Zobrazují se záznamy 44-63 z 94

   Klíčové slovo
   Laminated glass,Modal analysis,Viscoelasticity,FEM dynamic beam analysis [1]
   Lávka pro chodce, UHPFRC, vložené pole, spolupůsobení nosné konstrukce a spodní stavby, předpjatá mostní konstrukce, mezní stavy použitelnosti, mezní stavy únosnosti [1]
   Lávka pro pěší,modální analýza,vlastní tvar kmitání,vlastní frekvence,dynamická analýza,experiment,experimentální modální analýza,montovaná konstrukce [1]
   Lepené sklo,Modální analýza,Viskoelasticita,MKP dynamická analýza [1]
   Limestone powder,Waste materials,Cement composite,Micro-fibers,PVA fibers,Resonance method,Mechanical properties,Shrinkage [1]
   Masonry arch bridge,finite element,rigid block,analysis,modelling,comparison [1]
   measonry, historical bridges, structural analysis, vault, stonework, finite element method. [1]
   Metoda konečných prvků (MKP),Dřevěné konstrukce,Topol - Populus x euramericana,Borovice - Pine Pinaster,deska MDF,Vyztužení,Polymery vyztužené sklenými vlákny (GFRP),Požární zatížení [1]
   Metoda konečných prvků, zemětřesení, 1D analýza, dynamika, geomechanika [1]
   měď,bronz,koroze,exkrementy ptáků,patina,SO2 [1]
   mělké skořepiny,hyperbolický paraboloid,překližka,analýza MKP [1]
   modeling of vapor condensation,MuPIF,OOFEM,nonstationary heat conduction,Object-oriented programming,PYTHON [1]
   modelování kondenzace vodní páry,MuPIF,OOFEM,nestacionární vedení tepla,objektově orientované programování,PYTHON [1]
   montovaná tribuna, modální analýza, vibrace, chování diváků [1]
   numerical analysis,bearing capacity,All Saints' Church,differential settlement [1]
   Numerical analysis,masonry,MQI,resonance [1]
   Numerická analýza,zdiva,MQI,rezonance [1]
   Ohybová pevnost pískovce,tříbodová ohybová zkouška,dvouosá ohybová zkouška,konsolidace,zkoušení ultrazvukem [1]
   pálená stavební keramika,Zelená Hora,mineralogie,teplota výpalu,XRD-QPA,složení surovin [1]
   pedestrian load models,modal analysis,response of construction,forced vibration,natural mode,natural frequency [1]