Now showing items 1-20 of 48802

  • Zapojení environmentálních dat do cenové databáze pro stavební rozpočty: Metodika a případové studie 

   Author: Marie Nehasilová; Supervisor: Lupíšek Antonín; Opponent: Schneiderová Heralová Renáta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-25)
   Práce se zabývá hodnocením budov metodou LCA (life cycle assessment). Cílem práce je poskytnout pro toto hodnocení data, která ho udělají dostupnějším a jednodušším. Cíle bude dosaženo propojením rozpočtářské databáze s ...
  • Sestup po blocích souřadnic a lokální konzistence v lineárním programování 

   Author: Tomáš Dlask; Supervisor: Werner Tomáš; Opponent: Savchynskyy Bogdan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-23)
   Přestože problémy lineárního programování (LP) lze řešit v polynomiálním čase, běžné metody nemusí být v praxi dostatečné pro problémy velkého rozsahu, což vytváří poptávku po specializovaných škálovatelných metodách.. ...
  • Problematika 3D tisku z betonu 

   Author: Jan Machovec; Supervisor: Litoš Jiří; Opponent: Keppert Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
   Tato disertační práce pojednává o vývoji a využití technologie 3D tisku ve stavebnictví, konkrétně při 3D tisku z betonu. 3D tisk z betonu je v současné době trendem, od kterého si mnozí slibují zefektivnění stavebnictví, ...
  • Návrh řešení zážehové sekvence raketového motoru 

   Author: Jan Němec; Supervisor: Klesa Jan; Opponent: Kousal Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
   Tato bakalářská práce se zabývá zapalovacími systémy raketových motorů na kapalná paliva se schopností opakovatelného zážehu. Úvodní část zkoumá základní rozdělení kapalinových motorů, používaných zapalovacích systémů a ...
  • Mateřská škola 

   Author: Tomáš Bárta; Supervisor: Kuklíková Anna; Opponent: Kuklík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
   Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním dřevěným systémem z masivních panelů CLT. První částí práce je přiblížení problematiky systému CLT a druhou projekt mateřské školy, jež je z něj navržena. V praktické části se ...
  • Elektrifikace kola Favorit 

   Author: Vojtěch Janeček; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Novák Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
   Tato bakalářská práce se zabývá přestavbou silničního kola Favorit na elektrokolo. V první části je definováno elektrokolo a představeny jeho jednotlivé součástky. Velký prostor je věnován motorům - konkrétně jejich druhům, ...
  • Stavebně technologický projekt - Bytový dům Kovářov 

   Author: Kateřina Vlasatá; Supervisor: Váchal Tomáš; Opponent: Valach Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
   Obsahem bakalářské práce je řešení stavebně technologického projektu Bytového domu Kovářov. Autorka se zabývá prostorovou, technologickou i časovou strukturou výstavby objektu. Cílem práce je především navržení časového a ...
  • Studie vlivu šikmosti na návrh integrovaného mostu 

   Author: Stanislav Mašek; Supervisor: Drahorád Michal; Opponent: Petřík Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
   Předmětem bakalářské práce je na základě šikmosti integrovaného mostu vyhodnotit vzniklé vnitřní síly a rozšířit si tím znalosti v oblasti chování konstrukcí. V rámci bakalářské práce bylo vytvořeno pět výpočetních modelů ...
  • Návrh mostní konstrukce na dálnici D4 

   Author: Matouš Kosina; Supervisor: Vráblík Lukáš; Opponent: Matoušek Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
   Předmětem práce je návrh nosné konstrukce předpjatého betonového dálničního mostu o třech polích. Práce je tvořena technickou zprávou, statickým výpočtem, příslušnými posudky a výkresovou dokumentací. Výsledkem práce je ...
  • Návrh mostní konstrukce přes železniční trať 

   Author: Ondřej Nekl; Supervisor: Drahorád Michal; Opponent: Hájek Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
   Bakalářská práce se skládá ze statického výpočtu s popisem prefabrikovaných nosníků a výkresové dokumentace. Obsahem bakalářské práce je statický návrh a posouzení konstrukce silničního jednopolového mostu v úseku komunikace ...
  • Návrh a výroba frézovacího CNC stroje pro malou dílnu a modeláře 

