Zobrazují se záznamy 142-161 z 182

  • Srovnání systémů privátních cloudů IaaS 

   Autor: Klepáč Martin; Vedoucí práce: Vondra Tomáš; Oponent práce: Prágl Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Srovnání výkonu síťových souborových systémů SMB/CIFS a NFS v závislosti na použitém systému souborů na serveru a klientovi 

   Autor: Bittara Radek; Vedoucí práce: Muzikář Zdeněk; Oponent práce: Trdlička Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Statická detekce škodlivých souborů ve formátu PE 

   Autor: Ács Jakub; Vedoucí práce: Jureček Martin; Oponent práce: Lórencz Róbert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Doposud známé a užívané postupy při detekci škodlivého softwaru (malwaru) přestávají poskytovat dostačující úroveň ochrany, a proto je zřejmé, že v budoucnu budou muset být nahrazeny, nebo minimálně doplněny inovativními ...
  • Statistika sociálních sítí - mobilní aplikace 

   Autor: Campr Tomáš; Vedoucí práce: Hladík Jakub; Oponent práce: Gattermayer Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Cílem této bakalářské práce je realizovat mobilní aplikaci pro platformu Ap- ple/iOS, která přehledně a jedinečně vizualizuje data z uživatelova profilu na sociální síti. Práce se věnuje analýze programového rozhraní ...
  • Studium důvěry v ad-hoc bezdrátových a senzorových sítí 

   Autor: Goncharov Pavel; Vedoucí práce: Moucha Alexandru; Oponent práce: Trofimova Yelena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Samoorganizující ad-hoc a senzorové sítě, které postrádají logickou infrastrukturu (prvky sítě nejsou rozdělěny na přístupové a ostatní), nachází uplatnění v civilních a vojenských aplikacích vyžadujícíh vysokou autonomitu ...
  • Systém pro 3D snímání blízkého pole 

   Autor: Dvořáková Klára; Vedoucí práce: Buček Jiří; Oponent práce: Lórencz Róbert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Tato práce se zabývá přestavením 3D tiskárny na přístroj umožňující automaticky snímat elektromagnetický postranní kanál vycházející z mikroprocesoru (čipové karty). Cílem je na přístroji signál pomocí digitálního osciloskopu ...
  • Systém pro analýzu proudu dat v reálném čase 

   Autor: Viktora David; Vedoucí práce: Šenk Adam; Oponent práce: Smítka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-17)
   Cílem této práce bylo vytvoření systému pro analýzu proudu dat v reálném čase v kontextu velkých objemů dat. Zpracovávanými daty jsou příspěvky ze sociální sítě Twitter. K samotné analýze byl použit framework Apache Spark, ...
  • Systém pro obsluhu 3D tiskových úloh 

   Autor: Třebický David; Vedoucí práce: Žehra Marek; Oponent práce: Hrončok Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
   Práce se soustředí na zjednodušení použití open-source 3D tiskáren RepRap běžnými uživateli bez předchozích zkušeností s 3D tiskem. Literární rešerše detailně rozebírá současné možnosti automatizace 3D tisku a způsoby, jak ...
  • Systém pro správu sdílených předdefinovaných administrátorských hesel 

   Autor: Hutr Marek; Vedoucí práce: Součková Monika; Oponent práce: Trofimova Yelena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-25)
   V současné době je vzhledem k rostoucímu množství hesel ve firmách nutnost používat nástroj na jejich správu. V této práci je představen enterprise správce hesel jako vhodné řešení do kolaborativního přostředí. Na základe ...
  • Škálovatelnost mailového serveru Axigen pod různými hypervizory 

   Autor: Fortin Petr; Vedoucí práce: Kašpar Jiří; Oponent práce: Smítka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Práce se zaměřuje na porovnání výkonu hypevizorů při provozování aplikace mailového serveru Axigen. Text obsahuje přehled přístupů k virtualizaci, přehled použitých hypervizorů a jejich vlastností, rešerši nástrojů pro ...
  • Terra Incognita I - Možnosti rozšiřitelnosti 

   Autor: Hrubá Eliška; Vedoucí práce: Hunka Jiří; Oponent práce: Chludil Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Terra Incognita I - Uživatelské rozhraní 

   Autor: Vojta Petr; Vedoucí práce: Hunka Jiří; Oponent práce: Chludil Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Testování aplikací pro šifrování diskových oddílů 

   Autor: Čapek Jindřich; Vedoucí práce: Smítka Jiří; Oponent práce: Melnikov Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Testování implementací NAT64 

   Autor: Vacek Lukáš; Vedoucí práce: Smítka Jiří; Oponent práce: Černý Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Bakalářská práce se ve své teoretické části zabývá internetovými protokoly a přechodovými metodami mezi nimi. Rozebírá metody dvojího zásobníku, tunelování a NAT64. Posledním zmíněným mechanizmem se potom zabývá praktická ...
  • Úprava prostředí pro průběžnou integraci projektu Clondike 

   Autor: Hartman Michael; Vedoucí práce: Gattermayer Josef; Oponent práce: Žehra Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-17)
   Tato práce popisuje současné řešení pro průběžnou integraci projektu Clondike a představuje několik cloudových služeb, které mají potenciál současné řešení nahradit. V práci je dále popsán způsob nasazení a konfigurace ...
  • Úpravy Clondike pro představení open source komunitě 

   Autor: Rákosník Jiří; Vedoucí práce: Gattermayer Josef; Oponent práce: Kačer Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Úpravy operačního systému Android 

   Autor: Pozděna Martin; Vedoucí práce: Gattermayer Josef; Oponent práce: Kašpar Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-12)
  • Útok na šifru A5/1 v reálném čase 

   Autor: Hradský Tomáš; Vedoucí práce: Jureček Martin; Oponent práce: Šimeček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá rozborem šifry A5/1 a způsoby, kterými využít její slabiny. A5/1 je proudová šifra používaná pro zabezpečení mobilní telekomunikace. Největší pozornost je věnována time-memory tradeoff útokům, ...
  • Útok postranním kanálem na šifru ChaCha 

   Autor: Heinrich Martin; Vedoucí práce: Buček Jiří; Oponent práce: Kokeš Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Bakalářská práce teoreticky rozebírá dvě metody útoku vedlejším kanálem, a sice diferenciální odběrovou analýzu (DPA) a elektromagnetickou analýzu (EMA). Dále se zabývá aplikací DPA na proudovou šifru ChaCha, implementovanou ...
  • Útok Stack Clash 

   Autor: Heřmánek Petr; Vedoucí práce: Kokeš Josef; Oponent práce: Zahradnický Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Stack Clash je označení pro nedávno objevenou slabinu programové paměti na několika operačních systémech. Současné výchozí ochrany nejsou dostačující a Stack Clash tak představuje závažnou hrozbu ve formě svévolného spuštění ...