Zobrazují se záznamy 13-32 z 54

   Klíčové slovo
   Laminated glass,Modal analysis,Viscoelasticity,FEM dynamic beam analysis [1]
   Lávka pro chodce, UHPFRC, vložené pole, spolupůsobení nosné konstrukce a spodní stavby, předpjatá mostní konstrukce, mezní stavy použitelnosti, mezní stavy únosnosti [1]
   Lepené sklo,Modální analýza,Viskoelasticita,MKP dynamická analýza [1]
   Limestone powder,Waste materials,Cement composite,Micro-fibers,PVA fibers,Resonance method,Mechanical properties,Shrinkage [1]
   Masonry arch bridge,finite element,rigid block,analysis,modelling,comparison [1]
   measonry, historical bridges, structural analysis, vault, stonework, finite element method. [1]
   Metoda konečných prvků, zemětřesení, 1D analýza, dynamika, geomechanika [1]
   měď,bronz,koroze,exkrementy ptáků,patina,SO2 [1]
   modeling of vapor condensation,MuPIF,OOFEM,nonstationary heat conduction,Object-oriented programming,PYTHON [1]
   modelování kondenzace vodní páry,MuPIF,OOFEM,nestacionární vedení tepla,objektově orientované programování,PYTHON [1]
   montovaná tribuna, modální analýza, vibrace, chování diváků [1]
   numerical analysis,bearing capacity,All Saints' Church,differential settlement [1]
   Numerical analysis,masonry,MQI,resonance [1]
   Numerická analýza,zdiva,MQI,rezonance [1]
   Ohybová pevnost pískovce,tříbodová ohybová zkouška,dvouosá ohybová zkouška,konsolidace,zkoušení ultrazvukem [1]
   pedestrian load models,modal analysis,response of construction,forced vibration,natural mode,natural frequency [1]
   plasma fiber modification,fiber surface modification,hydrogen plasma,oxygen plasma,polypropylene fibers,PP fibers,polyvinylalcohol fibers,PVA fibers [1]
   plazmatická modifikace vláken,modifikace povrchu vláken,vodíková plazma,kyslíková plazma,polypropylenová vlákna,PP vlákna,polyvinylalkohovolá vlákna,PVA vlákna [1]
   Polymers, polyvinyl alcohol, Portland cement, cement mortar, recycled concrete, destructive and non-destructive testing, mechanical and physical properties, concrete structure [1]
   Polymery, polyvinylalkohol, portlandský cement, cementová malta, recyklovaný beton, destruktivní a nedestruktivní zkoušky, mechanické a fyzikální vlastnosti, struktura betonu [1]