Now showing items 7-26 of 74

    • Fibre optic monitoring of slope stability 

      Author: Čápová Kristýna; Supervisor: Záleský Jan
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
    • Historie speciálního zakládání na příkladu Negrelliho viaduktu se statickým posouzením původního a modeního způsobu založení 

      Author: Beneš Ondřej; Supervisor: Černá Vydrová Linda; Opponent: Čejka Martin
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
      Předložená diplomová práce se zabývá historií speciálního zakládání staveb. Historické milníky jsou popsány v první části, která je rešerší dostupných zdrojů. Příkladem historického založení je stavba ,,Negrelliho viadukt", ...
    • Hlubinné založení slínkového sila v obci Ladce na Slovensku 

      Author: Špedlová Veronika; Supervisor: Masopust Jan; Opponent: Staněk Karel
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
      Předmětem této práce je posouzení založení slínkového sila pro uskladnění 85 000 tun slínku, které bylo realizováno v obci Ladce v západním Slovensku. Práce porovnává výsledky statické zkoušky piloty, která byla provedena ...
    • Hlubinné základy - skupina pilot 

      Author: Vaněček Jiří; Supervisor: Pruška Jan
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
    • Konsolidace vylehčeného násypu na obchvatu Otrokovic 

      Author: Havelka Oldřich; Supervisor: Pruška Jan; Opponent: Turanský Daniel
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
      Tato práce obsahuje 2D numerické modely dálničního násypu na projektovaném JV obchvatu Otrokovic dálnice D55. Model byl vytvořen v programu GEO5 2018 v modulu sedání a v modulu MKP, který využívá metodu konečných prvků. ...
    • Lining design of the new draining gallery of the Mšeno dam 

      Author: Šach Jiří; Supervisor: Barták Jiří
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-31)
    • Materiálové charakteristiky elektrárenského popílku vyztuženého rozptýlenými vlákny 

      Author: Škara Vojtěch; Supervisor: Jirásko Daniel; Opponent: Vaníček Ivan
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-06)
      Práce zkoumá zeminové kompozity, tedy zeminy s příměsí umělých náhodně rozptýlených výztužných elementů. V úvodní fázi je uvedena motivace pro využití takto zlepšených zemin a možnosti jejich uplatnění. Uvedena je rešerše ...
    • Metody výstavby a výpočtu kolektorů 

      Author: Povýšilová Monika; Supervisor: Pruška Jan; Opponent: Polák Barnabás
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
      Tato diplomová práce obsahuje v první části rešerši o typech konstrukcí kolektorů, metodách jejich výstavby a o geotechnickém monitoringu kolektorů. Dále je ve druhé a stěžejní části diplomové práce práci proveden výpočet ...
    • Modelování stability čelby při ražbě pomocí štítu 

      Author: Žižka Zdeněk; Supervisor: Pruška Jan
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
    • Modelování tunelu Ejpovice v 3D MKP 

      Author: Kodeda Štěpán; Supervisor: Pruška Jan
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-29)
    • Návrh a sledování vybraných gabionových stěn s tahovými sítěmi 

      Author: Šarlota Dušková; Supervisor: Záleský Jan; Opponent: Nohejl Michael
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
      Předmětem diplomové práce je výstavba a použití gabionových stěn s vyztuženou zeminou. Teoretickou částí je problematika svahových pohybů a stability horských komunikací. Je popsána instrumentace provedeného měření s užitím ...
    • Návrh primárního ostění tunelu Libeř na dálnici D3 

      Author: Pechr Tomáš; Supervisor: Barták Jiří
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-31)
    • Návrh předportálového zářezu a portálové části tunelu Sudoměřice 

      Author: Tampier David; Supervisor: Barták Jiří
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-29)
    • Návrh sanace historického vodního kanálu v horách 

      Author: Melkes Tomáš; Supervisor: Záleský Jan
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-31)
    • Návrh sekundárního ostění při použití Nové Rakouské Tunelovací Metody 

      Author: Vít Ondřej; Supervisor: Barták Jiří
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
    • Návrh silničního tunelu Stránov 

      Author: Novotný Václav; Supervisor: Barták Jiří; Opponent: Hadačová Dana
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
      Obsahem diplomové práce je návrh zajištění stavební jámy a sekundárního ostění hloubeného tunelu Stránov, který je součástí stavby přeložky silnice první třídy procházející obcí Jizerní Vtelno. V úvodu je představen projekt, ...
    • Návrh spodní stavby rezidence Vrchlického 1175 

      Author: Jan Vaněček; Supervisor: Salák Jan; Opponent: Turanský Daniel
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-09)
      Předmětem této práce je návrh spodní stavby rezidence Vrchlického 1175 na základě inženýrskogeologického průzkumu. Objekt přiléhá k pozemním komunikacím a stávajícím stavebním objektům, dále disponuje dvěmi podzemními ...
    • Návrh svahu z armované zeminy 

      Author: Basl Martin; Supervisor: Pruška Jan; Opponent: Hrubý Věroslav
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
      Předmětem práce je návrh svahu z armované zeminy. V úvodu této práce je shrnuto rozdělení opěrných systémů na stabilizace svahů. Také jsou zde uvedeny používané materiály na jednotlivé druhy stabilizačních systémů. Dále ...
    • Návrh tunelu Radlice 

      Author: Michaela Pecková; Supervisor: Barták Jiří; Opponent: Butovič Alexandr
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-04)
      Tato diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením primárního a sekundárního ostění silničního tunelu Radlice, který je součástí plánované výstavby Radlické radiály propojující vnější a vnitřní silniční okruh v Praze. ...
    • Návrh zajištění stavební jámy pro konečnou stanici metra na letišti v Dohá (Katar) 

      Author: Jančičková Marie; Supervisor: Barták Jiří
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-29)