Now showing items 1-20 of 192

  • Vývoj prostředí pro simulaci montáže ve virtuální realitě 

   Author: Jiří Němec; Supervisor: Kellner Tomáš; Opponent: Baumruk Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-28)
   Cílem této práce je návrh virtuálního prostředí pro simulaci montáže ve virtuální realitě. V rámci teoretické části práce jsou přiblíženy pojmy a problematika montáže, ergonomie a virtuální reality pro ověření funkčnosti ...
  • Systém se strojovým učením pro detekci a analýzu anomálií dynamického systému 

   Author: Vladislav Erdman; Supervisor: Bukovský Ivo; Opponent: Svoboda Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-28)
   Tato práce se zabývá návrhem systému pro analýzu a detekci anomálií v průmyslovém dynamickém systému. V teoretické části je popsán charakter anomálií v signálu, existující přístupy detekce anomálie, nároky kladené na ...
  • Optimalizace montáže čerpadel 

   Author: Lukáš Hofrichter; Supervisor: Kellner Tomáš; Opponent: Hradecký Milan Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-28)
   Cílem této diplomové práce je optimalizace montáže čerpadel pro modelovou firmu vyrábějící objemová zubová čerpadla. Na začátku práce se nachází seznámení s montáží, jejími druhy a druhy montážních linek. Dále jsou představeny ...
  • Robotizace montáže zámkové vložky 

   Author: Thomas Aster; Supervisor: Kellner Tomáš; Opponent: Horák František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-28)
   Cílem této diplomové práce je sestavení návrhu optimalizace manuálního pracoviště montáže zámkových vložek za účelem zvýšení ergonomičnosti a následné zpracování plně robotizované varianty s cílem navýšení produktivity. ...
  • Systém pro automaticky optimalizovanou predikci časových řad neuronovými sítěmi 

   Author: Patrik Zach; Supervisor: Bukovský Ivo; Opponent: Malý Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-28)
   Diplomová práce se zabývá vytvořením systému pro automatickou predikci časových řad. V teoretické části jsou představeny neuronové sítě, jejich historie, struktury, aktivační funkce a optimalizační algoritmy. Dále je ...
  • Optimalizace využití energie hybridního monopostu Formule Student 

   Author: Tomáš Adamec; Supervisor: Šika Zbyněk; Opponent: Steinbauer Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-27)
   Práca sa zaoberá skúmaním možností na úsporu a optimálne využitie energie s cieľom minimalizáce času na prejazd Formula Student vozidla vopred definovanou traťou. V rámci práce bol navrhnutý riadiaci algoritmus hybridného ...
  • Automatizované ovládání nastavitelných mechanických elementů vibračních bubnů využívající komponenty LEGO Mindstorms 

   Author: Sára Strakošová; Supervisor: Beneš Petr; Opponent: Novák Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-27)
   This diploma thesis consists of two major parts, namely stepper motor replacement and scraper control system. Both main parts are mostly practical and are supplemented by a research part with purpose of acquainting the ...
  • Tensegritní mechanismy s aktivním snižováním vibrací 

   Author: Tomáš Šindel; Supervisor: Šika Zbyněk; Opponent: Beneš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-27)
   Tato práce se zabývá syntézou, analýzou a optimalizací aktivního snižování vibrací tensegritních manipulátorů. Tyto struktury mají obecně nepříznivé tlumící vlastnosti z důvodu přítomnosti infinitesimálních mechanismů. ...
  • Polohování tensegritických struktur 

   Author: Juraj Lieskovský; Supervisor: Beneš Petr; Opponent: Šika Zbyněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-27)
   Práce se zabývá problematikou vytváření přesnějších modelů polohovatelných tensegritických struktur, pomocí modelování interakce mezi kladkami a poddajnými lany. Toho je dosaženo v rámci dynamiky tuhých těles, jak je popsána ...
  • Pracoviště pro imitační robotické lakování 

   Author: Michael Bryan; Supervisor: Pelikán Jan; Opponent: Steinbauer Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-27)
   Tématem této práce je návrh robotického lakovacího pracoviště s použitím trackovacího zařízení k programování lakovací trajektorie. Pracoviště je doplněno o otočný polohovací stůl, který umožňuje robotu nalakovat požadovaný ...
  • Uchopovací mechanizmus založený na kinematice lidské ruky 

