Now showing items 78-83 of 83

  • Založení administrativní budovy Pankrác 

   Author: Obst Radek; Supervisor: Jettmar Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Založení mostu 

   Author: Kubín Tomáš; Supervisor: Masopust Jan; Opponent: Vlasák Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Tato práce se zabývá porovnáním různých variant pilotového založení dálničního mostu v interakci s přilehlým násypem na dálnici D35 v úseku Opatovice-Časy. V podloží plánovaného mostu se nachází velmi plastické a nepropustné ...
  • Založení polyfunkčního objektu Mayhouse v Praze 

   Author: Antoš Roman; Supervisor: Jirásko Daniel; Opponent: Hamouzová Tereza
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Cílem této diplomové práce je vyhodnocení inženýrskogeologického průzkumu, podle něhož bude navrženo alternativní založení stavební jámy a založení polyfunkčního objektu Mayhouse v Praze. Zajištění stavební jámy je navrženo ...
  • Založení přístavby bytového domu Buková 

   Author: Břížďalová Eva; Supervisor: Salák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Zhodnocení stavu a návrh rekonstrukce rybniční sítě Blatenska 

   Author: Škorpilová Tereza; Supervisor: Vaníček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-29)
  • Zpětná analýza měřených deformací primárního ostění tunelu Brusnice 

   Author: Vrbata Jan; Supervisor: Barták Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)