Now showing items 1-20 of 70

  • Návrh dynamického způsobu řízení křižovatky Husova - V. Klementa v Ml. Boleslav 

   Author: Jan Černý; Supervisor: Tichý Tomáš; Opponent: Bernášek Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-10)
   V této diplomové práci je řešen návrh světelně řízené křižovatky na doposud neřízené křižovatce Husova x Václava Klementa v Mladé Boleslavi. Předkládaný text navazuje na moji bakalářskou práci, kde bylo navrženo základní ...
  • Implementace monitoringu infrastruktury lokální datové sítě pro zajištění kvality služeb 

   Author: Martin Fiala; Supervisor: Sadil Jindřich; Opponent: Šolc Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-10)
   Diplomová práce se věnuje efektivnímu využití dat, která jsou poskytována infrastrukturou lokální datové sítě. Cílem této práce je na základě těchto dat docílit požadované kvality poskytované služby. K naplnění tohoto cíle ...
  • Zavedení systému kombinované dopravy pro přepravu vozových zásilek 

   Author: Pavel Kuba; Supervisor: Leso Martin; Opponent: Soukup Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-10)
   Předmětem diplomové práce je návrh systému pro přepravu vozových zásilek splňujícího charakteristiky systému kombinované dopravy za účelem převodu části silniční nákladní dopravy na železnici. Toho je docíleno identifikováním ...
  • Prověření rozvoje dopravy v okolí Kolbenovy ulice s dopady na DŘ na náměstí OSN 

   Author: Jan Tesař; Supervisor: Tichý Tomáš; Opponent: Petr David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-10)
   Předmětem této diplomové práce je prověření rozvoje dopravy v okolí Kolbenovy ulice s dopady na DŘ na náměstí OSN v Praze. Prověřované území prochází zásadním rozvojem, kdy dochází k výstavbě nových/přestavbě stávajících ...
  • Návrh simulačních scénářů systému ETCS pro školení strojvedoucích. 

   Author: Tomáš Starý; Supervisor: Leso Martin; Opponent: Dobiáš Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-10)
   Diplomová práce se zabývá analýzou aktuálního stavu výcviku strojvedoucích. Dále je řešena interakce mezi systémem ETCS a strojvedoucím po přechodu na zabezpečení železničních tratí tímto systémem. Je navržen seznam ...
  • Modelový návrh implementace infrastruktury pro bezemisní vozidla v reálném městě 

   Author: Dominik Kania; Supervisor: Horažďovský Patrik; Opponent: Malý Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-10)
   Předmětem diplomové práce „Modelový návrh implementace infrastruktury pro nízkoemisní vozidla“ je vytvoření predikčních modelů pro počet nízkoemisních vozidel, vyvození potřeb a nákladů pro implementaci a organizaci pro ...
  • Dopady při zavedení preference elektromobility na vybraných křižovatkách 

   Author: Hana Gurková; Supervisor: Tichý Tomáš; Opponent: Šmerda Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-10)
   Předmětem této diplomové práce je ověření dopadů při zavedení preference elektromobility na vybraných křižovatkách v Praze. Práce navazuje na bakalářskou práci, ve které bylo navrženo řízení jedné ze dvou vybraných křižovatek ...
  • Návrh rakety pro soutěž Rocket Challenge 

   Author: Dominik Ptáček; Supervisor: Bureš Petr; Opponent: Hospodka Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-10)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem raketového modelu, který by byl vhodný pro účast v soutěži Czech Rocket Challenge 2021. Teoretická část práce nejprve popisuje samotnou soutěž a jí obdobné ze zahraničí včetně ...
  • Bezpilotní letadla pro meziměstskou dopravu zboží 

   Author: Zbyněk Marák; Supervisor: Bureš Petr; Opponent: Sekyrová Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Tato práce se zabývá návrhem využití provozu bezpilotních letadel k přepravě zboží na trase z OC Čestlice do obce Popovičky za podmínek letu bez přímé viditelnosti do vzdálenosti 10 km. V návrhové části této práce je ...
  • Návrh výukové databáze dopravních dat 

   Author: Jakub Krejčí; Supervisor: Langr Martin; Opponent: Krčál Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-16)
   Předmětem diplomové práce „Návrh výukové databáze dopravních dat“ je shrnutí uživatelských požadavků na systém databáze a navazujících uživatelských aplikací, určeného k výuce i výzkumu na Ústavu dopravní telematiky a návrh ...
  • Principy a návrhy dopravních řešení dle konceptu Smart City ve městě Benešov 

