Zobrazují se záznamy 58-77 z 94

   Klíčové slovo
   numerical analysis,bearing capacity,All Saints' Church,differential settlement [1]
   Numerical analysis,masonry,MQI,resonance [1]
   Numerická analýza,zdiva,MQI,rezonance [1]
   Ohybová pevnost pískovce,tříbodová ohybová zkouška,dvouosá ohybová zkouška,konsolidace,zkoušení ultrazvukem [1]
   pálená stavební keramika,Zelená Hora,mineralogie,teplota výpalu,XRD-QPA,složení surovin [1]
   pedestrian load models,modal analysis,response of construction,forced vibration,natural mode,natural frequency [1]
   plasma fiber modification,fiber surface modification,hydrogen plasma,oxygen plasma,polypropylene fibers,PP fibers,polyvinylalcohol fibers,PVA fibers [1]
   plazmatická modifikace vláken,modifikace povrchu vláken,vodíková plazma,kyslíková plazma,polypropylenová vlákna,PP vlákna,polyvinylalkohovolá vlákna,PVA vlákna [1]
   Polymers, polyvinyl alcohol, Portland cement, cement mortar, recycled concrete, destructive and non-destructive testing, mechanical and physical properties, concrete structure [1]
   Polymery, polyvinylalkohol, portlandský cement, cementová malta, recyklovaný beton, destruktivní a nedestruktivní zkoušky, mechanické a fyzikální vlastnosti, struktura betonu [1]
   rammed earth,mechanical behavior,plasticity [1]
   Recycled concrete, cement mortar, destructive and non?destructive testing, mechanical and thermophysical properties, foamed concrete, lightweight concrete, foaming agent, cement, bulk, density, compressive strength, bending strength. [1]
   Recycled concrete,superplasticizer,solidification accelerator,mechanical properties,concrete masonry,filler,binder replacement [1]
   Recyklovaný beton, cementová malta, destruktivní a nedestruktivní zkoušky, mechanické a termofyzikální vlastnosti, pěnobeton, lehčený beton, pěnotvorná přísada, cement, objemová hmotnost, pevnost v tlaku, pevnost v ohybu. [1]
   Recyklovaný beton,superplastifikátor,urychlovač tuhnutí,mechanické vlastnosti,betonové zdivo,plnivo,náhrada pojiva [1]
   Salt Crystallization test,durability,sodium sulfate,building stone,salt weathering simulation [1]
   sádra, sádrokarton, sádrokartonová deska, napětí, čtyřbodová ohybová zkouška, pracovní diagram,protipožární sádrokartonová deska [1]
   Seismic load,Eurocode 8,Eigenvalue analysis,Equivalent static modal forces analysis,Response spectrum analysis,Dynamic time-history analysis,Nonlinear static analysis,Time-history curve,Pushover analysis,Reinforced concrete frame [1]
   Seismické zatížení,Eurokód 8,Výpočet vlastního kmitání,Metoda příčných sil,Metoda pomocí spektra odezvy,Dynamický výpočet časového průběhu odezvy,Metoda statického přitěžování,Akcelerogram,Pushover analýza,Železobetonový rám [1]
   shallow shells,hyperbolic-paraboloid,plywood,FEM analysi [1]