Zobrazují se záznamy 1-20 z 31649

  • Recent Advanced Methods and Results in Distributed Cooperative Control 

   Autor: Hengster Movric, Kristian
   (2018)
   The presented habilitation treatise takes the form of a collection of selected journal and conference papers published by the applicant in the recent five years. The unifying theme of distributed cooperative ...
  • Výzkum přesnosti pětiosých frézovacích center 

   Autor: Morávek Martin; Vedoucí práce: Bach Pavel; Oponent práce: Kolíbal Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-18)
   Předložená disertační práce se zabývá výzkumem přesnosti pětiosých frézovacích strojů. Na základě provedené rešerše současného stavu řešené problematiky jsou vytyčeny cíle disertační práce. V rámci vytyčených cílů je ...
  • Samobuzené kmitání v obráběcích strojích 

   Autor: Drobílek Jiří; Vedoucí práce: Bach Pavel; Oponent práce: Skalla Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-18)
   Tato disertační práce se zabývá problematikou predikce meze stability samobuzeného kmitání v obráběcích strojích. Práce se zaměřuje na dynamickou sílu řezného procesu, protože znalost jejích vlastností a chování je velmi ...
  • 3D rekonstrukce s časově proměnlivou geometrií 

   Autor: Albl Čeněk; Vedoucí práce: Pajdla Tomáš; Oponent práce: Čadík Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-11-14)
   Metody rekonstrukce 3D modelů okolního světa jsou již dlouho studovaným a důkladně probádaným tématem. Většina technik 3D počítačového vidění je postavená na perspektivním modelu kamery, jehož parametry se nemění v čase. ...
  • Matematické modely proudění nestlačitelné tekutiny s různými typy okrajových podmínek 

   Autor: Píšová Jitka; Vedoucí práce: Kučera Petr; Oponent práce: Burda Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-11-30)
   Předložená disertační práce se zabývá nejznámějšími matematickými modely proudění vazké nestačitelné tekutiny s různými typy okrajových podmínek. Úvodní část popisuje vývoj studované problematiky a shrnuje její současný ...
  • Advanced Coatings of Nuclear Fuel Cladding 

   Autor: Škarohlíd Jan; Vedoucí práce: Škoda Radek; Oponent práce: Málek Přemysl
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-12-13)
   This thesis deals with the protection of zirconium (Zr) nuclear fuel cladding against corrosion and high-temperature oxidation in water-cooled nuclear reactors (LWR) with coatings of polycrystalline diamond (PCD) or mixed ...
  • Aerodynamic Parameters for Description of Flight of Rotating Volleyball 

   Autor: Dumek Jan; Vedoucí práce: Šafařík Pavel; Oponent práce: Cyrus Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-12-09)
   This thesis deals with description of effect of revolutions on the flight of a rotating volleyball with airstream in defined side angle of attack. The description is based on results of measurements in an aerodynamic tunnel. ...
  • Charakterizace hydratačních procesů cementových past pomocí termické analýzy 

   Autor: Scheinherrová Lenka; Vedoucí práce: Trník Anton; Oponent práce: Konvalinka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-12-07)
   I přesto, že existuje velké množství odborných studií, které se zabývají mechanismy hydratace cementu, většina z nich omezuje své pozorování pouze na krátký časový interval. Pro správné pochopení hydratačních procesů je ...
  • Dekompozice povrchového EMG signálu na akční potenciály a jeho použití pro ovládání 

   Autor: Pošusta Antonín; Vedoucí práce: Otáhal Jakub; Oponent práce: Čmejla Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-10-28)
   Využití elektromyografické aktivity pro ovládání zařízení bylo zkoumáno během posledních 3 dekád. Asistivní technologie založené na EMG aktivitě ve formě aktivních protéz se stávají běžnými a zároveň se začínají objevovat ...
  • Radiačně odolná výkonová elektronika pro kosmické aplikace 

   Autor: Laifr Jaroslav; Vedoucí práce: Draxler Karel; Oponent práce: Adamčík František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-12-15)
   Rychle se vyvíjející trh se spotřební elektronikou se svými rostoucími nároky na výkon a miniaturizaci, podobně jako Moorův zákon ve vývoji výkonu počítačů, přináší nové poznatky a problémy, které lidstvo musí plně pochopit ...
  • Vliv vybraných aktivních křemičitanů na vlastnosti cementových kompozitů 

