Now showing items 1-1 of 1

  • Lávka pro pěší z UHPC přes Mlýnský potok v Olomouci 

   Author: Marek Potrebuješ; Supervisor: Denk František; Opponent: Surovec Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
   Diplomová práce se zabývá rekonstrukcí lávky pro pěší, která se nachází v Bezručových sadech v Olomouci. První část se věnuje popisu konstrukcí z ultra vysokopevnostního betonu. Další dvě části se věnují návrhu konstrukce. ...