Now showing items 1-2 of 2

  • Skleněný sloup uzavřeného průřezu namáhaný centrickým tlakem 

   Author: Roman Kalamar; Supervisor: Eliášová Martina; Opponent: Kuklík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-16)
   V současné architektuře se výrazně uplatňuje sklo, které se nově používá i na nosné prvky a konstrukce. Pro navrhování těchto konstrukcí je zapotřebí dostatek informací o jejich chování při zatížení. Přitom je nutné uvážit, ...
  • Vývoj vysoce únosného energii absobujícího, systému s kontrolovanou deformací 

   Author: Petr Hála; Supervisor: Sovják Radoslav; Opponent: Zeman Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-12-16)
   Přestože počet smrtelných dopravních nehod klesá, podíl kolize motorového vozidla s pevnou překážkou na počtu úmrtí zůstává neměnný. Za účelem snížení závažnosti těchto nehod a s tím spojených rizik siliční dopravy je v ...