• Alternativní návrh stavební jámy stanice Veleslavín 

   Autor: Chotár Marián; Vedoucí práce: Pruška Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Alternatívny návrh zaistenia stavebnej jamy pre stavbu ÚČOV Praha 

   Autor: Klempová Natália; Vedoucí práce: Černá Vydrová Linda; Oponent práce: Šmejkal Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Predmetom práce je porovnanie návrhu zaistenia stavebnej jamy navrhnutého pre stavbu ÚČOV - Nová vodná linka s alternatívnym návrhom, ktorý bude v tejto práci spracovaný. Na začiatku je predstavený návrh zaistenia stavebnej ...
  • Deformační ovlivnění nadloží a povrchové zástavby při ražbě štítem EPB 

   Autor: Krytinář Stanislav; Vedoucí práce: Barták Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Deformační ovlivnění nadloží a povrchové zástavby při ražbě štítem EPB v oblasti Petřiny-Hvězda 

   Autor: Tesař Jan; Vedoucí práce: Barták Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Demolice zděné budovy v Plzni-Bory odstřelem 

   Autor: Verner Martin; Vedoucí práce: Barták Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-31)
  • Fibre optic monitoring of slope stability 

   Autor: Čápová Kristýna; Vedoucí práce: Záleský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Hlubinné založení slínkového sila v obci Ladce na Slovensku 

   Autor: Špedlová Veronika; Vedoucí práce: Masopust Jan; Oponent práce: Staněk Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Předmětem této práce je posouzení založení slínkového sila pro uskladnění 85 000 tun slínku, které bylo realizováno v obci Ladce v západním Slovensku. Práce porovnává výsledky statické zkoušky piloty, která byla provedena ...
  • Hlubinné základy - skupina pilot 

   Autor: Vaněček Jiří; Vedoucí práce: Pruška Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Konsolidace vylehčeného násypu na obchvatu Otrokovic 

   Autor: Havelka Oldřich; Vedoucí práce: Pruška Jan; Oponent práce: Turanský Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Tato práce obsahuje 2D numerické modely dálničního násypu na projektovaném JV obchvatu Otrokovic dálnice D55. Model byl vytvořen v programu GEO5 2018 v modulu sedání a v modulu MKP, který využívá metodu konečných prvků. ...
  • Lining design of the new draining gallery of the Mšeno dam 

   Autor: Šach Jiří; Vedoucí práce: Barták Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-31)
  • Materiálové charakteristiky elektrárenského popílku vyztuženého rozptýlenými vlákny 

   Autor: Škara Vojtěch; Vedoucí práce: Jirásko Daniel; Oponent práce: Vaníček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-06)
   Práce zkoumá zeminové kompozity, tedy zeminy s příměsí umělých náhodně rozptýlených výztužných elementů. V úvodní fázi je uvedena motivace pro využití takto zlepšených zemin a možnosti jejich uplatnění. Uvedena je rešerše ...
  • Metody výstavby a výpočtu kolektorů 

   Autor: Povýšilová Monika; Vedoucí práce: Pruška Jan; Oponent práce: Polák Barnabás
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Tato diplomová práce obsahuje v první části rešerši o typech konstrukcí kolektorů, metodách jejich výstavby a o geotechnickém monitoringu kolektorů. Dále je ve druhé a stěžejní části diplomové práce práci proveden výpočet ...
  • Modelování stability čelby při ražbě pomocí štítu 

   Autor: Žižka Zdeněk; Vedoucí práce: Pruška Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Modelování tunelu Ejpovice v 3D MKP 

   Autor: Kodeda Štěpán; Vedoucí práce: Pruška Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-29)
  • Návrh primárního ostění tunelu Libeř na dálnici D3 

   Autor: Pechr Tomáš; Vedoucí práce: Barták Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-31)
  • Návrh předportálového zářezu a portálové části tunelu Sudoměřice 

   Autor: Tampier David; Vedoucí práce: Barták Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-29)
  • Návrh sanace historického vodního kanálu v horách 

   Autor: Melkes Tomáš; Vedoucí práce: Záleský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-31)
  • Návrh sekundárního ostění při použití Nové Rakouské Tunelovací Metody 

   Autor: Vít Ondřej; Vedoucí práce: Barták Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Návrh silničního tunelu Stránov 

   Autor: Novotný Václav; Vedoucí práce: Barták Jiří; Oponent práce: Hadačová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Obsahem diplomové práce je návrh zajištění stavební jámy a sekundárního ostění hloubeného tunelu Stránov, který je součástí stavby přeložky silnice první třídy procházející obcí Jizerní Vtelno. V úvodu je představen projekt, ...
  • Návrh svahu z armované zeminy 

   Autor: Basl Martin; Vedoucí práce: Pruška Jan; Oponent práce: Hrubý Věroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Předmětem práce je návrh svahu z armované zeminy. V úvodu této práce je shrnuto rozdělení opěrných systémů na stabilizace svahů. Také jsou zde uvedeny používané materiály na jednotlivé druhy stabilizačních systémů. Dále ...