Now showing items 21-40 of 642

   Subject
   analytical model [1]
   analytical models [1]
   analytické modely [1]
   analytický model [1]
   Analýza nákladů životního cyklu budovy, provozní náklady, investiční náklady, náklady na obnovu a údržbu, náklady na likvidaci, energetická náročnost, spotřeba energie, průkaz energetické náročnosti budovy, státní energetická koncepce, čistá současná hodnota, vnitřní výnosové procento, diskontní sazba. Analysis of the Life Cycle Cost of the Building, Operating Costs, Capital Costs, Costs of Renewal and Maintenance, Disposal Costs, Energy Performance, Energy Consumption, Energy Performance Certificate for Buildings, State Energy Conception, Net Present Value, Internal Rate of Return, Discount Rate. [1]
   analýza nákladů, životní cyklus, asfaltové vozovky, silniční konstrukce, porovnání nákladů. Life cycle, cost analysis, asphalt pavements, road structures, cost comparison [1]
   architektonické řešení [1]
   architektura, bydlení, dům, modulární dům, mobilní dům, lodní kontejner, ISO kontejner, architecture, housing, house, modular house, mobile house, shipping container, ISO container [1]
   asfaltové hutněné směsi, lineární viskoelasticita, smykové vlastnosti, jednoosý smykový přístroj, hloubka kolejí, akumulovaná ustálená funkce poddajnosti [1]
   assessment, tool, housing, energy demand, economic aspect, environmental aspect, total efficiency. [1]
   astrometrie,dráhové elementy,identifikace,planetky,komety [1]
   astrometry,orbital elements,identification,minor planets,comets [1]
   ATENA [1]
   autoclave device [1]
   autokláv [1]
   automated measurement; tension infiltrometer,infiltration experiment,unsaturated hydraulic conductivity [1]
   automatizované měření,podtlakový infiltrometr,infiltrační experiment,nenasycená hydraulická vodivost [1]
   basalt aggregate [1]
   basalt fibres [1]
   basic and mechanical properties [1]