   Author: Sergei Shalan; Supervisor: Novák Zdeněk; Opponent: Bušek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
   Tato bakalářská práce si klade za cíl prozkoumat problematiku CNC technologie a také popisuje kompletní výrobní proces 3osé CNC frézky od návrhu technologických charakteristik a součástí přes vytváření modelu až po stavbu stroje.
  • Roubenky 

   Author: Gabriela Nováková; Supervisor: Kuklík Petr; Opponent: Kuklíková Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
   Tato bakalářská práce se zabývá roubenými stavbami. Cílem je čtenářovi představit jejich historii, konstrukci, materiály, vlastnosti, způsoby provedení, a to jak v minulosti, tak v současnosti. V dalších částech práce je ...
  • Konstrukce z bambusu 

   Author: Kateřina Malá; Supervisor: Kuklík Petr; Opponent: Dolejš Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
   Předmětem této práce je pojednávání o bambusu jako o moderním stavebním materiálu. Práce je rozdělena na dvě části. První část se zabývá obecnými informacemi o bambusech, jejich výskytu, pěstování, možnosti využití atd. ...
  • Lávka přes Labe v Hradci Králové 

   Author: Tomáš Vízner; Supervisor: Vítek Jan; Opponent: Hanus Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
   Cílem této práce bylo provést koncepční návrh lávky pro pěší přes řeku Labe v Hradci Králové, posoudit hlavní nosné prvky konstrukce, vypracovat základní výkresovou dokumentaci a postup výstavby. Byla navržena betonová ...
  • Modelování populační dynamiky pomocí obyčejných diferenciálních rovnic 

   Author: Daniel Rodr; Supervisor: Neustupa Tomáš; Opponent: Řezníček Hynek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
   Tato bakalářská práce se zabývá využitím obyčejných diferenciálních rovnic v dynamice populací. Nejprve je představeno několik jmen z historie, které stojí jak za matematickým aparátem, tak i za vznikem modelování populací ...
  • Rozbor nábojové převodovky městského kola 

   Author: Dominik Majkus; Supervisor: Kazda Lukáš; Opponent: Kaněra Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
   Úkolem této bakalářské práce je podrobně rozebrat třístupňovou převodovku Shimano Nexus Inter3 (SG-3C41) určenou pro jízdní kola, a to jak z hlediska kinematiky, tak konstrukce, popsat její nejčastější závady a jejich ...
  • Konverze vznětového motoru na vodíkový zážehový motor 

   Author: David Červinka; Supervisor: Syrovátka Zbyněk; Opponent: Bortel Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
   Smyslem této práce je návrh přestavby vznětového motoru na zážehový motor spalující vodík. Úvodní část práce se věnuje otázce ekologie výroby a spalování vodíku. Samotný návrh je prováděn v programu PTC Creo 4.0 na 3D ...
  • Kontrolní a zkušební plán pro provádění vnitřních omítkových systémů a obkladů a dlažeb 

   Author: Trung Thanh Nguyen; Supervisor: Veselá Linda; Opponent: Synek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
   Cílem bakalářské práce je představení vnitřních omítkových systémů a obkladů a dlažeb. Bakalářská práce se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části jsou představeny nejběžnější druhy vnitřních omítek a ...
  • Řazení v převodovce - analýza měření vibrací 

   Author: Zdeněk Nykl; Supervisor: Jasný Michal; Opponent: Kazda Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
   Cílem práce je navržení metody měření nebo metody analýzy vibrací při řazení na testovacím stanovišti. Práce se zabývá způsoby řazení v převodovce, se zaměřením na zubové spojky bez synchronizačních prvků. Dále popisuje ...
  • Robot pro čištění okapů 

   Author: Drin Grapci; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Bušek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
   Ve své bakalářské práci jsem se zabýval problémem čištění okapů pomocí robota. Robot se bude zabývat 2 téměř zcela samostatnými problémy, odstraňováním nečistot a navigací potrubí. Výsledkem je, že první, výzkumně orientovaná, ...