Recently added

Now showing items 1-20 of 367

  • Vlastnosti uměle generovaných srážek využívaných pro studium eroze půdy 

   Author: Neumann M.; Zumr D.; Kavka P.; Laburda T.; Johannsen L.L.; Zambon N.; Dostál T.; Strauss P.; Klik A.
   (Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, 2019)
   Vodní eroze půdy se běžně studuje v laboratořích, experimenty bývají založeny na uměle generovaných srážkách s využitím dešťových simulátorů. Typicky je vyhodnocován vliv různých faktorů, jako jsou intenzita nebo úhrn ...
  • Hydrological and thermal regime of a thin green roof system evaluated by physically-based model 

   Author: Skala V.; Dohnal M.; Votrubová J.; Vogel T.; Dušek J.; Šácha J.; Jelínková V.
   (Elsevier, 2020)
   Green roofs, as an element of the green infrastructure, contribute to the urban heat island effect mitigation and the urban drainage outflow reduction. To achieve the desired functions, it is essential to understand the ...
  • Experimental Setup for Splash Erosion Monitoring—Study of Silty Loam Splash Characteristics 

   Author: Zumr D.; Mützenberg D.V.; Neumann M.; Jeřábek J.; Laburda T.; Kavka P.; Johannsen L.L.; Zambon N.; Klik A.; Strauss P.; Dostál T.
   (MDPI AG, 2020)
   An experimental laboratory setup was developed and evaluated in order to investigate detachment of soil particles by raindrop splash impact. The soil under investigation was a silty loam Cambisol, which is typical for ...
  • Experimental investigation of mortar mechanical properties for glass brick masonry 

   Author: Fíla J.; Eliášová M.; Sokol Z.
   (Springer International Publishing, 2019)
   The main advantage of solid bricks over hollow blocks is substantially higher compressive strength. On the other hand, solid bricks have much higher thermal conductivity, which would lead to major heat loss when used for ...
  • Self-Heating Ability of Geopolymers Enhanced by Carbon Black Admixtures at Different Voltage Loads 

   Author: Fiala L.; Petříková M.; Lin W.; Podolka L.; Černý R.
   (Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI AG), 2019)
   Sustainable development in the construction industry can be achieved by the design of multifunctional materials with good mechanical properties, durability, and reasonable environmental impacts. New functional properties, ...
  • Structural characterisation of adaptive facades in Europe – Part I: Insight on classification rules, performance metrics and design methods 

   Author: Bedon Ch.; Honfi D.; Machalická K.V.; Eliášová M.; Vokáč M.; Kozłowski M.; Wüest T.; Santos F.; Williams Portal N.
   (Elsevier, 2019)
   As an outcome of the European COST Action TU1403 ‘Adaptive facades network’ - ‘Structural’ Task Group, this paper collects some recent examples and design concepts of adaptive systems, specifically including a new ...
  • Structural characterisation of adaptive facades in Europe - Part II: Validity of conventional experimental testing methods and key issues 

   Author: Bedon Ch.; Honfi D.; Machalická K.V.; Eliášová M.; Vokáč M.; Kozłowski M.; Wüest T.; Santos F.; Williams Portal N.
   (Elsevier, 2019)
   In this paper, existing fundamental standards for testing traditional facades are first recalled and commented. Special care is spent for the validity and reliability of conventional testing methods for innovative, adaptive ...
  • Electrical and Self-Sensing Properties of Alkali-Activated Slag Composite with Graphite Filler 

   Author: Rovnaník P.; Kusák I.; Bayer P.; Schmid P.; Fiala L.
   (MDPI AG, 2019)
   The electrical properties of concrete are gaining their importance for the application in building construction. In this study, graphite powder was added to alkali-activated slag mortar as an electrically conductive filler ...
  • Geologický průzkum poškozených památek 

   Author: Kovářová K.; Čápová K.
   (Informační centrum ČKAIT s.r.o., 2019)
   Přesné stanovení příčin poškození historických objektů může významnou měrou přispět k provedení adakvátního sanačního opatření a tím k zamezení zhoršování jejich technického stavu. Mnohé stavby jsou postaveny z horninového ...
  • Real time optimization of temperature field in induction heating 

