Zobrazují se záznamy 219-232 z 232

  • Záchytná parkoviště v oblasti rozhraní Prahy a Středočeského kraje 

   Autor: Koubek David; Vedoucí práce: Chmela Petr; Oponent práce: Valenta Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-24)
   Tato bakalářská práce se zabývá na neoficiálně vznikající parkoviště u železničních stanic a zastávek na rozhraní Prahy a Středočeského kraje. Úkolem této práce je zmapovat místa, kde řidiči parkují, pomocí anketního ...
  • Zhodnoceni migrační průchodnosti pro volně žijící živočichy 

   Autor: Romanová Štěpánka; Vedoucí práce: Neubergová Kristýna; Oponent práce: Filip Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Zhodnocení akustické situace v ulici Hrnčířská v Kutné Hoře 

   Autor: Nedvěd Ondřej; Vedoucí práce: Ládyš Libor; Oponent práce: Puš Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-22)
   Předmětem bakalářské práce "Zhodnocení akustické situace v ulici Hrnčířská v Kutné Hoře" je analyzovat současný stav po rekonstrukci průsečné křižovatky na okružní křižovatku. V rámci práce byla provedena měření v dopravní ...
  • Zhodnocení stávajících přechodů pro chodce v Mostě a návrh nového řešení 

   Autor: Matoušková Tereza; Vedoucí práce: Čarský Jiří; Oponent práce: Nedvěd Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Zjištění akustické situace na komunikaci Strakonická v městské části Lahovičky 

   Autor: Baroch Ondřej; Vedoucí práce: Neubergová Kristýna; Oponent práce: Liberko Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-29)
  • Zjištění hlukového zatížení v okolí zpomalovacího příčného prahu 

   Autor: Komondiová Simona; Vedoucí práce: Neubergová Kristýna; Oponent práce: Matoušek Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-12)
  • Zklidnění vybraných místních komunikací v oblasti Starého Hloubětína 

   Autor: Matějček Jakub; Vedoucí práce: Čarský Jiří; Oponent práce: Cach Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
   Předmětem bakalářské práce "Zklidnění vybraných místních komunikací v oblasti Starého Hloubětína" je analýza stávající dopravní situace na ulici Vaňkova a na základě dopravních průzkumů vypracovat návrh optimalizace šířkového ...
  • Zlepšení přestupních vazeb MHD v uzlu Nádraží Braník 

   Autor: Černý Martin; Vedoucí práce: Penc Miroslav; Oponent práce: Trešl Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-24)
   Práce se zabývá zlepšením přestupních vazeb v uzlu veřejné dopravy Nádraží Braník. Cílem bylo navrhnout několik úprav přednádražního prostoru, které by vedly ke zkrácení přestupních vazeb. Výsledkem je návrh tři různých ...
  • Zlepšení přestupních vazeb VHD v úseku Obchodní dům Prior - 1. náměstí v Mostě 

   Autor: Frýba Ondřej; Vedoucí práce: Pušman Vladimír; Oponent práce: Jiřík Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
   Předmětem práce "Zlepšení přestupních vazeb VHD v úseku Obchodní dům Prior - 1. náměstí Most" je analýza přestupních vazeb v přestupních uzlech OD Prior a 1. náměstí. Na základě této analýzy budou navrhnuty úpravy přestupních ...
  • Zrychlení průjezdu tramvají přes kolejové konstrukce v pražské síti 

   Autor: Hradil Jakub; Vedoucí práce: Pušman Vladimír; Oponent práce: Beneš Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-28)
   Práce se snaží nalézt řešení, které by umožnilo zrychlit průjezd tramvají přes kolejové konstrukce v pražském provozu. První část práce popisuje technické a provozní parametry současných kolejových konstrukcí používaných ...
  • Zvýšení bezpečnosti dopravy v ulici Lužická v Mimoni včetně úprav pro cyklisty 

   Autor: Šindelářová Eliška; Vedoucí práce: Čarský Jiří; Oponent práce: Rozsypal Vladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Zvýšení kapacity trati Mladá Boleslav - Nymburk 

   Autor: Koudelka Martin; Vedoucí práce: Javořík Tomáš; Oponent práce: Buriánek Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Zvýšení propustnosti vybraného dopravního uzlu pomocí mikroskopické simulace 

   Autor: Braný Daniel; Vedoucí práce: Hofhansl Petr; Oponent práce: Hofler Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Železniční propojení tratí 072 a 090 v oblasti Mělnicka 

   Autor: Kliský Michal; Vedoucí práce: Vaněk Martin; Oponent práce: Vachtl Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-12)