   Author: Viktor Budoš; Supervisor: Zavřel Jan; Opponent: Neusser Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-27)
   Cíle práce je vytvoření rešerše uchopovacích mechanismů. Tvorba simulačního modelu v prostředí Matlab Simulink. Optimalizace simulačního modelu z hlediska úchopu zvolených předmětů. Tvorba řídicí rukavice pro ovládání ...
  • Implementace řídicího systému robota PUMA 200 v systému Twincat Beckhoff 

   Author: Simeon Dragančev; Supervisor: Nečas Martin; Opponent: Neusser Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-27)
   Tato diplomová práce se věnuje zprovoznění a řízení robota Säubli PUMA 200. V teoretické části je pojednáno o řídícím systému, o softwaru pro řízení motorů TwinCAT Beckhoff a o stejnosměrných motorech a jejich řízení. ...
  • Detekce poškození konstrukcí pomocí měření vibrací a výpočetní inteligence 

   Author: Vojtěch Kopecký; Supervisor: Steinbauer Pavel; Opponent: Bukovský Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-27)
   Globální metody detekce poruchy konstrukcí slouží ke zjištění přítomnosti, případně polohy poruchy v konstrukci. Jsou založeny na měření vibrací. Jelikož vibrace jsou projevem dynamických vlastností a dynamické vlastnosti ...
  • Topologická optimalizace hrubé stavby nízkopodlažní tramvaje 

   Author: Jan Šmíd; Supervisor: Novotný Ctirad; Opponent: Mareš Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-26)
   Práce pojednává o optimalizaci topologie hrubé stavby skříně konceptu tramvaje SATram. V teoretické části je prezentována matematická teorie optimalizace a rešerše metod a přístupů strukturální optimalizace. V praktické ...
  • Topologická optimalizace jednonápravového podvozku tramvaje 

   Author: Patrik Kebort; Supervisor: Novotný Ctirad; Opponent: Nesládek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-26)
   Diplomová práce je zaměřená na topologickou optimalizaci jednonápravového podvozku konceptu autonomní tramvaje SATram. V práci jsou provedeny nutné pevnostní výpočty pro topologickou optimalizaci. Dále je proveden návrh ...
  • Přestavné kompozitové rameno manipulátoru 

   Author: Petr Uksa; Supervisor: Růžička Milan; Opponent: Uher Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-26)
   Práce prochází několik etap inovace technického řešení manipulátoru na zakládání plechů. V práci byla provedena MKP simulace stávající duralové konstrukce a nového návrhu konstrukce z kompozitních materiálů. Kompozitové ...
  • Vyhodnocení vlivu poškození nosníku na modální vlastnosti 

   Author: Natálie Dolanová; Supervisor: Steinbauer Pavel; Opponent: Sommer Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-26)
   Diplomová práce se zabývá vlivem poškození nosníku na modální vlastnosti, konkrétně vlastních frekvencí a vlastních tvarů kmitu. Toto téma je řešeno analyticky i experimentálně.
  • Verifikace vybraných in vitro modelů tělního prostředí s in vivo podmínkami 

   Author: Radek Linhart; Supervisor: Sedláček Radek; Opponent: Růžička Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
   Tato diplomová práce se zabývá analýzou mechanických a strukturních vlastností kolagenních scaffoldů degradovaných v prostředí in vivo a v roztocích simulujících tělní prostředí po dobu 1 hodiny až 21 dnů. Scaffoldy byly ...
  • Vliv anisotropie na výpočet životnosti součásti vyrobené z plechu. 

   Author: Martin Jakubec; Supervisor: Španiel Miroslav; Opponent: Šedivý Otomar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
   Cílem této diplomové práce je zhodnotit vliv anisotropie na životnostní vlastnosti svorky zkrutného stabilizátoru vyrobené z plechu S420MC. Nejprve je představena teorie lineární elasticity, anisotropní a isotropní modely ...
  • Mechanické a strukturní vlastnosti kolagenových scaffoldů v podmínkách in vitro a ex vivo 

   Author: Marko Meded; Supervisor: Suchý Tomáš; Opponent: Mikeš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
   Tato práce zkoumá možnosti využití simulovaných tělních tekutin k co nejpřesnějšímu napodobení prostředí lidského těla. Principem je sledování degradace zesíťovaných kolagenových scaffoldů, které představují jeden z ...