Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 51

  • Materiálové charakteristiky elektrárenského popílku vyztuženého rozptýlenými vlákny 

   Autor: Škara Vojtěch; Vedoucí práce: Jirásko Daniel; Oponent práce: Vaníček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-06)
   Práce zkoumá zeminové kompozity, tedy zeminy s příměsí umělých náhodně rozptýlených výztužných elementů. V úvodní fázi je uvedena motivace pro využití takto zlepšených zemin a možnosti jejich uplatnění. Uvedena je rešerše ...
  • Posouzení stability čelby při ražbě pomocí štítu v zeminách na přechodu mezi odvodněným a neodvodněným chováním 

   Autor: Hůlková Gabriela; Vedoucí práce: Pruška Jan; Oponent práce: Ježek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Diplomová práce se zabývá stabilitou čelby při ražbě pomocí štítu v zeminách při odvodněných a neodvodněných podmínkách. Pozornost je věnována především zeminám, které mohou v různých fázích ražby měnit své chování z ...
  • Posouzení skupiny pilot 

   Autor: Kašpar Antonín; Vedoucí práce: Pruška Jan; Oponent práce: Ježek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Obsahem této diplomové práce je představení alternativního a světově využívaného způsobu výpočtu únosnosti skupin pilot či osamělých pilot na základě metody Aoki & Velloso. Tato velice efektivní metoda vyžaduje, jako hlavní ...
  • Hlubinné založení slínkového sila v obci Ladce na Slovensku 

   Autor: Špedlová Veronika; Vedoucí práce: Masopust Jan; Oponent práce: Staněk Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Předmětem této práce je posouzení založení slínkového sila pro uskladnění 85 000 tun slínku, které bylo realizováno v obci Ladce v západním Slovensku. Práce porovnává výsledky statické zkoušky piloty, která byla provedena ...
  • Numerické modelování ražby tunelu Joberg 

   Autor: Šlajs Petr; Vedoucí práce: Hilar Matouš; Oponent práce: Šach Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   Obsahem této práce je vytvoření numerických modelů dvou příčných řezů silničního tunelu Joberg v Norsku. Pro výpočet této geotechnické úlohy byl použit program Plaxis 2D, který je založen na metodě konečných prvků. Modelované ...
  • Návrh železničního tunelu Chotýčany 

   Autor: Turanský Daniel; Vedoucí práce: Barták Jiří; Oponent práce: Butovič Alexandr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením primárního a sekundárního ostění železničního tunelu Chotýčany, který je součástí plánované modernizace trati Nemanice I. - Ševětín v rámci IV. železničního koridoru. ...
  • Pažení stavebních jam 

   Autor: Jirků Martin; Vedoucí práce: Pruška Jan; Oponent práce: Vaněček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Tato diplomová práce se v první části zabývá rešeršemi o historickém vývoji geologie hlavního města Prahy, monitoringu pažících konstrukcí a popisuje přehled vybraných pažících konstrukcí. Práce se ve druhé části zabývá ...
  • Využití vláknobetonu pro primární ostění tunelu Považský Chlmec 

   Autor: Baláž Martin; Vedoucí práce: Hilar Matouš; Oponent práce: Růžička Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Obsahem této diplomové práce je posouzení možnosti využití stříkaného vláknobetonu pro primární ostění dálničního tunelu Považský Chlmec a porovnání alternativního návrhu s realizovaným standardním řešením. Součástí práce ...
  • Návrh silničního tunelu Stránov 

   Autor: Novotný Václav; Vedoucí práce: Barták Jiří; Oponent práce: Hadačová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Obsahem diplomové práce je návrh zajištění stavební jámy a sekundárního ostění hloubeného tunelu Stránov, který je součástí stavby přeložky silnice první třídy procházející obcí Jizerní Vtelno. V úvodu je představen projekt, ...
  • Metody výstavby a výpočtu kolektorů 

   Autor: Povýšilová Monika; Vedoucí práce: Pruška Jan; Oponent práce: Polák Barnabás
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Tato diplomová práce obsahuje v první části rešerši o typech konstrukcí kolektorů, metodách jejich výstavby a o geotechnickém monitoringu kolektorů. Dále je ve druhé a stěžejní části diplomové práce práci proveden výpočet ...
  • Založení mostu 

   Autor: Kubín Tomáš; Vedoucí práce: Masopust Jan; Oponent práce: Vlasák Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Tato práce se zabývá porovnáním různých variant pilotového založení dálničního mostu v interakci s přilehlým násypem na dálnici D35 v úseku Opatovice-Časy. V podloží plánovaného mostu se nachází velmi plastické a nepropustné ...
  • Rozevírání segmentového ostění tunelů městské podzemní dráhy 

   Autor: Weiss Štěpán; Vedoucí práce: Pruška Jan; Oponent práce: Hrubý Věroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Cílem této diplomové práce je přiblížit problematiku otevírání tunelového segmentového ostění a jeho zajištění v místě tunelové propojky. V úvodu práce jsou shrnuty principy výstavby tratových tunelů a popsány používané ...
  • Stanovení stlačitelnosti a smykových parametrů písčitých zemin laboratorními zkouškami 

   Autor: Víta Roman; Vedoucí práce: Valenta Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Návrh založení zásobníků na výsypkovém tělese 

   Autor: Vojta Radek; Vedoucí práce: Valenta Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Návrh zajištění stavební jámy pro konečnou stanici metra na letišti v Dohá (Katar) 

   Autor: Jančičková Marie; Vedoucí práce: Barták Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-29)
  • Zhodnocení stavu a návrh rekonstrukce rybniční sítě Blatenska 

   Autor: Škorpilová Tereza; Vedoucí práce: Vaníček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-29)
  • Návrh předportálového zářezu a portálové části tunelu Sudoměřice 

   Autor: Tampier David; Vedoucí práce: Barták Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-29)
  • Modelování tunelu Ejpovice v 3D MKP 

   Autor: Kodeda Štěpán; Vedoucí práce: Pruška Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-29)
  • Numerické modelování silničního tunelu Prackovice 

   Autor: Břindová Kristýna; Vedoucí práce: Hilar Matouš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-27)
  • Vývoj způsobu výstavby trojlodních stanic pražského metra a numerické řešení ražby trojlodní stanice prováděné NRTM 

   Autor: Mikolášek Jakub; Vedoucí práce: Barták Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-26)