Now showing items 181-200 of 227

  • Smíchov Jih 

   Author: Šagátová Martina; Supervisor: Durdík Petr; Opponent: Hořejší Alena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-18)
   Obsahom preddiplomnej práce je urbanistická štúdia lokality na Smíchově v Prahe, a to konkrétne priestor nábrežia pod Smíchovským nádražím po liehovar. Cielom diplomovej práce je podrobnejšie riešenie zmieneného územia v ...
  • Starý Spořilov – ochrana genia loci 

   Author: Preclík Miroslav; Supervisor: Pospíšil František; Opponent: Mazura Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-13)
   Diplomová práce na téma Starý Spořilov - ochrana Genia loci, se primárně zabývá ochranou hodnot, které tvoří kvality původní zástavby. Práce pomocí anketního šetření zkoumá, zda obyvatelé Spořilova vnímají proměny zástavby ...
  • Stav a možnosti využití zemědělských areálů v okrese Pelhřimov 

   Author: Davidová Lucie; Supervisor: Pospíšil František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Strakonice - revitalizace nábřeží Otavy 

   Author: Novák Ondřej; Supervisor: Kaplan Ivan; Opponent: Cach Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Strakonice, město folklóru a dudácké muziky, město na soutoku zlatonosné Otavy a Volyňky s dlouholetou vodáckou tradicí, s pivovarem a středověkým hradem v jeho samotném centru. Dvaceti tisícové okresní město ležící v ...
  • Střížkov - studie okolí stanice metra 

   Author: Stránská Lenka; Supervisor: Kaplan Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)
  • Studie adaptace na změnu klimatu pro město Jablonec nad Nisou 

   Author: Tichý Michal; Supervisor: Janatka Marek; Opponent: Melena Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Studie adaptace na klimatickou změnu pro město Jablonec nad Nisou představuje souhrn problematiky a vychází zplatných legislativních dokumentů a smluv. Analyzuje předpokládaný vývoj klimatu na základě současného stavu ...
  • Studie využitelnosti území bývalé průmyslové zóny Kladno-východ 

   Author: Vaňková Magdalena; Supervisor: Horký Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Tábor - Revitalizace a dostavba Pražského předměstí 

   Author: Švárová Tereza; Supervisor: Kaplan Ivan; Opponent: Stach Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   Předmětem této diplomové práce je komplexní návrh urbanistické studie pražského předměstí v Táboře a následné řešení veřejného prostoru lokality. Toto řešení zahrnuje architektonický návrh pěti budov a přilehlého parteru. ...
  • Technický plán cyklistické infrastruktury v Pardubicích 

   Author: Jirsa Vojtěch; Supervisor: Jetel Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Terezín - město budoucnosti 

   Author: Holub Petr; Supervisor: Storch Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Transformace skleníků Modřany 

   Author: Holub Tomáš; Supervisor: Durdík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Trojmezí 

   Author: Havlová Kateřina; Supervisor: Durdík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-22)
  • Trojmezí 

   Author: Bálková Michaela; Supervisor: Durdík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-22)
  • Trutnov - Studie rozvoje městkého centra 

   Author: Markéta Kammelová; Supervisor: Kaplan Ivan; Opponent: Wajsar Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Předmětem diplomové práce je komplexní návrh urbanistické studie rozvoje městského centra Trutnova a následné řešení veřejného prostoru této lokality. Diplomová práce je rozdělala na dvě části. Obsahem předdiplomního ...
  • Trutnov centrum: koncepce rozvoje prostoru 

   Author: Voceďálek Jaroslav; Supervisor: Kaplan Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)
  • Udržitelná koncepce rozvoje obce Vlkava 

   Author: Bělohlavová Pavlína; Supervisor: Horký Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Udržitelný rozvoj města Milevsko 

   Author: Mezihoráková Renata; Supervisor: Horký Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)
  • Urbanistická studie klimatických lázní v KPZ Chudenicko 

   Author: Motlíková Dana; Supervisor: Storch Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Urbanistická studie místních částí města Úštěku 

   Author: Stehnová Lenka; Supervisor: Storch Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Urbanistická studie obce Lom 

   Author: Krstić Sanja; Supervisor: Jetel Václav; Opponent: Perglerová Renata
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Diplomová práce je věnována návrhu koncepce rozvoje obce Lom. Práce je rozdělená do čtyř ucelených kapitol. První z nich se zabývá rozborem území dle vlastních průzkumů a poznatků, na jejichž základě byl sepsán "Návrh ...