• Data pro informační systémy v Pražské integrované dopravě 

   Autor: Hrdina Lukáš; Vedoucí práce: Šimůnek Jan; Oponent práce: Kadavý Oldřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-11-29)
   V současnosti je on-line sledování vozidel veřejné dopravy běžnou záležitostí. Základní metody stanování okamžitého zpoždění autobusů, kterých se přitom využívá, nedokáží reagovat na vývoj okolní dopravy. Autobusové spoje, ...
  • Dolování znalostí z dat v oblasti silniční nehodovosti 

   Autor: Urbaniec Krzysztof Paweł; Vedoucí práce: Hrubeš Pavel; Oponent práce: Šimůnek Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-29)
   Tato práce se zabývá otázkou dolování znalostí z databází (DZD) v oblasti silniční nehodovosti. Hlavním cílem je posoudit možnosti aplikace metod data miningu na databázi nehod ve Středočeském kraji a prezentovat dosažené ...
  • Dopravně bezpečnostní posouzení zavedení adaptivního osvětlení silnic 

   Autor: Hamrle Daniel; Vedoucí práce: Bělinová Zuzana; Oponent práce: Novotný Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-11-30)
   Tato diplomová práce se zabývá vyhodnocením dopravní bezpečnosti ve vídeňské ulici Angyalföldstraße. V této ulici byl nedávno nainstalován nový adaptivní LED systém silničního osvětlení, který snižuje intenzitu osvětlení ...
  • Dopravní řešení dvojice křižovatek na komunikaci I/50 Slavkov u Brna 

   Autor: Neuwirth Petr; Vedoucí práce: Tichý Tomáš; Oponent práce: Kocourek Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-11-30)
   Diplomová práce se zabývá analýzou současného stavu dopravy na dvou stykových křižovatkách na silnici I/50 ve městě Slavkov u Brna obsahující několik dopravních průzkumů. Zabývá se možnostmi zlepšení současného řízení ...
  • E-government - zabezpečení pro systém základních registrů 

   Autor: Kroupa Martin; Vedoucí práce: Lokaj Zdeněk; Oponent práce: Havlová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • ETIS-aplikace pro hodnocení odbavovacích a informačních systémů. 

   Autor: Hnyk Petr; Vedoucí práce: Sliacky Milan; Oponent práce: Horažďovský Patrik
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-24)
   Tato práce nabízí přehled o informačních systémech ve veřejné dopravě a o datech, která organizátoři veřejné dopravy sbírají a jak je využívají. V této práci také najdete popis Pražské integrované dopravy (PID) a přehled ...
  • Experimentální ověření parametrů lehkého elektrického vozidla 

   Autor: Korsa Filip; Vedoucí práce: Svítek Miroslav; Oponent práce: Zelenka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Hodnocení algoritmu predikujícího vznik dopravních excesů využívající pravděpodobnostního přístupu pro aplikace v dopravním řízení 

   Autor: Plevka Václav; Vedoucí práce: Bělinová Zuzana; Oponent práce: Přibyl Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Hodnocení rizikovostí úseků dopravních komunikací v prostředí GIS 

   Autor: Zápeca Vladislav; Vedoucí práce: Vlčková Veronika; Oponent práce: Kopecký Alois
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-28)
   Předmětem diplomové práce "Hodnocení rizikovosti úseků dopravních komunikací v prostředí GIS" je analyzovat současný stav hodnocení rizikovosti dopravních komunikacích za použití prostředí GIS a následně na základě této ...
  • Implemantace řídicího algoritmu pro oblast křižovatek 

   Autor: Cikhardtová Kristýna; Vedoucí práce: Tichý Tomáš; Oponent práce: Koukol Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Předmětem této diplomové práce je vytvořit řídicí algoritmus pro sérii křižovatek ve vhodně vybrané oblasti, otestovat ho v simulačním prostředí a shrnout výsledky. Jednotlivými kroky k dosažení tohoto cíle bylo detailně ...
  • Indoor navigace pomocí magnetického pole země a WiFi sítí 

   Autor: Hušek Petr; Vedoucí práce: Bureš Petr; Oponent práce: Kufner Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-01)
   Práce popisuje princip lokalizace uvnitř budov. První kapitola rozebírá principy lokalizace za pomoci různých technologií. Další kapitoly se zaměřují na metodu Wi-Fi a magnetického pole, kde jsou obě tyto metody nejprve ...
  • Informační popis železniční infrastruktury 

   Autor: Barnet Jiří; Vedoucí práce: Hrubeš Pavel; Oponent práce: Marvartová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Inoor navigace založená fůzi pozičních signálů 

   Autor: Garmaev Nikolai; Vedoucí práce: Bureš Petr; Oponent práce: Přikryl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-11-30)
   Zatimco urcovani polohy venku je diky GPS vyreseno, stejna uloha je v interieru je slozitejsi. Satelitni technologie, nemohou tento problem spolehlive vyre- sit, existuji sice ruzne systemy pro zjistovani polohy v interieru, ...
  • Integrace datových zdrojů pro poskytování dopravních a cestovních informací 

   Autor: Wagner Michal; Vedoucí práce: Stárek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Inteligentní veřejné osvětlení pro zlepšení dopravní situace 

   Autor: Kekula František; Vedoucí práce: Hrubeš Pavel; Oponent práce: Růžička Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-24)
   Diplomová práce se zabývá posouzením stávajícího veřejného osvětlení ve vybraných částech města Frenštát pod Radhoštěm, identifikací problematických míst a návrhem na jejich možná řešení. Na začátku práce je popsána základní ...
  • Klasifikace a predikce trvání provozních poruch v oblasti železnice 

   Autor: Chmela Christoph; Vedoucí práce: Votruba Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Komplexní testování trakčních lithium iontových akumulátorů 

   Autor: Antoš Jan; Vedoucí práce: Sadil Jindřich; Oponent práce: Mindl Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Předmětem diplomové práce "Komplexní testování trakčních lithium iontových akumulátorů" je vytvoření nové verze softwaru pro testování elektrických akumulátorů na pracovišti pro testování elektrických akumulátorů při fakultě ...
  • Léčba strachu z létání pomocí virtuální reality 

   Autor: Zavřel Jakub; Vedoucí práce: Bouchner Petr; Oponent práce: Fábera Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Metodika ověřování vlastností kooperativních systémů v reálném prostředí 

   Autor: Matějka Pavel; Vedoucí práce: Wahl Harald; Oponent práce: Volný Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-25)
   Tato diplomová práce se zabývá kooperativními systémy a metodologií, jak otestovat jejich funkčnost a parametry. Práce se zabývá jednotlivými částmi, přenosovými technologiemi a aplikacemi kooperativních systémů. Dále v ...
  • Metodika testování určení polohy vozidlovou navigací 

   Autor: Khalilov Elshan; Vedoucí práce: Bureš Petr; Oponent práce: Bouchner Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-07-10)
   Tato diplomová práce je věnována testování výkonnosti navigačního systému ve vozidle. Jsou v ní popsány základní principy GNSS, uveden přehled teorie testování, existující metodiky a technologie pro testování výkonu ...