Zobrazují se záznamy 32-51 z 94

   Klíčové slovo
   Historie příhradové konstrukce,typy krovů,vlastnosti dřeva,historické dřevěné spoje,případové studie,SCIA - numerické modelování,načítání,analýzy,Eurocode 5 návrhu kritérií,přehled pláty [1]
   History of Timber Framing,Types of Trusses,Timber Properties,Historical Timber Joints,Case Studies,SCIA - Numerical Modeling,Loading,Analysis,Eurocode 5 Design Criteria,Overview of Scarf Joints [1]
   Interakce půdních struktur,Nelineární analýza,Nosnost na stěnách,Mikromodelování [1]
   kamenné zdivo,historické dědictví,metoda konečných prvků,techniky obnovy [1]
   Key words: material properties,natural hydraulic lime,curing conditions,28 days strength,hydration and carbonation of mortars [1]
   Keywords: historical constructions,masonry structures,arch stone bridges,finite element modeling,nonlinear analysis [1]
   Keywords: Lapped scarf wood joints,FEM,timber repair and Mohr circle [1]
   Klíčová slova: historické stavby,zděné stavby,kamenné obloukové mosty,modelování metodou konečných prvků,nelineární analýza [1]
   Klíčová slova: materiálové vlastnosti,přirozeně hydraulické vápno,podmínky zrání,28 denní pevnost,hydratace a karbonatace malt [1]
   Klíčová slova: přeplátovaných šátek spojování dřeva,FEM,opravy dřeva a Mohr kruhu [1]
   Kostel Všech svatých,únosnosti konstrukce [1]
   Krystalizační zkouška,trvanlivost,síran sodný,stavební kámen,simulace solného zvětrávání [1]
   Laminated glass,Modal analysis,Viscoelasticity,FEM dynamic beam analysis [1]
   Lávka pro chodce, UHPFRC, vložené pole, spolupůsobení nosné konstrukce a spodní stavby, předpjatá mostní konstrukce, mezní stavy použitelnosti, mezní stavy únosnosti [1]
   Lávka pro pěší,modální analýza,vlastní tvar kmitání,vlastní frekvence,dynamická analýza,experiment,experimentální modální analýza,montovaná konstrukce [1]
   Lepené sklo,Modální analýza,Viskoelasticita,MKP dynamická analýza [1]
   Limestone powder,Waste materials,Cement composite,Micro-fibers,PVA fibers,Resonance method,Mechanical properties,Shrinkage [1]
   Masonry arch bridge,finite element,rigid block,analysis,modelling,comparison [1]
   measonry, historical bridges, structural analysis, vault, stonework, finite element method. [1]
   Metoda konečných prvků (MKP),Dřevěné konstrukce,Topol - Populus x euramericana,Borovice - Pine Pinaster,deska MDF,Vyztužení,Polymery vyztužené sklenými vlákny (GFRP),Požární zatížení [1]