News

Klokner Institute

Sub-communities within this community

Collections in this community

Recent Submissions

 • Technologie a vlastnosti UHPC 

  Author: Milan Rydval; Supervisor: Kolísko Jiří; Opponent: Podolka Luboš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-08)
  Disertační práce se věnuje technologii a vlastnostem moderního jemnozrnného cementového kompozitního materiálu označovaného běžně UHPC – „Ultra High Performance Concrete“. V případě, kdy je cementová matrice vyztužena ...
 • EXPERIMENTÁLNÍ OVĚŘOVÁNÍ PRVKŮ Z TEXTILNÍHO BETONU 

  Author: Tomáš Bittner; Supervisor: Vokáč Miroslav; Opponent: Podolka Luboš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-08)
  Textilní beton (TRC = Textile Reinforced Concrete) se v posledním desetiletí objevil jako nový, vysoce atraktivní a únosný kompozitní materiál na bázi cementu. Skládá se ze dvou hlavních částí. Především se jedná o již ...
 • Modul pružnosti betonu - možnosti stanovení, technologické a zkušební vlivy 

  Author: Huňka Petr; Supervisor: Kolář Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-11)
  Od osmdesátých let dvacátého století dochází k velkému stavebnímu "boomu", dominantním materiálem pro celou řadu konstrukcí je beton. Do této doby byla v podstatě základní sledovaná charakteristika betonu pouze jeho pevnost ...
 • Aplikace optovláknových měřících systémů v materiálovém inženýrství a monitorování konstrukcí 

  Author: Jiroutová Dita; Supervisor: Vokáč Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-03-08)