Now showing items 1-11 of 11

  • Assessment centrum jako metoda výběru pracovníků 

   Author: Tereza Heroková; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Andres Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-11)
   Bakalářská práce se zabývá assessment centrem jako metodou výběru zaměstnanců s cílem analyzovat využití metody assessment centrum při výběru zaměstnanců ve vybrané pojišťovací společnosti, určit možné příležitosti pro ...
  • Vyhodnocení inovace v řízení lidských zdrojů 

   Author: Šárka Pospíšilová; Supervisor: Šimonová Klára; Opponent: Krutská Renata
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-05)
   Cílem bakalářské práce je vyhodnotit inovace v konkrétních firmách po zavedení systému podle společnosti PERFORMIA, s.r.o.. a následně zjistit, zda je tento systém užitečný. Toto téma jsem si vybrala z důvodu aktuálního ...
  • Získávání a výběr zaměstnanců 

   Author: Lenka Klierová; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Jirkovská Blanka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-11)
   Bakalářská práce se zaměřuje na téma získávání a výběr zaměstnanců. Cílem práce je analyzovat získávání a výběr zaměstnanců ve vybrané společnosti, posoudit a porovnat uplatňované postupy v jednotlivých prodejnách, určit ...
  • Získávání a výběr zaměstnanců 

   Author: Jana Křečková; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Jirkovská Blanka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-11)
   Bakalářská práce se zabývá získáváním a výběrem zaměstnanců v organizaci. Cílem práce je prozkoumat proces získávání a výběru zaměstnanců ve vybrané firmě, posoudit stávající situaci, porovnat ji s předchozími lety a ...
  • Získávání a výběr zaměstnanců v malé a velké společnosti 

   Author: Michaela Šichtová; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Jirkovská Blanka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-13)
   Bakalářská práce analyzuje získávání a výběr zaměstnanců ve vybrané malé a velké společnosti s cílem posoudit a porovnat stávající po-stupy, určit možné příležitosti pro zlepšení a navrhnout možné změny. Teoretická část ...
  • Získávání a výběr zaměstnanců v organizaci 

   Author: Ludmila Veselá; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Tureckiová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-06)
   Bakalářská práce se zabývá tématem získáváním a výběrem zaměstnanců ve vybrané společnosti. Cílem práce je analyzovat proces získávání a výběru zaměstnanců ve vybrané organizaci, posoudit uplatňované postupy a navrhnout ...
  • Získávání a výběr zaměstnanců v organizaci 

   Author: Kristýna Doubková; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Tureckiová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-20)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou získávání a výběru zaměstnanců ve vybrané organizaci, jejím cílem je analyzovat proces získávání a výběru zaměstnanců v této organizaci se zaměřením na zdroje a určité metody získávání ...
  • Získávání a výběr zaměstnanců v organizaci 

   Author: Veronika Kačírková; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Mynaříková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-20)
   Bakalářská práce zkoumá proces získávání a výběru pracovníků ve společnosti Klikpojisteni.cz, a.s. Cílem práce je posoudit použité metody, určit možné problémy a navrhnout vhodná řešení. Práce se skládá z teoretické a ...
  • Získávání a výběr zaměstnanců v organizaci 

   Author: Jakub Šaroun; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Procházka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-07)
   Bakalářská práce zkoumá proces získávání a výběru zaměstnanců ve společnosti Tesco Stores CR a.s. s cílem posoudit používané postupy, určit možné problémy nebo příležitosti pro zlepšení a navrhnout vhodná řešení. Teoretická ...
  • Získávání a výběr zaměstnanců v organizaci 

   Author: Daniel Patera; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Šafránková Jana Marie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   Cílem bakalářské práce je analyzovat proces získávání a výběru zaměstnanců ve společnosti Livesport Data s.r.o., posoudit uplatňované postupy a navrhnout vhodné změny. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy, postupy ...
  • Získávání a výběr zaměstnanců v organizaci Tesco Stores ČR, a.s. 

   Author: Tereza Brožková; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Charvátová Dagmar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-11)
   Bakalářská práce se zabývá procesem získávání a výběru zaměstnanců v organizaci Tesco Stores ČR, a. s., se zaměřením na prodejnu v Čelákovicích. Cílem práce je analyzovat proces získávání a výběru zaměstnanců v uvedené ...