Now showing items 1-20 of 50008

  • Řízení robotů pomocí stukturovaného hlubokého učení 

   Author: Teymur Azayev; Supervisor: Zimmermann Karel; Opponent: Walas Krzysztof
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-11-01)
   Metody řízené daty pro robotické řízení si v posledním desetiletí neustále získávají popularitu a ukazují slibné výsledky pro složité, vysoce rozměrné morfologie robotů. Takové metody obvykle zahrnují učení aproximátoru ...
  • Vliv provzdušňujících přísad na mrazuvzdornost vápeno-metakaolinových malt 

   Author: Dana Janotová; Supervisor: Padevět Pavel; Opponent: Tesárek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-12-08)
   Hlavním cílem práce je výzkum a vývoj nových receptur vápenných malt pro použití při restaurování, opravách a preventivní údržbě architektonického dědictví a ověření jejich aplikace na vybraných modelových historických ...
  • Zlepšení stability elektrizační soustavy pomocí grid-forming řízení výkonové elektroniky 

   Author: Lavr Vetoshkin; Supervisor: Müller Zdeněk; Opponent: Noháč Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-11-21)
   Rostoucí penetrace obnovitelných zdrojů energie v elektrizační soustavě vede ke snížení setrvačnosti systému z hlediska energie akumulované v rotujících hmotách. Schopnost elektrizační soustavy integrovat vetší podíl OZE ...
  • Chatter‑free milling strategy of a slender Blisk blade via stock distribution optimization and continuous spindle speed change 

   Author: Petráček P.; Falta J.; Stejskal M.; Šimůnek A.; Kupka P.; Sulitka M.
   (Springer, 2022)
   The machining process of Blisk blades poses multiple challenges due to high requirements on surface quality and precision combined with high dynamic compliance of the thin-walled blades. Avoidance of chatter is thus of ...
  • In-Process Chatter Detection in Milling: Comparison of the Robustness of Selected Entropy Methods 

   Author: Hauptfleischová B.; Novotný L.; Falta J.; Machálka M.; Sulitka M.
   (MDPI AG, 2022)
   This article deals with the issue of online chatter detection during milling. The aim is to achieve a verification of the reliability and robustness of selected methods for the detection of chatter that can be evaluated ...
  • Strategy for Implementating Predictive Process-Oriented Machine Tool Digital Twins 

   Author: Sulitka M.; Kolář P.; Švéda J.; Smolík J.
   (MM Science Journal, 2022)
   Process planning for the productive machining of complex shaped parts is a comprehensive activity where the dynamic behaviour of a machine tool, workpiece and the process setting has to be taken into account. The predictive ...
  • Turning of titanium alloy with PCD tool and high-pressure cooling 

   Author: Mašek P.; Malý J.; Zeman P.; Heinrich P.; Alagan N.T.
   (Elsevier, 2022)
   Titanium alloys are difficult to cut materials due to their low thermal conductivity, which leads to intensive tool wear. The general issue is finding the best combination of cutting tool material and cutting conditions ...
  • Segmental Laser Stripping of Thin Coatings on Monolithic Cutting Tools 

   Author: Čermák A.; Kožmín P.; Syrovátka Š.; Zeman P.; Primus T.
   (MM Science Journal, 2022)
   This study outlines the methodology of the new approach of laser stripping technique in functional surfaces of monolithic cutting tools. Starting from the initialization test of the coating thickness using a laser calotest ...
  • Cutting Force Modelling in Orthogonal Turning of C/PEEK and C/PA12 

   Author: Kovalčík J.; Mašek P.; Zeman P.
   (MM Science Journal, 2022)
   This article focuses on cutting force modelling in the orthogonal turning of two commonly used types of fibre-reinforced plastic materials. Uncoated cutting tool inserts made of sintered carbide and with different rake ...
  • Metódy hodnotenia psychofyziologickej kondície pilotov v kontexte tréningu založenom na dôkazoch 

   Author: Socha, Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Fakulta dopravní., 2022)
   Habilitačná práca se zameriava na podporu vytváranie podporných ukazatel´ov pre tzv. Evidence-Based Training, teda tréning na základe dôkazov. Práca je koncipovaná formou komentovaného súboru publikovaných vedeckých prác ...
  • Analýza betonových konstrukcí po požáru 

