Now showing items 1-20 of 935

  • Traditional timber-framed construction, case study: the rabbi family house in Koromľa, Slovakia 

   Author: Volovár M.
   (Uzhhorod National University, 2021)
   Timber-framed structures are of particular cultural significance. Their wide global and historical occurrence is proved from the oldest prehistory era recorded by archaeological finds to its actual boom in contemporary ...
  • Area of Vernacular Heritage for Zemplín Region, Slovakia 

   Author: Volovár M.
   (Czech Technical University in Prague, 2020)
   The paper presents a project of a  small hamlet of traditional timber frame buildings transferred from different places to the greenfield by a village in Lower Zemplín region in south-eastern Slovakia. The complex will ...
  • Feature 4/09 on Mäsiarska ulica in Košice and its collection of finds 

   Author: Čurný M.; Luštíková L.; Rusnák R.; Volovár M.
   (Archeologický ústav SAV, 2020)
   This study is primarily focused on an analysis of a collection of finds from the 16th and 17th century which originate from a  single site. The collection, which consists mainly of ceramic and glass vessels, deserves ...
  • Simulační studie využití manipulační techniky 

   Author: Kadlec Z.; Scholz P.; Michalec V.
   (Czech Technical University in Prague, 2021)
   Nacházíme se v ještě více komplikované, nejisté a turbulentní době než kdy dříve a o to větší je tedy třeba klást důraz na schopnost dokázat se flexibilně přizpůsobovat měnícím se podmínkám (aktuálně např. měnící se poptávka, ...
  • DOPADY DIGITALIZACE A AUTOMATIZACE NA PRACOVNÍ SÍLU 

   Author: Weisser P.; Scholz P.; Kadlec Z.
   (Czech Technical University in Prague, 2020)
   Předkládaný příspěvek se zaměřuje na představení nedůležitějších dopadů digitalizace a automatizace na pracovní sílu. První část pojednává o tom, v jaké míře mohou být automatizací ovlivněna pracovní místa a profese, a ...
  • CLOUD COMPUTING 

   Author: Scholz P.; Freiberg F.
   (Department of Management and Economics, 2016)
   Značný růst služeb cloud computingu (CC), růst investic do cloudové infrastruktury a růst společností využívajících cloudové služby činí téma CC velice aktuálním. Efektivní využívání CC vyžaduje hluboké porozumění všech ...
  • Role of Restructuring in Crisis Development 

   Author: Scholz P.; Freiberg F.
   (Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2014)
   A business with low adaptability to its relevant environment usually gets into difficulties and undergoes a crisis development that might result into insolvency. The article deals with the process of business restructuring ...
  • Moderní nástroje digitální továrny 

   Author: Scholz P.; Koukal M.; Vyskočilová T.
   (České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014)
   Článek se zabývá možnostmi využití moderních nástrojů digitální továrny s konkrétním zaměřením na oblast procesního a časového plánování, výkonnosti pracovníků, robotuky a automatizace, tvorby prostorového uspořádání, ...
  • Stěnové vytápění – Energeticky efektivní řešení vytápění? 

   Author: Bašta J.; Boháč J.
   (Společnost pro techniku prostředí, 2021)
   Příspěvek diskutuje výsledky výzkumů stěnového vytápění, které ukázaly, že umístění otopných ploch na vnitřní stěny má za následek nižší tepelné ztráty než umístění na stěny obvodového pláště, a že stěnové vytápění může ...
  • Tepelná ztráta větráním podle ČSN EN 12831-1 

   Author: Zmrhal V.; Boháč J.
   (Společnost pro techniku prostředí, 2021)
   Článek popisuje princip výpočtu tepelné ztráty větráním podle aktuálně platné normy ČSN EN 12 831-1 s komentářem. Norma obsahuje zjednodušený a univerzální výpočet. V článku jsou diskutovány některé údaje pro výpočet tepelné ...
  • Teplotní exponent otopných těles 

