Now showing items 18-37 of 79

  • Návrh a sledování vybraných gabionových stěn s tahovými sítěmi 

   Author: Šarlota Dušková; Supervisor: Záleský Jan; Opponent: Nohejl Michael
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
   Předmětem diplomové práce je výstavba a použití gabionových stěn s vyztuženou zeminou. Teoretickou částí je problematika svahových pohybů a stability horských komunikací. Je popsána instrumentace provedeného měření s užitím ...
  • Návrh primárního ostění tunelu Libeř na dálnici D3 

   Author: Pechr Tomáš; Supervisor: Barták Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-31)
  • Návrh předportálového zářezu a portálové části tunelu Sudoměřice 

   Author: Tampier David; Supervisor: Barták Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-29)
  • Návrh sanace historického vodního kanálu v horách 

   Author: Melkes Tomáš; Supervisor: Záleský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-31)
  • Návrh sekundárního ostění při použití Nové Rakouské Tunelovací Metody 

   Author: Vít Ondřej; Supervisor: Barták Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Návrh silničního tunelu Stránov 

   Author: Novotný Václav; Supervisor: Barták Jiří; Opponent: Hadačová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Obsahem diplomové práce je návrh zajištění stavební jámy a sekundárního ostění hloubeného tunelu Stránov, který je součástí stavby přeložky silnice první třídy procházející obcí Jizerní Vtelno. V úvodu je představen projekt, ...
  • Návrh spodní stavby rezidence Vrchlického 1175 

   Author: Jan Vaněček; Supervisor: Salák Jan; Opponent: Turanský Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-09)
   Předmětem této práce je návrh spodní stavby rezidence Vrchlického 1175 na základě inženýrskogeologického průzkumu. Objekt přiléhá k pozemním komunikacím a stávajícím stavebním objektům, dále disponuje dvěmi podzemními ...
  • Návrh svahu z armované zeminy 

   Author: Basl Martin; Supervisor: Pruška Jan; Opponent: Hrubý Věroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Předmětem práce je návrh svahu z armované zeminy. V úvodu této práce je shrnuto rozdělení opěrných systémů na stabilizace svahů. Také jsou zde uvedeny používané materiály na jednotlivé druhy stabilizačních systémů. Dále ...
  • Návrh tunelu Radlice 

   Author: Michaela Pecková; Supervisor: Barták Jiří; Opponent: Butovič Alexandr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-04)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením primárního a sekundárního ostění silničního tunelu Radlice, který je součástí plánované výstavby Radlické radiály propojující vnější a vnitřní silniční okruh v Praze. ...
  • Návrh zajištění stavební jámy pro konečnou stanici metra na letišti v Dohá (Katar) 

   Author: Jančičková Marie; Supervisor: Barták Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-29)
  • Návrh založení prefabrikovaného skeletu haly 

   Author: Ondřej Tušl; Supervisor: Ježek Jan; Opponent: Beneš Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-15)
   Diplomová práce se věnuje návrhu základových konstrukcí přístavby distribučního centra v Bratislavě. Nosná konstrukce objektu je tvořena železobetonovými prefabrikovanými dílci. V práci je uveden souhrn možností řešení ...
  • Návrh založení zásobníků na výsypkovém tělese 

   Author: Vojta Radek; Supervisor: Valenta Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Návrh zásobování obce Přerov n. L. pitnou vodou z křídového zdroje 

   Author: Bezruč Michal; Supervisor: Schröfel Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Návrh železničního tunelu Chotýčany 

   Author: Turanský Daniel; Supervisor: Barták Jiří; Opponent: Butovič Alexandr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením primárního a sekundárního ostění železničního tunelu Chotýčany, který je součástí plánované modernizace trati Nemanice I. - Ševětín v rámci IV. železničního koridoru. ...
  • Numerické 3D modelování pažení stavební jámy 

   Author: Batko Michal; Supervisor: Salák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Numerické modelování ražby tunelu Joberg 

   Author: Šlajs Petr; Supervisor: Hilar Matouš; Opponent: Šach Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   Obsahem této práce je vytvoření numerických modelů dvou příčných řezů silničního tunelu Joberg v Norsku. Pro výpočet této geotechnické úlohy byl použit program Plaxis 2D, který je založen na metodě konečných prvků. Modelované ...
  • Numerické modelování silničního tunelu Prackovice 

   Author: Břindová Kristýna; Supervisor: Hilar Matouš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-27)
  • Numerické modelování silničního tunelu Prackovice 

   Author: Břindová Kristýna; Supervisor: Hilar Matouš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-31)
  • Numerické modelování stanice metra Petřiny 

   Author: Grande Chacón Aldo Eduardo; Supervisor: Chamra Svatoslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Ověření vhodnosti konstitučních modelů písčitých zemin 

   Author: Polák Barnabás; Supervisor: Valenta Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)