Now showing items 41-60 of 1408

   Subject
   analytické modely [1]
   analytický model [2]
   analýza MKP [1]
   Analýza nákladů životního cyklu budovy, provozní náklady, investiční náklady, náklady na obnovu a údržbu, náklady na likvidaci, energetická náročnost, spotřeba energie, průkaz energetické náročnosti budovy, státní energetická koncepce, čistá současná hodnota, vnitřní výnosové procento, diskontní sazba. Analysis of the Life Cycle Cost of the Building, Operating Costs, Capital Costs, Costs of Renewal and Maintenance, Disposal Costs, Energy Performance, Energy Consumption, Energy Performance Certificate for Buildings, State Energy Conception, Net Present Value, Internal Rate of Return, Discount Rate. [1]
   analýza nákladů, životní cyklus, asfaltové vozovky, silniční konstrukce, porovnání nákladů. Life cycle, cost analysis, asphalt pavements, road structures, cost comparison [1]
   apriorní odhady [1]
   Aramid [1]
   architektonické řešení [1]
   architektura, bydlení, dům, modulární dům, mobilní dům, lodní kontejner, ISO kontejner, architecture, housing, house, modular house, mobile house, shipping container, ISO container [1]
   asfaltocementový kompozit [1]
   asfaltová vozovka [1]
   asfaltové hutněné směsi, lineární viskoelasticita, smykové vlastnosti, jednoosý smykový přístroj, hloubka kolejí, akumulovaná ustálená funkce poddajnosti [1]
   asfaltové pojivo [1]
   asfaltové směsi [1]
   asphalt and cement composite [1]
   asphalt mixtures [1]
   asphalt pavement [1]
   assessment, tool, housing, energy demand, economic aspect, environmental aspect, total efficiency. [1]
   astrometrie,dráhové elementy,identifikace,planetky,komety [1]
   astrometry,orbital elements,identification,minor planets,comets [1]