• Návrh a implementace aplikace managementu vozidel v prostředí "cloud computing" 

   Autor: Horváth Zoltán; Vedoucí práce: Hrubeš Pavel; Oponent práce: Borka Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Návrh a implementace DATEX II pro parkovací systémy pro kamiony 

   Autor: Melo Castillo Angie Nataly; Vedoucí práce: Bureš Petr; Oponent práce: Vlčinský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-31)
   Standard DATEX II hraje významnou roli při zavádění ITS se zaměřením na výměnu informací. Poskytování informačních služeb pro bezpečná a chráněná parkovací místa pro nákladní dopravu je jednou z prioritních akcí Evropského ...
  • Návrh a realizace katalogu dopravních technologií a rozhraní pro jeho správu 

   Autor: Davidík Vojtěch; Vedoucí práce: Langr Martin; Oponent práce: Jeřábek Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-31)
   Úkolem této diplomové práce je navrhnout a vytvořit webové rozhraní pro správu databáze dopravních technologií, která bude sloužit pro ukládání dat a bude umožňovat přehledně zobrazovat obsah databáze, provádět změny v ...
  • Návrh dynamického řízení křižovatky Na Větrníku/Na Petřinách 

   Autor: Růžička Jiří; Vedoucí práce: Tichý Tomáš; Oponent práce: Hušák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-30)
   Diplomová práce Návrh dynamického řízení křižovatky Na Větrníku - Na Petřinách navazuje na bakalářskou práci, kde bylo navrženo řízení stejné křižovatky pomocí pevného signálního plánu. Práce sleduje současné trendy v ...
  • Návrh dynamického způsobu řízení na křižovatce Kunratická spojka-Vídeňská 

   Autor: Mucha Přemysl; Vedoucí práce: Tichý Tomáš; Oponent práce: Šilar Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-11-30)
   Předmětem této diplomové práce "Návrh dynamického způsobu řízení na křižovatce Kunratická spojka - Vídeňská" je analýza současného stavu křižovatky, vyhodnocení problémů v řešené lokalitě a návrh dynamické způsobu řízení, ...
  • Návrh implementace systému ETCS do prostředí Dopravní laboratoře Fakulty Dopravní 

   Autor: Konopáč Tomáš; Vedoucí práce: Leso Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Návrh multidetektoru pro integraci různých dopravních senzorů 

   Autor: Posekaný Lukáš; Vedoucí práce: Langr Martin; Oponent práce: Scháno Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-10)
   Diplomová práce se zabývá zkoumáním možností integrace senzorů a detektorů použitelných v dopravním odvětví. Velký důraz je kladen především na definování požadavků na senzory a detektory použitelné v systému Multidetektoru. ...
  • Návrh pasportizace dopravních technologií ITS s využitím nástrojů GIS 

   Autor: Pacík Radim; Vedoucí práce: Langr Martin; Oponent práce: Padělek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-14)
   Základní myšlenkou této magisterské práce je vymezení nejdůležitějších aplikací zejména z oblasti silniční dopravní telematiky, identifikace jejich klíčových vlastností či jiných charakteristik a zhodnocení možnosti realizace ...
  • Návrh přístrojového panelu pro nákladní vozidlo v souladu s legislativou 

   Autor: Doležal Petr; Vedoucí práce: Bouchner Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Návrh servisní desky trakční baterie elektromobilu 

   Autor: Černý Josef; Vedoucí práce: Sadil Jindřich; Oponent práce: Mindl Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-01)
   Práce popisuje design nového balancovacího systému nazvaný Servisní deska. Navržený balancovací systém se odlišuje od již zavedených aktivních či pasivních balancovacích systémů díky originální architektuře a individuálnímu ...
  • Návrh softwaru pro podporu realizace dopravních průzkumů 

   Autor: Boyarkin Ivan; Vedoucí práce: Langr Martin; Oponent práce: Padělek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Předmětem diplomové práce "Návrh softwaru pro podporu dopravních průzkumu" je zjištění způsobů získávání charakteristik dopravních proudu, analýza požadavků, které jsou kladeny na nástroje pro dopravní průzkumy a na základě ...
  • Návrh systémové architektury inteligentního vozu v nákladní železniční dopravě 

   Autor: Valášková Irena; Vedoucí práce: Bureš Petr; Oponent práce: Jindra Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-01)
   Předmětem této diplomové práce je navrhnout systémovou architekturu inteligentního vozu v nákladní železniční dopravě. Součástí práce je důkladná analýza informačních a komunikačních technologií a analýza současných procesů ...
  • Návrh systému pro lokalizaci tramvajových vozidel a na ní založených služeb 

   Autor: Vrátný Ondřej; Vedoucí práce: Hrubeš Pavel; Oponent práce: Vlčková Veronika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-23)
  • Perspektivy využití inteligentního veřejného osvětlení v malých obcích 

   Autor: Purkrábková Zuzana; Vedoucí práce: Hrubeš Pavel; Oponent práce: Růžička Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-10)
   Tématem této diplomové práce je využití technologie inteligentního osvětlení v malých obcích. Nejprve pojednává obecně o historii světelných diod a legislativě veřejného osvětlení. Následuje popis možných doplňkových funkcí, ...
  • Porovnání nástrojů analýzy rizik při požárech v silničních tunelech v Rakousku, České republice a ve Švédsku 

   Autor: Kammerer Harald; Vedoucí práce: Přibyl Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Porovnání poklesu poptávky po přepravě v důsledku distančního a kordonového zpoplatnění městských komunikací 

   Autor: Hartmann Martin; Vedoucí práce: Bělinová Zuzana; Oponent práce: Walla Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Posouzení kvality řidiče 

   Autor: Brynda Petr; Vedoucí práce: Vysoký Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Pre/On-trip optimalizace tras nákladních vozidel v city logistice 

   Autor: Nadutenko Tetiana; Vedoucí práce: Lokaj Zdeněk; Oponent práce: Melicharová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-31)
   Hlavním cílem dané diplomové práce je vypracovat doporučení pro zlepšení logistických procesů skladové a dopravní logistiky JSC "Khlibodar" na základě hluboké analýzy a identifikaci hlavních problémů a nevýhod podniku. Je ...
  • Simulační modul pro generování inteligentního provozu 

   Autor: Trejra Lukáš; Vedoucí práce: Bouchner Petr; Oponent práce: Zelenka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Spolehlivost zásobování technických zařízení v silničním tunelu el. energi 

   Autor: Mikloš Marián; Vedoucí práce: Přibyl Pavel; Oponent práce: Spalek Juraj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-24)
   Diplomová práca rieši problematiku spoľahlivosti zásobovania technických zariadení v tuneli pozemných komunikácií elektrickou energiou. Sú analyzované štyri varianty napájania, z toho je jedna varianta podľa základných ...