Now showing items 1-1 of 1

  • Vyhodnocení přesnosti a účinnosti numerických metod pro kontaktní úlohy 

   Author: Evžen Korec; Supervisor: Jirásek Milan; Opponent: Kolman Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Tato diplomová práce se zabývá variačními metodami, které umožňují formulovat problém kontaktu lineárně pružného tělesa bez tření jako nepodmíněnou variační rovnost, která může být posléze diskretizována a řešena metodou ...