Zobrazují se záznamy 1-20 z 31122

  • Vícesít’ové metody pro vizualizaci dat a výpočty MKP 

   Autor: Beneš Štěpán; Vedoucí práce: Kruis Jaroslav; Oponent práce: Kozubek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-19)
   Konečně prvková analýza je proces sloužící k simulaci průběhů fyzikálních veličin, který sestává z několika fází – vytvoření geometrického modelu, generování sítě konečných prvků, přiřazení parametrů modelu, konečně prvkový ...
  • Monitoring projevů vodní eroze na zemědělských půdách 

   Autor: Báčová Markéta; Vedoucí práce: Krása Josef; Oponent práce: Halounová Lena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-10-03)
   Disertační práce se zabývá využitím bezkontaktních metod pro dlouhodobý monitoring erozních projevů, a pro objemové hodnocení erozního poškození po aktuální erozní události. Cílem je zhodnotit, otestovat a navrhnout možné ...
  • Model vnitropodnikového řízení nákladů strojírenského podniku 

   Autor: Findová Šárka; Vedoucí práce: Beran Theodor; Oponent práce: Dvořáková Lilia
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-19)
   Disertační práce je zaměřena na oblast vnitropodnikového řízení nákladů ve strojírenském podniku. Cílem je prokázání převoditelnosti druhových nákladů na kalkulační, dále identifikace vazeb mezi manažerskými nástroji a ...
  • Tvarová modifikace rozváděcí lopatky koncových stupňů parních turbín 

   Autor: Macálka Aleš; Vedoucí práce: Kolovratník Michal; Oponent práce: Cyrus Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-21)
   Tato práce se zabývá výpočetním modelováním nízkotlakých (NT) částí parních turbín (PT) s výstupním tělesem. Geometrický model vychází z testovacího úvodního aerodynamického návrhu NT turbíny. Cílem práce je jednak vyvinout ...
  • Analýza ražby metodou drill ad blat 

   Autor: Vrbata Jan; Vedoucí práce: Pruška Jan; Oponent práce: Hilar Matouš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-20)
   Disertační práce přináší komplexní popis problematiky ražby pomocí tunelovací metody drill and blast. Po obecném představení principů a možností využití následuje detailní seznámení s praktickou aplikací této metody na ...
  • Diagnostika poruch neurčitých systémů pomocí markovských řetězců a EMD 

   Autor: Trnka Pavel; Vedoucí práce: Hofreiter Milan; Oponent práce: Olehla Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-15)
   Diagnostika poruch má trvalý význam ve všech oblastech lidského konání. Vývoj technologií v dnešní době postupuje ke stále složitějším systémům řízení, které se vyznačují rostoucí mírou nezávislosti na lidské obsluze. Proto ...
  • Systém optimalizace procesů údržby dle technického stavu zařízení v energetickém průmyslu 

   Autor: Kunzová Barbora; Vedoucí práce: Zelenka Antonín; Oponent práce: Brožek Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-21)
   Disertační práce se zabývá problematikou údržby plynárenských zařízení. Práce je zaměřena na možnosti využití nových přístupů v údržbě ve vazbě na ukazatele technického stavu a provozních podmínek v plynárenském odvětví. ...
  • Studium energetické náročnosti osvětlovacích soustav v podmínkáchi mezopického vidění 

   Autor: Zálešák Jan; Vedoucí práce: Habel Jiří; Oponent práce: Polívka Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-11)
   Předložená disertační práce se věnuje tématu mezopického vidění a návazných možností potenciálních úspor vyplívajících z provozu a dimenzování veřejných osvětlovacích soustav pro podmínky mezopického vidění. V práci jsou ...
  • Vliv citlivosti materiálu na rychlost deformace při reálném lisovacím procesu 

   Autor: Kubelka Martin; Vedoucí práce: Šanovec Jan; Oponent práce: Evin Emil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-21)
   Tato disertační práce je zaměřena na problematiku plošného tváření. Poskytuje základní teoretické informace, které slouží k hlubšímu poznání a pochopení této technologie se zaměřením na problematiku rychlosti deformace. ...
  • Slovní popis tras v navigaci osob se zrakovým postižením 

