Zobrazují se záznamy 1-20 z 40

   Klíčové slovo
   collectors,calculation of load,calculation of internal forces, settlement crater,finite element method [1]
   Construction pit,braced timbering,discontinuous pile wall,jet grouting,inclinometry,anchor,piles [1]
   Deep Excavations,High Overburden Pressure,Rockbursting,Rock Squeezing,Conventional Tunneling Methods,Numerical Modelling of Rockbursting [1]
   dočasný ocelový rám, tunelová propojka, segmentové ostění, zajištění ostění, podzemní dráha, mechanizované tunelování, numerické modelování, MKP, PLAXIS 2D, SCIA Engineer [1]
   Drill and Blast Tunneling Method,Influencing Factors of of one Blast Step,3D Scanning,Emulsion Explosives,Drill and Blast,Rock Keyblocks Analysis,Vollas Tunnel [1]
   elektrárenský popílek, výztužná vlákna, zeminový kompozit, polypropylenová výztuž, materiálové charakteristiky, laboratorní testování, CBR, smyková pevnost, stlačitelnost, výpočetní tomografie (CT) [1]
   fly ash, reinforcing fibres, soil composite, polypropylene reinforcement, material characteristics, laboratory testing, CBR, shear strength, compressibility, CT scanning [1]
   foundation, drilled piles, settlement, pile load test, numerical analysis,Plaxis 3D [1]
   GEO5,embankment,consolidation,numerical analysis,FEM [1]
   GEO5,násyp,konsolidace,numerická analýza,MKP [1]
   Geotechnics,geology,securing of the construction pit,retaining structure,construction pit,comparison of proposal,underground wall,pilot wall,WWTP [1]
   Geotechnika,geológia,zaistenie stavebnej jamy,paženie,stavebná jama,porovnanie návrhov,podzemná stena,pilótová stena,ČOV [1]
   Group of piles, Aoki & Velloso method, penetration tests, correlation between DP and SPT values, load on piles, numerical modelling, PLAXIS 3D [1]
   kolektory, výpočet zatížení, výpočet vnitřních sil, poklesová kotlina, metoda konečných prvků [1]
   negative skin friction, bored piles, consolidation, settlement, load-settlement curve, numerical modeling, Plaxis 3D,foundation of bridge [1]
   negativní plášťové tření, vrtané piloty, konsolidace, sedání, mezní zatěžovací křivka, numerické modelování, Plaxis 3D,založení mostu [1]
   numerical modeling, NATM, Drill&Blast, Joberg ,tunnel [1]
   numerické modelování, Drill&Blast, Joberg,tunel,NRTM [1]
   Odpadní materiál,rudný provoz,Erdenet,křivka zrnitosti,edometr,deformační parametry,triaxiální zkouška,krabicová zkouška,úhel vnitřního tření [1]
   pažení,parametrická studie,metoda konečných prvků,metoda závislých tlaků [1]