Zobrazují se záznamy 1-14 z 14

   Klíčové slovo
   BEV, individual balancing, traction battery, Service board [1]
   BEV, individuální balancování, trakční baterie, Servisní deska [1]
   C2X ,C2C, C2I, Cooperative systems, OBU, RSU, ITS, Telecommunications, Testing, Methodology [1]
   C2X, C2C, C2I, Kooperativní systémy, OBU, RSU, ITS, Telekomunikace, Testování, Metodologie [1]
   Doprava, logistika, management, systém, implementace, analýza, JSC "Khabardar", dodávka, zákazník, náklady, rozvoj, výpočet, společnost, průměr, příklad, cesta, plánování, bod. [1]
   indoor, localization, magnetic field, Wi-Fi [1]
   indoor, lokalizace, magnetické pole, Wi-Fi [1]
   parkovací systémy pro nákladní dopravu; DATEX II; systémy výměny informační; profilování [1]
   system architecture, rail freight transport, railroad freight train cars, information and communication technologies, processes with train cars, logical architecture, physical architecture [1]
   systémová architektura, nákladní železniční doprava, nákladní železniční vozy, informační a komunikační technologie, procesy s vozy, logická architektura, fyzická architektura [1]
   Transport, logistics, management, system, implementation, analysis, JSC ?Khlibodar?, delivery, customer, cost, develop, calculation, company, average, example, route, planning, point. [1]
   Truck parking systems, DATEX II, exchange information systems, profiling [1]
   Web application, databases, detektor, traffic actuator, traffic sensors, traffic technology, database design, php [1]
   Webová aplikace, databáze, detektor, dopravní aktor, dopravní senzor, dopravní technologie, katalog dopravních technologií, php. [1]