   Author: Kristýna Hlubučková; Supervisor: Horažďovský Patrik; Opponent: Šesták Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-10)
   Diplomová práce se zabývá problematikou Smart City z dopravního hlediska. Práce shrnuje a definuje, co Smart City představuje a uvádí několik příkladů Smart City projektů z ČR a ze světa. Dále práce navrhuje Smart City ...
  • Perspektivy využití inteligentního veřejného osvětlení v malých obcích 

   Author: Purkrábková Zuzana; Supervisor: Hrubeš Pavel; Opponent: Růžička Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-10)
   Tématem této diplomové práce je využití technologie inteligentního osvětlení v malých obcích. Nejprve pojednává obecně o historii světelných diod a legislativě veřejného osvětlení. Následuje popis možných doplňkových funkcí, ...
  • Návrh multidetektoru pro integraci různých dopravních senzorů 

   Author: Posekaný Lukáš; Supervisor: Langr Martin; Opponent: Scháno Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-10)
   Diplomová práce se zabývá zkoumáním možností integrace senzorů a detektorů použitelných v dopravním odvětví. Velký důraz je kladen především na definování požadavků na senzory a detektory použitelné v systému Multidetektoru. ...
  • Mobilní aplikace pro objekty hromadného parkování 

   Author: Soldát Jan; Supervisor: Faltus Vladimír; Opponent: Řehák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-24)
   Diplomová práce se zabývá problematikou návrhu a vytvoření hybridní mobilní aplikace pro objekty hromadného parkování. Zabývá se vyhledáním parkovišť, zobrazením míst, řazením a komunikací se serverem. Je popsána tvorba ...
  • ETIS-aplikace pro hodnocení odbavovacích a informačních systémů. 

   Author: Hnyk Petr; Supervisor: Sliacky Milan; Opponent: Horažďovský Patrik
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-24)
   Tato práce nabízí přehled o informačních systémech ve veřejné dopravě a o datech, která organizátoři veřejné dopravy sbírají a jak je využívají. V této práci také najdete popis Pražské integrované dopravy (PID) a přehled ...
  • Systém lokalizace a identifikace zařízení ve výrobním podniku 

   Author: Culek Jakub; Supervisor: Bureš Petr; Opponent: Fečko Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-24)
   Předmětem diplomové práce "Lokalizace a identifikace stojanů ve výrobním podniku" je zmapování technologií sloužících pro automatickou identifikaci. Dále popisuji problém s hledáním výroby ve výrobním podniku AGC Processing ...
  • Spolehlivost zásobování technických zařízení v silničním tunelu el. energi 

   Author: Mikloš Marián; Supervisor: Přibyl Pavel; Opponent: Spalek Juraj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-24)
   Diplomová práca rieši problematiku spoľahlivosti zásobovania technických zariadení v tuneli pozemných komunikácií elektrickou energiou. Sú analyzované štyri varianty napájania, z toho je jedna varianta podľa základných ...
  • Inteligentní veřejné osvětlení pro zlepšení dopravní situace 

   Author: Kekula František; Supervisor: Hrubeš Pavel; Opponent: Růžička Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-24)
   Diplomová práce se zabývá posouzením stávajícího veřejného osvětlení ve vybraných částech města Frenštát pod Radhoštěm, identifikací problematických míst a návrhem na jejich možná řešení. Na začátku práce je popsána základní ...
  • Aplikace webového rezervačního systému pro objekty hromadného parkování 

   Author: Krnáč Miroslav; Supervisor: Faltus Vladimír; Opponent: Krajčír Dušan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-24)
   Bakalářská práce se zabývá rezervačními systémy parkování v hromadných parkovacích objektech. První kapitola je zaměřená na seznámení se s rezervačními systémy a jejich funkcemi, kategoriemi parkování, s druhy detektorů a ...
  • Návrh pasportizace dopravních technologií ITS s využitím nástrojů GIS 

   Author: Pacík Radim; Supervisor: Langr Martin; Opponent: Padělek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-14)
   Základní myšlenkou této magisterské práce je vymezení nejdůležitějších aplikací zejména z oblasti silniční dopravní telematiky, identifikace jejich klíčových vlastností či jiných charakteristik a zhodnocení možnosti realizace ...