Zobrazují se záznamy 5-24 z 54

   Klíčové slovo
   FEM analysis, eurthquake, 1D analysis, dynamics, geomechanics [1]
   Fiber-reinforced concrete,polymeric macro-fibers,polyethylene terephthalate,polypropylene,cold plasma,surface properties,plasma treatment,interface [1]
   Flexural strength of sandstone,three point bending test,biaxial bending test,consolidant,ultrasonic test [1]
   Footbridge, UHPFRC, suspended span, interaction between load bearing structure and foundations , serviceability limit state, ultimate limit state [1]
   gypsum, drywall, gypsum wallboard, stretch, four-point bending test, working diagram,fireproof wallboard [1]
   kamenné zdivo,historické dědictví,metoda konečných prvků,techniky obnovy [1]
   Kostel Všech svatých,únosnosti konstrukce [1]
   Krystalizační zkouška,trvanlivost,síran sodný,stavební kámen,simulace solného zvětrávání [1]
   Laminated glass,Modal analysis,Viscoelasticity,FEM dynamic beam analysis [1]
   Lávka pro chodce, UHPFRC, vložené pole, spolupůsobení nosné konstrukce a spodní stavby, předpjatá mostní konstrukce, mezní stavy použitelnosti, mezní stavy únosnosti [1]
   Lepené sklo,Modální analýza,Viskoelasticita,MKP dynamická analýza [1]
   Limestone powder,Waste materials,Cement composite,Micro-fibers,PVA fibers,Resonance method,Mechanical properties,Shrinkage [1]
   Masonry arch bridge,finite element,rigid block,analysis,modelling,comparison [1]
   measonry, historical bridges, structural analysis, vault, stonework, finite element method. [1]
   Metoda konečných prvků, zemětřesení, 1D analýza, dynamika, geomechanika [1]
   měď,bronz,koroze,exkrementy ptáků,patina,SO2 [1]
   modeling of vapor condensation,MuPIF,OOFEM,nonstationary heat conduction,Object-oriented programming,PYTHON [1]
   modelování kondenzace vodní páry,MuPIF,OOFEM,nestacionární vedení tepla,objektově orientované programování,PYTHON [1]
   montovaná tribuna, modální analýza, vibrace, chování diváků [1]
   numerical analysis,bearing capacity,All Saints' Church,differential settlement [1]