Now showing items 1-20 of 1022

  • Low-resistance ohmic contacts on boron-doped {113} oriented homoepitaxial diamond layers 

   Author: Hazdra P.; Laposa A.; Šobáň Z.; Voves J.; Lambert N.; Davydova M.; Povolný V.; Taylor A.; Mortet V.
   (Elsevier Science, 2022)
   Refractory metals (titanium, molybdenum, and zirconium) with a gold overlayer were used to form ohmic contacts on {113}-oriented boron doped diamond epitaxial layers (boron concentration ranging from 1019 to 1021 cm−3). ...
  • On the breakdown voltage temperature dependence of high-voltage power diodes passivated with diamond-like carbon 

   Author: Balestra L.; Reggiani S.; Gnudi A.; Gnani E.; Dobrzynska J.; Vobecky J.
   (Elsevier, 2022)
   Diamond-Like Carbon (DLC) is well established material for the passivation of high voltage negative bevelled power diode. In our previous works, the conduction mechanism of the DLC has been carefully described through the ...
  • Pseudo-vertical Mo/Au Schottky diodes on {113} oriented boron doped homoepitaxial diamond layers 

   Author: Hazdra P.; Laposa A.; Šobáň Z.; Taylor A.; Lambert N.; Povolný V.; Kroutil J.; Gedeonová Z.; Hubík P.; Mortet V.
   (Elsevier Science, 2022)
   The article reports for the first time about the successful fabrication of pseudo-vertical diodes on {113} oriented homoepitaxial boron-doped diamond using molybdenum as a metal for both the Schottky and ohmic contacts. ...
  • Řízení rizik systémů pro řízení dopravy 

   Author: Procházka J.; Procházková D.
   (Czech Technical University in Prague, 2022)
   Dopravní systémy patří do kritické infrastruktury. Jsou složité a jejich struktura má povahu socio-kyber-fyzickou (technickou). Při jejich řízení se ve značné míře dnes využívají poloautomatické a automatické systémy řízení. ...
  • Progress on laser-driven X-ray sources at ELI Beamlines 

   Author: Nejdl J.; Mai D.-D.; Chaulagain U.; Hort O.; Finke O.; Albrecht M.; Jurkovič M.
   (The International Society for Optical Engineering (SPIE), 2019)
   Three main paths are being developed within the ELI research program for transforming driving laser pulses into bursts of bright short wavelength radiation: high-order harmonic generation in gases, plasma X-ray sources and ...
  • Update on laser-driven X-ray sources at ELI Beamlines 

   Author: Nejdl J.; Chaulagain U.; Hort O.; Mai D.-D.; Albrecht M.; Jurkovič M.; Finke O.
   (SPIE, 2021)
   Three main paths have been selected within the ELI Beamlines research program for transforming driving laser pulses into brilliant beams of short wavelength radiation: High-order harmonic generation in gases, Plasma X-ray ...
  • Characterization of the high harmonics source for the VUV ellipsometer at ELI Beamlines 

   Author: Espinoza S.; Samparisi F.; Frassetto F.; Richter S.; Finke O.; Albrecht M.; Jurkovič M.
   (American Vacuum Society, 2020)
   In this paper, the authors present the characterization experiments of a 20fs vacuum ultraviolet beam from a high harmonic generation source. The beam hits a silicon sample and passes a triple reflection gold polarizer ...
  • ELI beamlines user oriented high-harmonic beamline 

   Author: Hort O.; Albrecht M.; Finke O.; Jurkovič M.
   (OSA, 2020)
   We present latest progress and experimental capabilities of user-oriented XUV beamline based on high harmonic generation (HHG). The focal length of the HHG was recently extended to 5 meters, upscaling the overall XUV photon ...
  • Imaging Michelson interferometer for a low-density gas jet characterization 

   Author: Nejdl J.; Vančura J.; Boháček K.; Albrecht M.
   (American Institute of Physics, 2019)
   A new optical probing method with increased interferometric sensitivity for a low-density gas jet characterization is presented. The proposed technique employs a Michelson interferometer with a self-imaging object arm, ...
  • Inovační přístupy a strategické řízení v období pandemie 

   Author: Antošová, G.
   (Czech Technical University in Prague, 2022)
  • Roste efektivita přečerpávacích elektráren 