   Autor: Pokorný Jaroslav; Vedoucí práce: Pavlíková Milena; Oponent práce: Jankovský Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-11-30)
   Betony a cementové kompozity jsou jak z historického hlediska, tak i v současnosti, široce používanými stavebními materiály. S výrobou hlavní pojivové složky, cementu, je spojena konzumace značné množství přírodních surovin ...
  • Thermal Resistance of Calcium Aluminate Cement Based Composites 

   Autor: Koňáková Dana; Vedoucí práce: Vejmelková Eva; Oponent práce: Bouška Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-12-07)
   Building structures can be exposed to extreme conditions during their lifetime. One of these extreme situations is fire, or more precisely, exposure to extreme temperatures. In this case, there is a high likelihood of ...
  • Neinvazivní lokalizace ohniska ektopické komorové aktivace 

   Autor: Deutsch Elena; Vedoucí práce: Tyšler Milan; Oponent práce: van Dam Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-15)
   Casté (více než 20%) predcasné komorové extrasystoly (KES) mohou vést k rozvoji dysfunkce levé komory. Možnou lécbou techto pacientu je radiofrekvencní ablace (RFA) počátečního místa (ohniska) ektopické aktivity, která se ...
  • Mixed-Reality a High-Fidelity Simulace v Autonomních Bezpilotních Systémech 

   Autor: Selecký Martin; Vedoucí práce: Faigl Jan; Oponent práce: Svoboda Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-10-30)
   ato práce se zabývá problematikou bezpečného a efektivního vývoje multi-robotických systémů, konkrétně systémů sestávajících z více bezpilotních strojů (UAV). Pro správnou funkci takovýchto bezpilotních systémů (UAS) v ...
  • Mikrostrukturní charakterizace slitin Mg-Zn technikami transmisní elektronové mikroskopie 

   Autor: Němec Martin; Vedoucí práce: Sedláček Josef; Oponent práce: Lukáč Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-12-10)
   Práce je zaměřena na mikrostrukturní charakterizaci slitin Mg-Zn pomocí technik transmisní elektronové mikroskopie. Stručná historie a průmyslové využití Mg a jeho slitin jsou popsány s důrazem na aktuální perspektivní ...
  • Nové opticky aktivní struktury realizované na vlnovodu s gradientním profilem indexu lomu 

   Autor: Barkman Ondřej; Vedoucí práce: Jeřábek Vítězslav; Oponent práce: Uherek František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-11-12)
   Tato disertační práce je zaměřená na studium optických struktur zhotovených technologií iontové výměny do substrátů silikátových skel. Cílem práce je návrh a realizace nových struktur s gradientním indexem lomu na substrátu ...
  • Pravděpodobnostní modely pro sdruženou segmentaci, detekci a sledování 

   Autor: Sixta Tomáš; Vedoucí práce: Flach Boris; Oponent práce: Polívka Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-10-30)
   Migrace buněk a buněčných částic hraje důležitou roli ve fungování živých organismů. Systematický výzkum buněčné migrace byl umožněn v posledních dvaceti letech rychlým rozvojem neinvazivních zobrazovacích technik a ...
  • Metody měření vlivu lidského činitele při řešení extrémních situacích v letectví 

   Autor: Bruna Ondřej; Vedoucí práce: Holub Jan; Oponent práce: Přenosil Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-12-15)
   Disertační práce se věnuje měření fyziologických signálů pilotů testovaných na pohyblivém simulátoru se Stewartovou platformou v situaci simulovaného nouzového přistání. Tento experiment je unikátní testováním profesionálních ...
  • Senzory na bázi uhlíkových nanomateriálů 

   Autor: Náhlík Josef; Vedoucí práce: Voves Jan; Oponent práce: Novák Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-11-12)
   Tato disertační práce se zabývá přípravou a charakterizací senzorů plynů a UV záření s využitím nových materiálů a jejich kombinací. Pro depozici vybraných materiálů byla použita inkjet materiálová tiskárna.
  • Elektrokardiografické manifestace disperze repolarizace v srdci 

   Autor: Sedova Ksenia; Vedoucí práce: Tyšler Milan; Oponent práce: Nováková Marie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-15)
   Alterations of repolarization heterogeneity in the heart have been established as an