• Perspektivy využití inteligentního veřejného osvětlení v malých obcích 

   Autor: Purkrábková Zuzana; Vedoucí práce: Hrubeš Pavel; Oponent práce: Růžička Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-10)
   Tématem této diplomové práce je využití technologie inteligentního osvětlení v malých obcích. Nejprve pojednává obecně o historii světelných diod a legislativě veřejného osvětlení. Následuje popis možných doplňkových funkcí, ...
  • Porovnání nástrojů analýzy rizik při požárech v silničních tunelech v Rakousku, České republice a ve Švédsku 

   Autor: Kammerer Harald; Vedoucí práce: Přibyl Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Porovnání poklesu poptávky po přepravě v důsledku distančního a kordonového zpoplatnění městských komunikací 

   Autor: Hartmann Martin; Vedoucí práce: Bělinová Zuzana; Oponent práce: Walla Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Posouzení kvality řidiče 

   Autor: Brynda Petr; Vedoucí práce: Vysoký Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Pre/On-trip optimalizace tras nákladních vozidel v city logistice 

   Autor: Nadutenko Tetiana; Vedoucí práce: Lokaj Zdeněk; Oponent práce: Melicharová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-31)
   Hlavním cílem dané diplomové práce je vypracovat doporučení pro zlepšení logistických procesů skladové a dopravní logistiky JSC "Khlibodar" na základě hluboké analýzy a identifikaci hlavních problémů a nevýhod podniku. Je ...
  • Simulační modul pro generování inteligentního provozu 

   Autor: Trejra Lukáš; Vedoucí práce: Bouchner Petr; Oponent práce: Zelenka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Spolehlivost zásobování technických zařízení v silničním tunelu el. energi 

   Autor: Mikloš Marián; Vedoucí práce: Přibyl Pavel; Oponent práce: Spalek Juraj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-24)
   Diplomová práca rieši problematiku spoľahlivosti zásobovania technických zariadení v tuneli pozemných komunikácií elektrickou energiou. Sú analyzované štyri varianty napájania, z toho je jedna varianta podľa základných ...
  • Studie proveditelnosti telekomunikačního řešení pro regionální železniční dráhy 

   Autor: Muňoz Rodriguez Fabian Mauricio; Vedoucí práce: Sadil Jindřich; Oponent práce: Šrotýř Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-23)
  • Systém lokalizace a identifikace zařízení ve výrobním podniku 

   Autor: Culek Jakub; Vedoucí práce: Bureš Petr; Oponent práce: Fečko Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-24)
   Předmětem diplomové práce "Lokalizace a identifikace stojanů ve výrobním podniku" je zmapování technologií sloužících pro automatickou identifikaci. Dále popisuji problém s hledáním výroby ve výrobním podniku AGC Processing ...
  • Systém virtuální dopravní značky pro automobily 

   Autor: Mashko Alina; Vedoucí práce: Bouchner Petr; Oponent práce: Hrubeš Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-11-30)
   This paper studies in-vehicle driver assistance system that displays traffic signs and influence of such a system on driver performance. During the experiments on a simulator driver behavior was observed with the help of ...
  • Technická diagnostika s využitím PLC 

   Autor: Doležal Tomáš; Vedoucí práce: Šmejkal Ladislav; Oponent práce: Martinásková Marie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Vizualizace funkce reléového zabezpečovacího zařízení blokového typu AŽD71 

   Autor: Kamenický Dušan; Vedoucí práce: Leso Martin; Oponent práce: Fábera Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Vliv aktuální dopravní situace na dopady chování řidičů 

   Autor: Garreis Lukáš; Vedoucí práce: Langr Martin; Oponent práce: Novotný Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Práce se zabývá analýzou nevhodného chování řidičů v závislosti na aktuální dopravní situaci. Práce je strukturovaná na část teoretickou a praktickou. V teoretické části se zabývá zdroji, které vyhodnocují a zobrazují ...
  • Využití systému APV SBAS pro přiblížení letounu na evropských letištích 

   Autor: Střelcová Kateřina; Vedoucí práce: Lokaj Zdeněk; Oponent práce: Šrotýř Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Začlenění chodců do architektury kooperativních systémů 

   Autor: Stráský Martin; Vedoucí práce: Svítek Miroslav; Oponent práce: Lokaj Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Začlenění letecké záchranné služby do systému eCall v České republice 

   Autor: Čunát Petr; Vedoucí práce: Lokaj Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-12)
  • Zavedení systému GBAS na letištích v České republice 

   Autor: Ambrožová Irena; Vedoucí práce: Lokaj Zdeněk; Oponent práce: Duša Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-12)