Now showing items 102-121 of 168

  • Potenciál pro nové železniční zastávky v Praze 

   Author: Hoblík David; Supervisor: Pospíšil Jiří; Opponent: Konečný Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá umisťováním zastávek příměstské železnice na území Prahy. Jako příklad si bere města s dlouhodobě dobře fungujícím systémem S-Bahnu. Z těchto příkladů jsou odvozena obecná pravidla pro ...
  • Pozice nákladního letadla BELUGA v logistickém řetězci společnosti AIRBUS 

   Author: Faltysová Andrea; Supervisor: Horák Tomáš; Opponent: Kouba Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
   Bakalářská práce se zaměřuje na pozici nákladního letadla Beluga v logistickém řetězci společnosti Airbus. V teoretické části popisuji logistické řetězce, dále pak společnost Airbus a její hlavní logistická centra. Popisuji ...
  • Preventivní údržba flotily vozidel ADR a optimalizace nákladů 

   Author: Janda Martin; Supervisor: Záhora Miroslav; Opponent: Vlášek Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-24)
   Tato bakalářské práce "Preventivní údržba flotily vozidel ADR a optimalizace nákladů" se zabývá problematikou preventivní údržby popisovaného vozového parku. Práce se zaměřuje na preventivní přístup při běžném provozu, ale ...
  • Problematika novodobého přístupu k tarifní struktuře v osobní letecké dopravě 

   Author: Konečná Martina; Supervisor: Skolilová Petra; Opponent: Honek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
   Tématem této bakalářské práce je problematika novodobého přístupu k tarifní struktuře v osobní letecké dopravě. V úvodu práce je charakterizován pojem letecký dopravce, jeho rozdělení, mezinárodní organizace letecké dopravy ...
  • Problematika samoobslužného odbavení cestujících 

   Author: Šašková Zuzana; Supervisor: Skolilová Petra; Opponent: Kouba Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
   Cílem předložené práce je analýza odbavení cestujících se zaměřením na samoobslužné odbavení cestujících. Ve druhé kapitole je popsán proces odbavení cestujících, jak tradičním způsobem na odbavovací přepážce tak samoobslužným ...
  • Problém obchodního cestujícího, aplikace v dopravních a logistických systémech 

   Author: Alona Talska; Supervisor: Volek Josef; Opponent: Vízner Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-17)
   Předmětem předložené bakalářské práce „Problém obchodního cestujícího, aplikace v dopravních a logistických systémech“ je problém obchodního cestujícího, formulace a klasifikace úloh. Dále rozdělení metod řešení do základních ...
  • Proces přepravy zboží při kontrolované teplotě 

   Author: Černá Tereza; Supervisor: Říha Zdeněk; Opponent: Hromíř Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-25)
   Předmětem bakalářské práce "Proces přepravy zboží při kontrolované teplotě" je popsat technologie používané při přepravě a skladování zboží pod kontrolovanou teplotou, analyzovat současný stav přepravy farmaceutického zboží ...
  • Proces změny letadlové flotily dopravce pro osobní leteckou dopravu 

   Author: Valentýn Beneš; Supervisor: Skolilová Petra; Opponent: Honek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-12)
   Předmětem bakalářské práce "Proces změny letadlové flotily dopravce pro osobní leteckou dopravu" je popis procesu výměny flotily letadel. První část je věnována současnému stavu osobní letecké dopravy. Dále jsou uvedeny ...
  • Prognózování vývoje inteligentních dopravních systémů v organizaci dopravy 

   Author: Melnikov Alexandr; Supervisor: Štědroň Bohumír; Opponent: Hrudka Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-27)
   Předmětem bakalářské práce "Prognózování vývoje inteligentních dopravních systémů v organizaci dopravy" je analýza současného stavu inteligentních dopravních systémů a řady technologií použitých k vybudování dopravní ...
  • Programová podpora zpracování expertního hodnocení významnosti faktorů rizika 

   Author: Merta Petr; Supervisor: Pastor Otto; Opponent: Jarmara Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Projekt společnosti zabývající se pronájmem a leasingem železničních vozidel 

