Now showing items 1-20 of 83

  • Alternativní návrh stavební jámy stanice Veleslavín 

   Author: Chotár Marián; Supervisor: Pruška Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Alternatívny návrh zaistenia stavebnej jamy pre stavbu ÚČOV Praha 

   Author: Klempová Natália; Supervisor: Černá Vydrová Linda; Opponent: Šmejkal Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Predmetom práce je porovnanie návrhu zaistenia stavebnej jamy navrhnutého pre stavbu ÚČOV - Nová vodná linka s alternatívnym návrhom, ktorý bude v tejto práci spracovaný. Na začiatku je predstavený návrh zaistenia stavebnej ...
  • Analysis of two computer programs for a pile wall design in Prague 

   Author: Wenhao Zhu; Supervisor: Kos Jan; Opponent: Beňo Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
   Projekty hlubokých jam se zabývají možnými poruchami pažicích konstrukcí a zemin. Často se používají víceúrovňová rozepření a/nebo kotvení, což činí návrh složitějším. Je důležité navrhovat pomocí správných analytických ...
  • Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Jiřího z Poděbrad – měření a vyhodnocení dynamických účinků na okolní objekty 

   Author: Sofia Zavyrylina; Supervisor: Pruška Jan; Opponent: Augusta Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-28)
   Tato diplomová práce se zaměřuje na monitorování a vyhodnocení dynamických účinků technické seismicity a trhacích prací při ražbě podzemních staveb, konkrétně při výstavbě bezbariérového přístupu do stanice metra Jiřího z ...
  • Deformační ovlivnění nadloží a povrchové zástavby při ražbě štítem EPB 

   Author: Krytinář Stanislav; Supervisor: Barták Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Deformační ovlivnění nadloží a povrchové zástavby při ražbě štítem EPB v oblasti Petřiny-Hvězda 

   Author: Tesař Jan; Supervisor: Barták Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Demolice zděné budovy v Plzni-Bory odstřelem 

   Author: Verner Martin; Supervisor: Barták Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-31)
  • Fibre optic monitoring of slope stability 

   Author: Čápová Kristýna; Supervisor: Záleský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Historie speciálního zakládání na příkladu Negrelliho viaduktu se statickým posouzením původního a modeního způsobu založení 

   Author: Beneš Ondřej; Supervisor: Černá Vydrová Linda; Opponent: Čejka Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
   Předložená diplomová práce se zabývá historií speciálního zakládání staveb. Historické milníky jsou popsány v první části, která je rešerší dostupných zdrojů. Příkladem historického založení je stavba ,,Negrelliho viadukt", ...
  • Hlubinné založení slínkového sila v obci Ladce na Slovensku 

   Author: Špedlová Veronika; Supervisor: Masopust Jan; Opponent: Staněk Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Předmětem této práce je posouzení založení slínkového sila pro uskladnění 85 000 tun slínku, které bylo realizováno v obci Ladce v západním Slovensku. Práce porovnává výsledky statické zkoušky piloty, která byla provedena ...
  • Hlubinné základy - skupina pilot 

   Author: Vaněček Jiří; Supervisor: Pruška Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Konsolidace vylehčeného násypu na obchvatu Otrokovic 

   Author: Havelka Oldřich; Supervisor: Pruška Jan; Opponent: Turanský Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Tato práce obsahuje 2D numerické modely dálničního násypu na projektovaném JV obchvatu Otrokovic dálnice D55. Model byl vytvořen v programu GEO5 2018 v modulu sedání a v modulu MKP, který využívá metodu konečných prvků. ...
  • Lining design of the new draining gallery of the Mšeno dam 

   Author: Šach Jiří; Supervisor: Barták Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-31)
  • Materiálové charakteristiky elektrárenského popílku vyztuženého rozptýlenými vlákny 

   Author: Škara Vojtěch; Supervisor: Jirásko Daniel; Opponent: Vaníček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-06)
   Práce zkoumá zeminové kompozity, tedy zeminy s příměsí umělých náhodně rozptýlených výztužných elementů. V úvodní fázi je uvedena motivace pro využití takto zlepšených zemin a možnosti jejich uplatnění. Uvedena je rešerše ...
  • Metody výstavby a výpočtu kolektorů 

   Author: Povýšilová Monika; Supervisor: Pruška Jan; Opponent: Polák Barnabás
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Tato diplomová práce obsahuje v první části rešerši o typech konstrukcí kolektorů, metodách jejich výstavby a o geotechnickém monitoringu kolektorů. Dále je ve druhé a stěžejní části diplomové práce práci proveden výpočet ...
  • Modelování stability čelby při ražbě pomocí štítu 

   Author: Žižka Zdeněk; Supervisor: Pruška Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Modelování tunelu Ejpovice v 3D MKP 

   Author: Kodeda Štěpán; Supervisor: Pruška Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-29)
  • Možnost využití lokální výztuže při návrhu a posouzení primárního ostění podzemních staveb 

   Author: Jáchym Hobza; Supervisor: Butovič Alexandr; Opponent: Ďuriš Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-13)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou vyztužení primárního ostění pomocí výztužných rámů, které se používají při výstavbě ražených podzemních staveb. Cílem práce je zhodnotit vliv výztužných rámů na statické chování ...
  • Návrh a sledování vybraných gabionových stěn s tahovými sítěmi 

   Author: Šarlota Dušková; Supervisor: Záleský Jan; Opponent: Nohejl Michael
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
   Předmětem diplomové práce je výstavba a použití gabionových stěn s vyztuženou zeminou. Teoretickou částí je problematika svahových pohybů a stability horských komunikací. Je popsána instrumentace provedeného měření s užitím ...
  • Návrh primárního ostění tunelu Libeř na dálnici D3 

   Author: Pechr Tomáš; Supervisor: Barták Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-31)