Zobrazují se záznamy 1-20 z 116

      Klíčové slovo
      6 DOF robot PUMA 200,TI C2000,Inverse kinematics,Observer,Cascade control,Laser tracker,Precision,Repeatability [1]
      active vibration suppression,piezoelectric actuators,LQR,H-infinity,HIFOO [1]
      aktivní tlumení vibrací,piezoelektrické aktuátory,LQR,H-infinity,HIFOO [1]
      Balistika,tormentace,metoda konečných prvků [1]
      Ballistics,overloading,final element metod [1]
      bicycle, crank, composite, analysis, FEM, optimization, design [1]
      bicycle, frame, composite, design, analysis, optimization [1]
      bicykl, klika, kompozit, analýza, MKP, optimalizace, návrh [1]
      biomechanics of the human vertebra,epilepsy,clinical case,seizure-induced fracture,vertebral failure load,high spinal loads,CT examination [1]
      biomechanika lidského obratle,epilepsie,klinický případ,zlomenina bez vnějšího traumatu,mezní síla obratle,extrémní zatížení páteře,CT vyšetření [1]
      Brake booster,metal fatique,low cycle fatique,cyclical load,multiaxial criteria [1]
      Brzdový posilovač,únava kovů,nízkocyklové únava,cyklické zatížení,multiaxiální kritéria [1]
      cable-driven parallel robot, redundant acutuators, tension distribution, Matlab, Arduino, RoboClaw [1]
      Calcaneus, fracture, fixation, locking plate [1]
      composite material,gearbox housing,FEM,deformation,stress,stiffness,bracing,weight saving [1]
      composite, laminate, beam, deflection [1]
      composite,beam,bending,stiffness,FEA,optimization [1]
      crimp connection, analysis of mechanical properties, spacing [1]
      Dental implant,PEEK,FEA,FEM,implant loading,mandibule loading,mechanical testing,bone quality,bone remodelation,stress shieldinDental implant,stress shielding [1]
      DIC, FEM, XFEM, experiment, crack growth rate, low-cycle, fatique, identification, Chaboche material model, J-integral, Direct Cyclic, stress work, fracture mechnics [1]