   Author: Paroubek Jan; Supervisor: Jánešová Mária; Opponent: Fábera Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
   Předmětem bakalářské práce "Projekt společnosti zabývající se pronájmem a leasingem železničních vozidel" je představit nové pojetí vlastnictví a provozování železničních vozidel a z tohoto konceptu představit návrh na ...
  • Prověření konkurenceschopnosti železniční osobní dopravy v relaci Rakovník-Praha 

   Author: Vávra Rudolf; Supervisor: Janoš Vít; Opponent: Chmelík Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
   Tato práce se zaměřuje na železniční spojení Rakovníka s Prahou. Pro řešenou oblast je nejprve provedena analýza přepravních vztahů ve vztahu k Praze. Následuje analýza příslušné dopravní infrastruktury, po které se přeprava ...
  • Prověření návrhu provozního konceptu železniční trati Olomouc - Uničov - Šumperk 

   Author: David Juřík; Supervisor: Michl Zdeněk; Opponent: Konečný Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-12)
   Předmětem práce Prověření návrhu provozního konceptu železniční trati Olomouc - Uničov - Šumperk je analýza návrhu provozního konceptu po rekonstrukci trati, návrh a tvorba simulačního modelu, ověření potenciálu nasazení ...
  • Prověření prodloužení linky S91 IDS JMK do Myjavy 

   Author: Mazel Dominik; Supervisor: Janoš Vít; Opponent: Novák Kamil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-28)
   Tato práce se zaměřuje na železniční osobní dopravu v česko-slovenském pomezí, konkrétně na železniční trať Hodonín - Veselí nad Moravou - Myjava - Nové Mesto nad Váhom. Pro řešenou oblast je provedena analýza přepravních ...
  • Provozní koncepce vlaků osobní dopravy na železniční trati Lovosice - Most 

   Author: Kužel Vojtěch; Supervisor: Michl Zdeněk; Opponent: Jelínek Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-08)
   Tato práce se zabývá železniční osobní a linkovou autobusovou dopravu v rámci integrovaného systému Doprava Ústeckého kraje, konkrétně železniční tratí Obrnice - Čížkovice a oblastí v jejím okolí. Pro řešenou oblast je ...
  • Provozní náklady hnacích vozidel 

   Author: Roll Ladislav; Supervisor: Tichý Jan; Opponent: Sosna Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-24)
   Předmětem bakalářské práce "Provozní náklady hnacích vozidel" je porovnání dvou řad hnacích vozidel, jejichž dobu projekce a výroby dělí několik dekád technického vývoje. Na základě jejich vybraných technických a provozních ...
  • Průzkum spokojenosti cestujících s městskou hromadnou dopravou v Praze 

   Author: Komárek Tomáš; Supervisor: Říha Zdeněk; Opponent: Brotánková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
   Předmětem této bakalářské práce je zjistit spokojenost s kvalitou poskytované služby u cestujících městské hromadné dopravy v Praze. V první části je vypsána teorie kvality v dopravě. Dále jsou popsány standardy kvality u ...
  • Přeprava kusových zásilek v České republice 

   Author: Beránková Michaela; Supervisor: Hrabětová Jana; Opponent: Procházková Andrea
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-24)
   Beránková Michaela: PŘEPRAVA KUSOVÝCH ZÁSILEK V ČR (bakalářská práce). České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. Ústav bakalářských studií v Děčíně 2015.
  • Přeprava nadměrných nákladů 

   Author: Pitter Lubomír; Supervisor: Uhříček Vladimír; Opponent: Hobza Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Přeprava nebezpečných látek radioaktivní povahy 

   Author: Jitka Andrýsková; Supervisor: Skolilová Petra; Opponent: Honek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-17)
   Bakalářská práce je zaměřena na přepravu nebezpečných látek s důrazem na radioaktivní látky. V teoretické části jsou vysvětleny základní postupy a pravidla pro přepravu nebezpečného nákladu a dále konkrétně pro radioaktivní ...