Now showing items 310-326 of 326

  • Záchytná parkoviště v oblasti rozhraní Prahy a Středočeského kraje 

   Author: Koubek David; Supervisor: Chmela Petr; Opponent: Valenta Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-24)
   Tato bakalářská práce se zabývá na neoficiálně vznikající parkoviště u železničních stanic a zastávek na rozhraní Prahy a Středočeského kraje. Úkolem této práce je zmapovat místa, kde řidiči parkují, pomocí anketního ...
  • Zhodnoceni migrační průchodnosti pro volně žijící živočichy 

   Author: Romanová Štěpánka; Supervisor: Neubergová Kristýna; Opponent: Filip Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Zhodnocení akustické situace v ulici Hrnčířská v Kutné Hoře 

   Author: Nedvěd Ondřej; Supervisor: Ládyš Libor; Opponent: Puš Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-22)
   Předmětem bakalářské práce "Zhodnocení akustické situace v ulici Hrnčířská v Kutné Hoře" je analyzovat současný stav po rekonstrukci průsečné křižovatky na okružní křižovatku. V rámci práce byla provedena měření v dopravní ...
  • Zhodnocení stávajících přechodů pro chodce v Mostě a návrh nového řešení 

   Author: Matoušková Tereza; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Nedvěd Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Zjištění akustické situace na komunikaci Strakonická v městské části Lahovičky 

   Author: Baroch Ondřej; Supervisor: Neubergová Kristýna; Opponent: Liberko Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-29)
  • Zjištění hlukového zatížení v okolí zpomalovacího příčného prahu 

   Author: Komondiová Simona; Supervisor: Neubergová Kristýna; Opponent: Matoušek Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-12)
  • Zjišťování rozhledu řidiče z vozidla 

   Author: Kolář Pavel; Supervisor: Kočárková Dagmar; Opponent: Kocián Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-12)
   Předmětem bakalářská práce "Zjišťování rozhledu řidiče z vozidla" je analyzovat pozemní komunikace II. a III. tříd se zaměřením na situace v okolí Loun, kde A sloupek vozidla zakrývá řidiči ideální výhled na komunikaci. ...
  • Zklidnění vybraných místních komunikací v oblasti Starého Hloubětína 

   Author: Matějček Jakub; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Cach Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
   Předmětem bakalářské práce "Zklidnění vybraných místních komunikací v oblasti Starého Hloubětína" je analýza stávající dopravní situace na ulici Vaňkova a na základě dopravních průzkumů vypracovat návrh optimalizace šířkového ...
  • Zlepšení přestupních vazeb MHD v uzlu Nádraží Braník 

   Author: Černý Martin; Supervisor: Penc Miroslav; Opponent: Trešl Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-24)
   Práce se zabývá zlepšením přestupních vazeb v uzlu veřejné dopravy Nádraží Braník. Cílem bylo navrhnout několik úprav přednádražního prostoru, které by vedly ke zkrácení přestupních vazeb. Výsledkem je návrh tři různých ...
  • Zlepšení přestupních vazeb VHD v úseku Obchodní dům Prior - 1. náměstí v Mostě 

   Author: Frýba Ondřej; Supervisor: Pušman Vladimír; Opponent: Jiřík Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
   Předmětem práce "Zlepšení přestupních vazeb VHD v úseku Obchodní dům Prior - 1. náměstí Most" je analýza přestupních vazeb v přestupních uzlech OD Prior a 1. náměstí. Na základě této analýzy budou navrhnuty úpravy přestupních ...
  • Zlepšení železničního spojení Březnice – Strakonice 

   Author: Klára Stejskalová; Supervisor: Javořík Tomáš; Opponent: Jareš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-04)
   Předmětem této bakalářské práce je návrh stavebních a provozních úprav, které povedou ke zlepšení železničního spojení na trati Březnice – Strakonice. Úpravy jsou navrženy na základě analýzy stávajícího stavu trati. Součástí ...
  • Zlepšení železničního spojení Čerčany – Světlá nad Sázavou 

   Author: Štěpán Mládek; Supervisor: Javořík Tomáš; Opponent: Havlena Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-05)
   Předmětem této bakalářské práce je návrh na zlepšení železničního spojení Čerčany - Světlá nad Sázavou na základě analýzy stávajícího stavu trati. Je zde zahrnut popis zjištěných nedostatků a návrh jejich zlepšení. V závěru ...
  • Zrychlení průjezdu tramvají přes kolejové konstrukce v pražské síti 

   Author: Hradil Jakub; Supervisor: Pušman Vladimír; Opponent: Beneš Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-28)
   Práce se snaží nalézt řešení, které by umožnilo zrychlit průjezd tramvají přes kolejové konstrukce v pražském provozu. První část práce popisuje technické a provozní parametry současných kolejových konstrukcí používaných ...
  • Zvýšení bezpečnosti dopravy v ulici Lužická v Mimoni včetně úprav pro cyklisty 

   Author: Šindelářová Eliška; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Rozsypal Vladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Zvýšení kapacity trati Mladá Boleslav - Nymburk 

   Author: Koudelka Martin; Supervisor: Javořík Tomáš; Opponent: Buriánek Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Zvýšení propustnosti vybraného dopravního uzlu pomocí mikroskopické simulace 

   Author: Braný Daniel; Supervisor: Hofhansl Petr; Opponent: Hofler Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Železniční propojení tratí 072 a 090 v oblasti Mělnicka 

   Author: Kliský Michal; Supervisor: Vaněk Martin; Opponent: Vachtl Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-12)