Show simple item record

Railway station hall Brnodc.contributor.advisorEliášová Martina
dc.contributor.authorPetr Brodec
dc.date.accessioned2022-02-10T23:51:51Z
dc.date.available2022-02-10T23:51:51Z
dc.date.issued2022-02-10
dc.identifierKOS-1198096149805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/99809
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá konstrukčním a statickým návrhem ocelové konstrukce nádražní haly. Na základě předběžného výpočtu 4 variant je vybráno výsledné řešení, pro který je zpracován podrobný statický výpočet. Hlavní typická příčná vazba je tvořena prostorovým příhradovým rámem s obloukovou příčlí. Střešní plášť je přichycen k příhradovým vaznicím uloženým na vazbách jako prosté nosníky. Vybrané konstrukční detaily jsou posouzeny ručním výpočtem a pomocí metody CBFEM v softwaru IDEA Statica. Statický výpočet je doplněn technickou zprávou a projektovou dokumentací ocelové konstrukce.cze
dc.description.abstractThis master thesis focuses on the structural and static design of the steel structure of a train station hall. A final solution is picked based on a tentative calculation of 4 variants. The typical main frame consists of 3D truss frame with an arc cross beam. Roofing is attached to truss purlins, pin-supported by the main frame. Selected construction details are assessed manually and with Component-based finite elements method in software IDEA Statica. To a static assessment a technical report and project documentation of the steel structure is added.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectocelová konstrukcecze
dc.subjectoblouková halacze
dc.subjectnádražícze
dc.subject3D výpočetní modelcze
dc.subjectsteel structureeng
dc.subjectarch halleng
dc.subjecttrain stationeng
dc.subject3D computing modeleng
dc.titleNádražní hala Brnocze
dc.titleRailway station hall Brnoeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeVčelák Jan
theses.degree.disciplineKonstrukce pozemních stavebcze
theses.degree.grantorkatedra ocelových a dřevěných konstrukcícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record