   Author: Novák Z.; Kyncl J.
   (FEI, Slovak University of Technology, 2019)
   Many induction heating processes must be controlled in accordance with the prescribed time evolution of temperature of the heated body (bodies). This requires a correct setting of field currents (amplitudes and frequencies) ...
  • Comparison of predictive direct power control methods for grid-connected converter in B4 configuration 

   Author: Valouch V.; Simek P.
   (Technical University of Košice, 2019)
   A model predictive direct power control of the three-phase converter with only four converter branches (B4) connected to an unbalanced grid is introduced. The developed infinite-control-set and usual finite-control-set MP ...
  • A Study in Options to Improve Aerodynamic Profile of Heavy-Duty Vehicles in Europe 

   Author: Hariram A.; Koch T.; Mardberg B.; Kyncl J.
   (MDPI AG, 2019)
   In this paper, we present and discuss different aerodynamic solutions available for European tractor and semi-trailers configurations along with summarizing their impact on the aerodynamic drag that contributes to the ...
  • Voltage Quality and Power Factor Improvement in Smart Grids Using Controlled DG Units 

   Author: Ahmad I.; Fandi G.; Müller Z.; Tlustý J.
   (Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI AG), 2019)
   The increased penetration of renewable energy sources in the electrical grid, due to the rapid increase of power demand and the need of diverse energy sources, has made distributed generation (DG) units an essential part ...
  • Automated Analysis of Microscopic Images of Isolated Pancreatic Islets 

   Author: Habart D.; Švihlík J.; Schier J.; Cahová M.; Girman P.; Zacharovová K.; Berková Z.; Kříž J.; Fabryová E.; Kosinová L.; Papáčková Z.; Kybic J.; Saudek F.
   (Cognizant Communication Corporation, 2016)
   Clinical islet transplantation programs rely on the capacities of individual centers to quantify isolated islets. Current computer-assisted methods require input from human operators. Here we describe two machine learning ...
  • Estimation of non-Gaussian noise parameters in the wavelet domain using the moment-generating function 

   Author: Švihlík J.; Fliegel K.; Kukal J.; Jehotová E.; Páta P.; Vítek S.; Koten P.
   (SPIE, 2012)
   We discuss methods for modeling and removal of noise in astronomical images. For its favorable properties, we exploit the undecimated wavelet representation and apply noise suppression in this domain. Usually, the noise ...
  • Volume estimation from single images: an application to pancreatic islets 

   Author: Dvořák J.; Švihlík J.; Kybic J.; Radochová B.; Janáček J.; Kukal J.; Borovec J.; Habart D.
   (International Society for Stereology, 2018)
   The present paper deals with the problem of volume estimation of individual objects from a single 2D view. Our main application is volume estimation of pancreatic (Langerhans) islets and the single 2D view constraint comes ...
  • Application of optimization heuristics for complex astronomical object model identification 

   Author: Mojzis F.; Kukal J.; Švihlík J.
   (Springer, 2016)
   Detection and localization of astronomical objects are two of the most fundamental topics in astronomical science where localization uses detection results. Object localization is based on modeling of point spread function ...
  • Východoslovenský amerikánsky dom 

   Author: Volovár M.
   (Klub Augusta Sedláčka, 2017)
   Obdobie prvej republiky je na východnom Slovensku vyvrcholením konštrukčného a výtvarného vývoja roľníckeho domu, jeho „barokovou“ etapou. Obytný štandard, pozvoľne rastúci už od zrušenia poddanstva, tu prudko rastie vďaka ...
  • Dva dvojtraktové domy rámovej konštrukcie na východnom Slovensku 

   Author: Volovár M.
   (Ing. Petr Mikota, 2019)
   Na samom juhovýchodnom okraji Slovenska, v niekdajšej Užskej (či Užhorodskej) stolici a blízko terajších hraníc s Ukrajinou a Maďarskom, sa zachovali dve vzácne pamiatky vidieckeho obytného staviteľstva. Spája ich zhodné ...
  • Od gazdovstva k vilke. Ľudové obydlie na Zemplíne okolo roku 1950 

   Author: Volovár M.
   (Klub Augusta Sedláčka, 2018)
   Obdobie okolo polovice minulého storočia je bádateľsky nepatrne reflektovaným, a pritom snáď najzásadnejším prelomom vo vývoji ľudového obydlia na Slovensku. Na jeho začiatku stojí tradične sebestačná roľnícka usadlosť a ...