   Author: Bašta J.; Boháč J.
   (Topinfo, s.r.o., 2021)
   Článek se zamýšlí nad normou EN 442-2 předpokládající lineární průběh teplotního exponentu s výškou pro daný typ otopných těles. Je zaměřen především na desková otopná tělesa, i když nepomíjí ani ostatní druhy otopných ...
  • Tlakové ztráty ohebných vzduchovodů 

   Author: Zmrhal V.; Boháč J.
   (Společnost pro techniku prostředí, 2021)
   Článek se zabývá problematikou tlakových ztrát ohebných vzduchovodů. Na základě literárních podkladů byl analyzován součinitel tření pro deklarované drsnosti ohebných vzduchovodů a vliv smrštění vzduchovodu. Experimentálním ...
  • Stěnové vytápění – energeticky efektivní řešení vytápění? 

   Author: Bašta J.; Boháč J.
   (Společnost pro techniku prostředí, 2021)
   V příspěvku jsou diskutovány výsledky výzkumů stěnového vytápění, které ukázaly, že umístění otopných ploch na vnitřní stěny má za následek nižší tepelné ztráty než umístění na stěny obvodového pláště a že stěnové vytápění ...
  • Experimental development of the plate shower heat exchanger to reduce the domestic hot water energy demand 

   Author: Vavřička R.; Boháč J.; Matuška T.
   (Elsevier, 2022)
   The article describes an experimental development of a new prototype of the horizontal plate shower exchanger for wastewater heat recovery. The prototype is designed so that while achieving the highest possible value of ...
  • Hluk kompresoru tepelného čerpadla vzduch-voda 

   Author: Kučera M.; Králíček J.; Langerová E.
   (Společnost pro techniku prostředí, 2021)
   Článek se zaměřuje na hluk a vibrace šířené od nejčastěji instalovaného typu tepelných čerpadel vzduch- -voda do okolí a do stavebních konstrukcí. Z funkčního hlediska je téma omezeno na tepelná čerpadla s elektricky ...
  • Tepelná ztráta prostupem tepla konstrukcí v kontaktu se zeminou 

   Author: Vavřička R.; Venzara J.; Boháč J.
   (Společnost pro techniku prostředí, 2021)
   Článek se zabývá porovnáním různých způsobů výpočtu tepelné ztráty zeminou podle současných i dřívějších norem. Autoři porovnávají výpočetní postupy a ukazují rozdíly pro vybrané modelové případy reprezentující menší objekt ...
  • Integrated force interaction simulation model for milling strategy optimization of thin-walled Blisk blade machining 

   Author: Sulitka M.; Falta J.; Stejskal M.; Hauptfleischová B.
   (Elsevier B.V., 2021)
   Complex shaped thin-walled blades that are extensively used in jet engines or stream turbines are very difficult to machine due to low rigidity of the blades, typically limited space between the blades and strict requirements ...
  • Quantum technology for military applications 

   Author: Křelina M.
   (Springer Nature, 2021)
   Quantum technology is an emergent and potentially disruptive discipline, with the ability to affect many human activities. Quantum technologies are dual-use technologies, and as such are of interest to the defence and ...
  • Novelty detection-based approach for Alzheimer’s disease and mild cognitive impairment diagnosis from EEG 

   Author: Cejnek M.; Vyšata O.; Vališ M.; Bukovsky I.
   (Peter Peregrinus, 2021)
   Alzheimer’s disease is diagnosed via means of daily activity assessment. The EEG recording evaluation is a supporting tool that can assist the practitioner to recognize the illness, especially in the early stages. This ...
  • A Machine Learning Approach for Gearbox System Fault Diagnosis 

   Author: Vrba J.; Cejnek M.; Steinbach J.; Krbcova Z.
   (MDPI AG, 2021)
   This study proposes a fully automated gearbox fault diagnosis approach that does not require knowledge about the specific gearbox construction and its load. The proposed approach is based on evaluating an adaptive filter's ...