Now showing items 1-20 of 75

  • Alternativní návrh stavební jámy stanice Veleslavín 

   Author: Chotár Marián; Supervisor: Pruška Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Alternatívny návrh zaistenia stavebnej jamy pre stavbu ÚČOV Praha 

   Author: Klempová Natália; Supervisor: Černá Vydrová Linda; Opponent: Šmejkal Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Predmetom práce je porovnanie návrhu zaistenia stavebnej jamy navrhnutého pre stavbu ÚČOV - Nová vodná linka s alternatívnym návrhom, ktorý bude v tejto práci spracovaný. Na začiatku je predstavený návrh zaistenia stavebnej ...
  • Analysis of two computer programs for a pile wall design in Prague 

   Author: Wenhao Zhu; Supervisor: Kos Jan; Opponent: Beňo Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
   Projekty hlubokých jam se zabývají možnými poruchami pažicích konstrukcí a zemin. Často se používají víceúrovňová rozepření a/nebo kotvení, což činí návrh složitějším. Je důležité navrhovat pomocí správných analytických ...
  • Deformační ovlivnění nadloží a povrchové zástavby při ražbě štítem EPB 

   Author: Krytinář Stanislav; Supervisor: Barták Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Deformační ovlivnění nadloží a povrchové zástavby při ražbě štítem EPB v oblasti Petřiny-Hvězda 

   Author: Tesař Jan; Supervisor: Barták Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Demolice zděné budovy v Plzni-Bory odstřelem 

   Author: Verner Martin; Supervisor: Barták Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-31)
  • Fibre optic monitoring of slope stability 

   Author: Čápová Kristýna; Supervisor: Záleský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Historie speciálního zakládání na příkladu Negrelliho viaduktu se statickým posouzením původního a modeního způsobu založení 

   Author: Beneš Ondřej; Supervisor: Černá Vydrová Linda; Opponent: Čejka Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
   Předložená diplomová práce se zabývá historií speciálního zakládání staveb. Historické milníky jsou popsány v první části, která je rešerší dostupných zdrojů. Příkladem historického založení je stavba ,,Negrelliho viadukt", ...
  • Hlubinné založení slínkového sila v obci Ladce na Slovensku 

   Author: Špedlová Veronika; Supervisor: Masopust Jan; Opponent: Staněk Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Předmětem této práce je posouzení založení slínkového sila pro uskladnění 85 000 tun slínku, které bylo realizováno v obci Ladce v západním Slovensku. Práce porovnává výsledky statické zkoušky piloty, která byla provedena ...
  • Hlubinné základy - skupina pilot 

   Author: Vaněček Jiří; Supervisor: Pruška Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Konsolidace vylehčeného násypu na obchvatu Otrokovic 

   Author: Havelka Oldřich; Supervisor: Pruška Jan; Opponent: Turanský Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Tato práce obsahuje 2D numerické modely dálničního násypu na projektovaném JV obchvatu Otrokovic dálnice D55. Model byl vytvořen v programu GEO5 2018 v modulu sedání a v modulu MKP, který využívá metodu konečných prvků. ...
  • Lining design of the new draining gallery of the Mšeno dam 

   Author: Šach Jiří; Supervisor: Barták Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-31)
  • Materiálové charakteristiky elektrárenského popílku vyztuženého rozptýlenými vlákny 

   Author: Škara Vojtěch; Supervisor: Jirásko Daniel; Opponent: Vaníček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-06)
   Práce zkoumá zeminové kompozity, tedy zeminy s příměsí umělých náhodně rozptýlených výztužných elementů. V úvodní fázi je uvedena motivace pro využití takto zlepšených zemin a možnosti jejich uplatnění. Uvedena je rešerše ...
  • Metody výstavby a výpočtu kolektorů 

   Author: Povýšilová Monika; Supervisor: Pruška Jan; Opponent: Polák Barnabás
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Tato diplomová práce obsahuje v první části rešerši o typech konstrukcí kolektorů, metodách jejich výstavby a o geotechnickém monitoringu kolektorů. Dále je ve druhé a stěžejní části diplomové práce práci proveden výpočet ...
  • Modelování stability čelby při ražbě pomocí štítu 

   Author: Žižka Zdeněk; Supervisor: Pruška Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Modelování tunelu Ejpovice v 3D MKP 

   Author: Kodeda Štěpán; Supervisor: Pruška Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-29)
  • Návrh a sledování vybraných gabionových stěn s tahovými sítěmi 

   Author: Šarlota Dušková; Supervisor: Záleský Jan; Opponent: Nohejl Michael
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
   Předmětem diplomové práce je výstavba a použití gabionových stěn s vyztuženou zeminou. Teoretickou částí je problematika svahových pohybů a stability horských komunikací. Je popsána instrumentace provedeného měření s užitím ...
  • Návrh primárního ostění tunelu Libeř na dálnici D3 

   Author: Pechr Tomáš; Supervisor: Barták Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-31)
  • Návrh předportálového zářezu a portálové části tunelu Sudoměřice 

   Author: Tampier David; Supervisor: Barták Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-29)
  • Návrh sanace historického vodního kanálu v horách 

   Author: Melkes Tomáš; Supervisor: Záleský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-31)