   Author: Vítek M.
   (Profi Press, 2022)
   Vývoj cen na evropských trzích s elektřinou prudce zvýšil efektivnost přečerpávacích vodních elektráren, které v elektrizačních soustavách fungují jako akumulátor střídavé elektřiny. Článek dále odpovídá na otázku, kde ...
  • Coating Ti6Al4V implants with nanocrystalline diamond functionalized with BMP-7 promotes extracellular matrix mineralization in vitro and faster osseointegration in vivo 

   Author: Nemcakova I.; Litvinec A.; Mandys V.; Potocký Š.; Ukraintsev E.; Babčenko O.; Kromka A.; Rezek B.
   (Nature Publishing Group, 2022)
   The present study investigates the effect of an oxidized nanocrystalline diamond (O-NCD) coating functionalized with bone morphogenetic protein 7 (BMP-7) on human osteoblast maturation and extracellular matrix mineralization ...
  • Effect of substrate crystalline orientation on boron-doped homoepitaxial diamond growth 

   Author: Mortet V.; Taylor A.; Davydova M.; Jiránek J.; Fekete L.; Klimša L.; Šimek D.; Lambert N.; Sedláková S.; Kopeček J.; Hazdra P.
   (Elsevier Science, 2022)
   The article deals with the growth of boron-doped diamond on substrates with a misorientation angle from 0 to 90°. The variation of the boron incorporation over two decades with the misorientation angle of the substrate is ...
  • Versatile Hardware Framework for Elliptic Curve Cryptography 

   Author: Mašek V.; Novotný M.
   (IEEE, 2022)
   We propose versatile hardware framework for ECC. The framework supports arithmetic operations over P-256, Ed25519 and Curve25519 curves, enabling easy implementation of various ECC algorithms. Framework finds its application ...
  • Survey on Periodic Scheduling for Time-Triggered Hard Real-Time Systems 

   Author: Minaeva A.; Hanzálek Z.
   (ACM, 2021)
   This survey covers the basic principles and related works addressing the time-triggered scheduling of periodic tasks with deadlines. The wide range of applications and the increasing complexity of modern real-time systems ...
  • Comparison of Control Approaches for Autonomous Race Car Model 

   Author: Klapálek J.; Sojka M.; Hanzálek Z.
   (FISITA - International Federation of Automotive Engineering Societies, 2021)
   Autonomous driving is an interesting but challenging field. To make it accessible to college students, several universities worldwide joined to create an F1/10 Autonomous Racing Competition, where students compete in a ...
  • Impact of High-Frequency Voltage Distortion Emitted by Large Photovoltaic Power Plant on Medium Voltage Cable Systems 

   Author: Kněnický M.; Procházka R.; Hlaváček J.; Šefl O.
   (IEEE Power & Energy Society, 2021)
   Switching processes of voltage source converters can emit significant high-frequency distortions of frequencies between 5 to 20 kHz. Furthermore, the distortions can partly propagate from the place of their origin into a ...
  • Systémy řízení lidí v organizaci 

   Author: Šikýř M.; Tomešková K.; Chmielová Dalajková I.
   (Czech Technical University in Prague, 2022)
   Učební text zpracovaný na základě odborné literatury, vědeckých poznatků a zkušeností autorů vymezuje koncepci řízení lidí v organizaci, objasňuje úlohu řízení lidí při dosahování cílů organizace a představuje základní ...
  • Odolnost cementů vůči tvorbě trhlinek během vysychání 

   Author: Šmilauer V.; Reiterman P.; Schořík P.
   (BETON TKS, 2022)
   Smršťování cementové pasty během vysychání způsobuje často vznik viditelných povrchových trhlinek, které negativně ovlivňují životnost konstrukce. Experimenty ukazují, že cementy s pomalými náběhy pevností jsou ke vzniku ...
  • Měřicí přístroj pro terénní měření integrálního činitele odrazu povrchů 

   Author: Kozlok M.; Bálský M.; Žák P.
   (Fakulta elektrotechniky a informatiky, 2021)
   Článek se zabývá problematikou měření integrálního činitele odrazu difuzních povrchů, jež je jedním z hlavních vstupních parametrů při světelně technických výpočtech vnitřních, a v některých aplikačních oblastech, i ...