneš Petr; Opponent: Malý Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-31)
   Tato diplomová práce se zabývá vývojem plánovacího software pro automatické svařování plastových nádrží. Typicky jsou tyhle nádrže svařovány ručně, co je dlouhý a náročný proces, vyžadující léta zkušeností. Pro zlepšení ...
  • Využití Luenbergerova pozorovatele a redukovaného pozorovatele, Kalmanova filtru a syntéza servosystémů se stejnosměrným motorem 

   Author: David Kraffer; Supervisor: Nečas Martin; Opponent: Steinbauer Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-31)
   Několik různých Luenbergerových pozorovatelů redukovaného i plného stavu je navrženo jako stacionární Kalmanovy filtry v servosystémech úhlové polohy pro holý stejnosměrný servomotor i pro servomotor se zátěží připojenou ...
  • Automatizovaná tvorba dynamických modelů prostorových tensegritických struktur 

   Author: Martin Prokop; Supervisor: Zavřel Jan; Opponent: Beneš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-31)
   Práce se zabývá možností automatické tvorby dynamických mdoelů 3D tensegritických struktur za použití fyzikálních souřadnic. Byl vytvořen software umožňující simulaci dynamiky soustav více těles. Práce je zaměřená na ...
  • Skleněné piezomikropipety pro léčbu neplodnosti (IVF) 

   Author: Eva Valentová; Supervisor: Steinbauer Pavel; Opponent: Štorkán Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-31)
   Diplomová práce se zabývá využitím skleněných piezo mikropipet v rámci metody intracytoplazmatická injekce spermií (ICSI). Práce zkoumá chování skleněných piezo mikropipet při metodě ICSI. První částí je seznámení se s ...
  • Vliv zbytkových pnutí v součásti na její únavovou pevnost 

   Author: Petr Kolovrátník; Supervisor: Papuga Jan; Opponent: Nesládek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-16)
   Tato diplomová práce se zabývá vlivem zbytkových napětí v součásti na její únavovou pevnost. V úvodní části je teoretický úvod do dané problematiky. Dále jsou provedeny únavové experimenty a analýza výsledků s cílem nalézt ...
  • Návrh technologie pro zpracování jílových materiálů s prvky Průmyslu 4.0 

   Author: Štěpán Přibyl; Supervisor: Kyncl Jiří; Opponent: Kotouček Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-09)
   Tato diplomová práce se zabývá zpracováním jílových materiálů a technologickým návrhem přípravny jílové směsi s prvky Průmyslu 4.0 pro firmu P-D Refractories CZ a.s. Teoretická část popisuje dostupné technologie a metody ...
  • Analýza napjatosti ve vybraných dnech pro válcové tlakové nádoby navinuté z kompozitních materiálů 

   Author: Ondřej Novotný; Supervisor: Padovec Zdeněk; Opponent: Laš Vladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-11)
   Tato diplomová práce se zabývá napjatostí den navíjených vysokotlakých nádob z kompozitních materiálů. V práci je proveden rozbor kompozitních materiálů, je popsána metoda přesného navíjení, která je klíčová pro výrobu ...
  • Kalibrovatelnost mechanismů pro kalibraci s modely chyb čidel 

   Author: Marek Škorpil; Supervisor: Šika Zbyněk; Opponent: Zavřel Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-11)
   Kalibrace je proces, při kterém se snažíme zjistit skutečné hodnoty parametrů daného mechanismu, které neznáme. Tato diplomová práce se zabývá dvěma metodami kalibrace, a to s a bez uvažování kompenzace nepřesnosti čidel, ...
  • Drsnost povrchu a její dopad na únavovou životnost 

   Author: Tomáš Vrbata; Supervisor: Papuga Jan; Opponent: Růžička Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-11)
   Diplomová práce se zabývá drsností povrchu a jejím dopadem na únavovou životnost. V teoretické části jsou sepsány základní znalosti problematiky. Následně je provedeno měření drsnosti povrchu a analýza vlivu metodiky na ...
  • Nekolokované hlcení vibrací složitých mechanických systémů 

   Author: Jan Gregor; Supervisor: Šika Zbyněk; Opponent: Neusser Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-11)
   Práce se zabývá návrhem prostorového aktivního hltiče mechanických vibrací a ověřením jeho funkčnosti na kolokované i nekolokované hlcení vibrací složité struktury. Byl vytvořen model pro chování soustavy ve frekvenční i ...
  • Automatická výměna nástrojů v CNC stroji pomocí robota PUMA 200 Staubli 

   Author: Dominik Horčička; Supervisor: Nečas Martin; Opponent: Neusser Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-11)
   Diplomová práce je zaměřena na vytvoření řídicího programu pro automatickou výměnu nástrojů v CNC stroji pomocí robota PUMA 200 Stäubli. V první části práce je popsána historie, definice základních pojmů robotiky, dále ...
  • Vývoj prostředí pro simulaci montáže ve virtuální realitě 

   Author: Jiří Němec; Supervisor: Kellner Tomáš; Opponent: Baumruk Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-28)
   Cílem této práce je návrh virtuálního prostředí pro simulaci montáže ve virtuální realitě. V rámci teoretické části práce jsou přiblíženy pojmy a problematika montáže, ergonomie a virtuální reality pro ověření funkčnosti ...