   Author: Petr Müller; Supervisor: Procházka Jaroslav; Opponent: Kučera Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-12-03)
   Disertační práce je zaměřena na analýzu betonových konstrukcí po požáru. Téma statického posuzování po požáru je stále velmi aktuální a dochází k situacím, kdy je takovýto posudek jediným způsobem, jak učinit informované ...
  • Optimalizace výpočetních metod makromolekulární krystalografie při studiu biotechnologických proteinů 

   Author: Martin Malý; Supervisor: Kolenko Petr; Opponent: Obšil Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-11-27)
   Práce se zabývá optimalizací metod makromolekulární krystalografie a jejich aplikací. Program PAIREF slouží k určení optimálního rozlišení difrakčních dat pro řešení krystalových struktur makromolekul. Strukturně-funkční ...
  • Advanced numerical methods for modelling of elastic wave propagation in solids and contact-impact problems 

   Author: Kolman, Radek
   (CTU in Prague. Faculty of Transportation Sciences. Department of Mechanics and Materials., 2022)
   This habilitation thesis summarizes relevant advancements in numerical modelling of elastic wave propagation in solids and contact-impact problems. The advanced numerical methods for accurate numerical wave modelling in ...
  • Algoritmy pro analýzu klinických MRI obrazů 

   Author: David Kala; Supervisor: Čmejla Roman; Opponent: Jiroušek Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-11-07)
   Magnetická resonance (MRI) hraje v současné době klíčovou roli při studiu mozkových onemocnění, jelikož umožňuje neinvazivně in-vivo popsat strukturální a funkční změny mozkové tkáně. S nástupem pokročilých MRI měření v ...
  • Advanced Dynamic Testing of Auxetic Metamaterials 

   Author: Zlámal, Petr
   (CTU in Prague. Faculty of Transportation Sciences. Department of Mechanics and Materials., 2022)
   The habilitation thesis is focused on a demonstration of advanced experimental methods for the investigation of the auxetic metamaterial response on high-strain rate loading. Several types of auxetic structures manufactured ...
  • Performance Prediction of Fine-Grained Asphalt Concretes with Different Quarry Fillers by Machine Learning Approaches 

   Author: Baldo N.; Miani M.; Rondinella F.; Valentin J.; Vacková P.
   (IOP Publishing, 2021)
   In general terms, an artificial neural network is a distributed processor that consists of elementary computational units interconnected. Such structure is inspired by the functioning principles of the biological nervous ...
  • Technické vzdělávání v ČR: k problematice oborových didaktik. Sborník příspěvků z odborné konference 

   Author: Svoboda P.; Vaněček D.
   (Masaryk Institute of Advanced Studies, 2022)
  • Modelování chování štěpných produktů uvnitř kontejnmentu tlakovodních reaktorů při haváriích s únikem chladiva 

   Author: Adam Kecek; Supervisor: Macek Jiří; Opponent: Sajdl Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-11-23)
   Předkládaná práce se zabývá modelováním šíření štěpných produktů uvnitř kontejnmentu tlakovodních reaktorů při haváriích s únikem chladiva s cílem určit zdrojový člen. V rámci práce jsou podrobně popsána legislativní ...
  • Regarding the quality of disparity estimation from distorted light fields 

   Author: Zizien A.; Fliegel K.
   (Elsevier B.V., 2022)
   Recent developments in the field of plenoptic imaging have directly coincided with standardisation efforts. Such efforts are in no small part reliant on quality evaluations. For traditional imaging modalities, such as ...
  • Studium dominantních vlivů ovlivňujících formování mělkého podpovrchového odtoku na malých povodích 

   Author: Jakub Jeřábek; Supervisor: Zumr David; Opponent: Kodešová Radka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-11-26)
   Na zemědělských povodích dochází vlivem agrotechnických operací k rychlým změnám hydraulických vlastností půd v ornici, vzniku kolejových řádků a zhutňování půdy v podorničí. Zatímco kolejové řádky ovlivňují směrování ...