• Experimental and numerical analysis of laminated glass under dynamic loading 

      Autor: Schmidt Jaroslav; Vedoucí práce: Janda Tomáš; Oponent práce: Zeman Jan
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-05)
      Lepené sklo je vrstvený kompozitní materiál, který je složen ze skleněných vrstev a viskózních polymerních mezivrstev. Kvůli této vrstvené kompozici je mechanická analýza složitá a časově náročná. V minulosti byla sice ...