Now showing items 48-59 of 59

  • Simulační modul pro generování inteligentního provozu 

   Author: Trejra Lukáš; Supervisor: Bouchner Petr; Opponent: Zelenka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Spolehlivost zásobování technických zařízení v silničním tunelu el. energi 

   Author: Mikloš Marián; Supervisor: Přibyl Pavel; Opponent: Spalek Juraj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-24)
   Diplomová práca rieši problematiku spoľahlivosti zásobovania technických zariadení v tuneli pozemných komunikácií elektrickou energiou. Sú analyzované štyri varianty napájania, z toho je jedna varianta podľa základných ...
  • Studie proveditelnosti telekomunikačního řešení pro regionální železniční dráhy 

   Author: Muňoz Rodriguez Fabian Mauricio; Supervisor: Sadil Jindřich; Opponent: Šrotýř Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-23)
  • Systém lokalizace a identifikace zařízení ve výrobním podniku 

   Author: Culek Jakub; Supervisor: Bureš Petr; Opponent: Fečko Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-24)
   Předmětem diplomové práce "Lokalizace a identifikace stojanů ve výrobním podniku" je zmapování technologií sloužících pro automatickou identifikaci. Dále popisuji problém s hledáním výroby ve výrobním podniku AGC Processing ...
  • Systém virtuální dopravní značky pro automobily 

   Author: Mashko Alina; Supervisor: Bouchner Petr; Opponent: Hrubeš Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-11-30)
   This paper studies in-vehicle driver assistance system that displays traffic signs and influence of such a system on driver performance. During the experiments on a simulator driver behavior was observed with the help of ...
  • Technická diagnostika s využitím PLC 

   Author: Doležal Tomáš; Supervisor: Šmejkal Ladislav; Opponent: Martinásková Marie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Vizualizace funkce reléového zabezpečovacího zařízení blokového typu AŽD71 

   Author: Kamenický Dušan; Supervisor: Leso Martin; Opponent: Fábera Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Vliv aktuální dopravní situace na dopady chování řidičů 

   Author: Garreis Lukáš; Supervisor: Langr Martin; Opponent: Novotný Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Práce se zabývá analýzou nevhodného chování řidičů v závislosti na aktuální dopravní situaci. Práce je strukturovaná na část teoretickou a praktickou. V teoretické části se zabývá zdroji, které vyhodnocují a zobrazují ...
  • Využití systému APV SBAS pro přiblížení letounu na evropských letištích 

   Author: Střelcová Kateřina; Supervisor: Lokaj Zdeněk; Opponent: Šrotýř Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Začlenění chodců do architektury kooperativních systémů 

   Author: Stráský Martin; Supervisor: Svítek Miroslav; Opponent: Lokaj Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Začlenění letecké záchranné služby do systému eCall v České republice 

   Author: Čunát Petr; Supervisor: Lokaj Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-12)
  • Zavedení systému GBAS na letištích v České republice 

   Author: Ambrožová Irena; Supervisor: Lokaj Zdeněk; Opponent: Duša Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-12)