   Autor: Balata Jan; Vedoucí práce: Míkovec Zdeněk; Oponent práce: Matoušek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-07)
   Dizertační práce se zaměřuje na problém navigace osob se zrakovým postižením. Existuje mnoho výzkumných směrů od senzorické substituce, přes systémy vyhýbání se překážkám, po navigační systémy s různými vstupními avýstupními ...
  • Herněteoretický přístup k optimalizaci konfigurací 

   Autor: Durkota Karel; Vedoucí práce: Pěchouček Michal; Oponent práce: Matyáš Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-07)
   ývoj všudepřítomných počítačových sítí přináší uživatelům pohodlí. Sítě čelí neustále rostoucímu počtu útoků, které uživatele těchto sítí ohrožují. V současnosti se síťová bezpečnost soustředí hlavně na detekci a zmírnění ...
  • Řízení rizik procesů spojených se specifikací a umístěním technického díla do území 

   Autor: Procházková, Dana; Procházka, Jan; Říha, Josef; Beran, Václav; Procházka, Zdenko
   (2018)
   Technická díla jsou vytvořená lidskou činností a jejich cílem je zajišťovat výrobky nebo služby důležité pro život lidí. Architektura technických děl je objektová nebo síťová. Každý typ technického díla má svá specifika; ...
  • Liberalization of Electricity Supply Industry 

   Autor: Tashpulatov, Sherzod
   (2018)
   The habilitation thesis consists of papers analyzing the impact of regulatory reforms on market outcomes and bidding behavior of electricity producers. Each paper uses a different methodology to answer various research ...
  • Evaluation of Energy Efficiency Policy Instruments 

   Autor: Valentová, Michaela
   (2018)
  • Možnosti indentačních zkoušek tvrdosti pro stanovení mechanických vlastností materiálů 

   Autor: Puchnin Maxim; Vedoucí práce: Cejp Jiří; Oponent práce: Kreibich Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-07-25)
   Stanovení materiálových vlastností všech objektů patří mezi základní požadavky technické praxe. Dodavatelem definované materiálové vlastnosti jsou vizitkou tohoto materiálu, na jejichž základě je materiál předurčen pro ...
  • Fyzikální modely pro robotickou manipulaci s měkkými materiály 

   Autor: Petrík Vladimír; Vedoucí práce: Hlaváč Václav; Oponent práce: Polívka Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-07-02)
   ato práce studuje robotické skládání oblečení. Oblečení je z měkkého materiálu, který představuje poměrně širokou třídu obtížně manipulovatelnou robotem. Složitost spočívá ve vysokém počtu stupňů volnosti měkkých materiálů. ...
  • Vylepšení vjemových a pohybových schopností záchranných mobilních robotů 

   Autor: Kubelka Vladimír; Vedoucí práce: Svoboda Tomáš; Oponent práce: Polívka Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-07-07)
   Nasazení mobilních robotů během zásahů záchranných složek je způsob, jak učinit práci záchranářů bezpečnější a efektivnější. Na roboty jsou ale při takovém použití kladeny vyšší nároky kvůli podmínkám, které při těchto ...
  • ANALÝZA, ŘÍZENÍ A VYPOŘÁDÁNÍ RIZIK SPOJENÝCH S TECHNICKÝMI DÍLY 

   Autor: Procházková, Dana
   (ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, 2018)
   Předložená práce „Analýza, řízení a vypořádání rizik spojených s technickými díly“ se zabývá riziky spojenými s technickými díly, a to především složitými technickými díly. Ukazuje způsoby identifikace, analýzy, hodnocení, ...
  • Study of Power Cycle with Supercritical CO2 

   Autor: Veselý Ladislav; Vedoucí práce: Dostál Václav; Oponent práce: Eret Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-07-21)
   With the increasing interest in solar and geothermal power plants as well as waste heat recovery systems from many technologies, the whole world is more focused on the gas power cycles. Especially, the supercritical carbon ...
  • Energetické využití jaderné fúze 

   Autor: Entler Slavomír; Vedoucí práce: Dostál Václav; Oponent práce: Eret Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-07-21)
   Podle plánu Evropské unie a dalších světových velmocí má být první fúzní elektrárna uvedena do provozu do roku 2050. Klíčovými rysy budoucí fúzní energetiky jsou palivo z lehkých chemických prvků, vysoká pracovní teplota ...