• Koncepce cyklistické dopravy v Prostějově 

   Autor: Dreherová Kateřina; Vedoucí práce: Padělek Tomáš; Oponent práce: Šilar Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-22)
   Předmětem bakalářské práce "Koncepce cyklistické dopravy v Prostějově" je analýza současného stavu cyklistických komunikací v Prostějově a návrh řešení, které povede ke zlepšení stavu cyklistické dopravy ve městě.
  • Modernizace křižovatky silnic II. a III. třídy v Roudnici nad Labem 

   Autor: Skronka Gabriel; Vedoucí práce: Kučera Tomáš; Oponent práce: Kapal Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-12)
  • Modernizace traťového úseku Slatinka - Kriváň 

   Autor: Farbiak Martin; Vedoucí práce: Týfa Lukáš; Oponent práce: Parchanská Barbora
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Modernizace železniční stanice Kyjov 

   Autor: Jetelina Petr; Vedoucí práce: Vaněk Martin; Oponent práce: Farbiak Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-23)
   Předmětem této bakalářské práce je analýza stavu železniční stanice Kyjov, její historie a umístění v železniční síti České Republiky, rozsahu osobní i nákladní dopravy a současného technického ...
  • Modernizace železniční stanice Lysá nad Labem 

   Autor: Klimčák Petr; Vedoucí práce: Vaněk Martin; Oponent práce: Vachtl Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
   Předmětem bakalářské práce na téma "Modernizace železniční stanice Lysá nad Labem" je analýza rozsahu železniční dopravy a současného technického stavu stanice a na ní navazující identifikace nedostatků stanice a návrhy ...
  • Modernizace železničního uzlu Česká Třebová 

   Autor: Maixnerová Martina; Vedoucí práce: Vaněk Martin; Oponent práce: Javořík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
   Předmětem bakalářské práce "Modernizace železničního uzlu Česká Třebová" je technický popis stanice se zaměřením na osobní dopravu a analýza jejího dopravního významu v železniční síti České republiky. Důležitým tématem ...
  • Možnosti rozvoje tramvajové sítě v Praze 4 

   Autor: Brázda Adam; Vedoucí práce: Chmela Petr; Oponent práce: Kapal Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-12)
  • Možnosti umístění nových železničních zastávek na tratích v Praze 

   Autor: Tittl Lukáš; Vedoucí práce: Novotný Ivo; Oponent práce: Haas Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-09)
  • Možnosti úprav linkového vedení autobusové dopravy v Berouně 

   Autor: Kosová Barbora; Vedoucí práce: Trešl Ondřej; Oponent práce: Kapal Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-09)
  • Možnosti úprav železničních stanic Hnojník a Dobrá u Frýdku-Místku 

   Autor: Cymorek Marek; Vedoucí práce: Havlena Ondřej; Oponent práce: Štajner Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-24)
   Bakalářská práce řeší možností úprav železničních stanic za účelem zvýšení bezpečnosti a komfortu pro cestující. Pro každou stanici jsou vypracovány dvě varianty s následným zhodnocením a výběrem nejvhodnější z nich. Dále ...
  • Možnosti úprav žst. Tatranská Lomnica 

   Autor: Matta Lukáš; Vedoucí práce: Javořík Tomáš; Oponent práce: Parchanská Barbora
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-11)
   Predmetom bakalárskej práce je rekonštrukcia železničnej stanice Tatranská Lomnica nachádzajúca sa na území Slovenskej republiky s cieľom zlepšenia zariadení pre prepravu cestujúcich a zvýšenie bezpečnosti prevádzky. Boli ...
  • Možnosti využití tramvajové dopravy v oblasti Praha - Jižní Město 

   Autor: Švarc Jakub; Vedoucí práce: Pušman Vladimír; Oponent práce: Jiřík Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-28)
   Práce se věnuje popisu území Spořilova a Jižního Města s ohledem na dopravní infrastrukturu a zástavbu oblasti. Obsahuje shrnutí historie obsluhy území a její současný stav. Dále se věnuje zařazení tramvajové dopravy do ...
  • Možnosti zatraktivnění železniční trati 122 na území Prahy 

   Autor: Votava Martin; Vedoucí práce: Jareš Martin; Oponent práce: Chmela Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-24)
   Předmětem bakalářské práce "Možnosti zatraktivnění železniční trati 122 na území Prahy" je provést analýzu současného stavu železniční trati a provozu na ní a zhodnotit současnou i plánovanou zástavbu, kterou trať prochází. ...
  • Možnosti zavedení PID do oblasti Příbrami a okolí 

   Autor: Kališ Ondřej; Vedoucí práce: Novotný Ivo; Oponent práce: Drápal Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-12)
  • Možnosti zlepšení přestupních vazeb a preference na trase linky PID 135 

   Autor: Pavlů Martin; Vedoucí práce: Brožová Blanka; Oponent práce: Novotný Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Možnosti zvýšení rychlosti v traťovém úseku Chlumec n. C. - Hradec Králové 

   Autor: Boudyš Daniel; Vedoucí práce: Jacura Martin; Oponent práce: Králík Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
   Tato bakalářská práce se věnuje prověření rychlostního potenciálu železniční tratě z Chlumce nad Cidlinou do Hradce Králové včetně možných úprav vybraných železničních stanic v návaznosti na zvýšení traťové rychlosti. ...
  • Napojení obchodního centra "Evropa" na průtah silnice I/13 v Chomutově 

   Autor: Ječmen Aleš; Vedoucí práce: Kocourek Josef; Oponent práce: Burianová Marcela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-04)
  • Návazná doprava do přestupního uzlu VHD Kralupy nad Vltavou 

   Autor: Kinčlová Iveta; Vedoucí práce: Jacura Martin; Oponent práce: Novotný Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-15)
  • Návrh dopravních úprav uliční sítě Zahradního Města - Praha 

   Autor: Nováček Jakub; Vedoucí práce: Filip Josef; Oponent práce: Kučera Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-28)
   Předmětem bakalářské práce "Návrh dopravních úprav uliční sítě Zahradního Města - Praha" je na základě dopravně inženýrských dat, nehodovosti a dopravního průzkumů vytvořit návrh, který povede ke zklidnění dopravy a zvýšení ...
  • Návrh integrovaného dopravního systému na Zlínsku 

   Autor: Blažek Petr; Vedoucí práce: Novotný Ivo; Oponent práce: Smilek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-24)
   Předmětem práce je návrh integrovaného dopravního systému ve zlínském regionu. Práce analyzuje stávající dopravní infrastrukturu a provoz veřejné dopravy a informuje o plánovaných dopravních stavbách. Součástí práce je ...