Now showing items 1-20 of 54989

   Subject
   "Mobile Edge Computing" [1]
   #Bachelor thesis #Family house # [1]
   #Bakalářská práce #Rodinný dům #Dvougenerační rodinný dům [1]
   #two generation family house [1]
   $\beta$-robust scheduling [1]
   $\beta$-robustné rozvrhovanie [1]
   (AlCr)2O3 [1]
   (anti)symmetric trigonometric functions [1]
   (e)VTOL aircraft [1]
   (e)VTOL letadla [1]
   (generalized) effect algebra [1]
   (GRS) Integral bridge, reinforced soil, earth pressure, bridge abutment, deformation, laboratory model, bridge stability, integral bridge design tenet [1]
   (GRS) Integrovaný most, vyztužení zemin, zemní tlak, opěra mostu, deformace, laboratorní model, stabilita mostu, princip návrhu integrovaných mostů [1]
   - aluminium construction - database of contracts - price indicators - regression curve - direct and indirect costs - AC-calc: tool for pricing of aluminium construction [1]
   - hliníkové konstrukce - databáze zakázek - cenové ukazatele - regresní křivka - přímé a nepřímé náklady - AC-calc: nástroj na oceňování hliníkových konstrukcí [1]
   - Ludvik Svoboda Waterfront- Lannova Street- Revolucni Street- Stefanik Bridge- modern art gallery- restaurant- café- kindergarten- pier [1]
   - malá vodní elektrárna - studie proveditelnosti - rekonstrukce - Kaplanova turbína - výroba elektřiny [1]
   - nábřeží Ludvíka Svobody- ulice Lannova- ulice Revoluční- Štefánikův most- galerie moderního umění- restaurace- kavárna- mateřská škola- molo pro lodě [1]
   - small hydro power plant - feasibility study - reconstruction - Kaplan turbine - electricity production [1]
   .NET [4]