Now showing items 43-62 of 326

  • Humanizace prostoru Masarykova náměstí v Žamberku 

   Author: David Hudec; Supervisor: Čarská Zuzana; Opponent: Nováček Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-11)
   Předmětem bakalářské práce "Humanizace prostoru Masarykova náměstí v Žamberku" je vypracování více variant ke zlepšení podmínek pro pohyb pěších a cyklistů v celé ploše náměstí a jeho bezprostředního okolí. Dále je práce ...
  • Informační systém MHD v Děčíně 

   Author: Cihelková Martina; Supervisor: Novotný Ivo; Opponent: Drápal Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Integrovaný dopravní systém v oblasti Neratovicka a Mělnicka 

   Author: Seifert Ivan; Supervisor: Chmela Petr; Opponent: Drápal Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Koncepce cyklistické dopravy v Prostějově 

   Author: Dreherová Kateřina; Supervisor: Padělek Tomáš; Opponent: Šilar Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-22)
   Předmětem bakalářské práce "Koncepce cyklistické dopravy v Prostějově" je analýza současného stavu cyklistických komunikací v Prostějově a návrh řešení, které povede ke zlepšení stavu cyklistické dopravy ve městě.
  • Koncepce úprav tarifních bodů v traťovém úseku Veselí n. L. - České Velenice 

   Author: Lukáš Andras; Supervisor: Jacura Martin; Opponent: Purkart Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-05)
   Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi úprav tarifních bodů v traťovém úseku Veselí nad Lužnicí - České Velenice. V první části je analyzován stávající stav železničních stanic a zastávek, ve druhé části jsou navrženy ...
  • Koncepce záchytných parkovišť v Českých Budějovicích 

   Author: Ondřej Talíř; Supervisor: Kumpošt Petr; Opponent: Hanzl Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-08)
   Předmětem bakalářské práce "Koncepce záchytných parkovišť v Českých Budějovicích" je analýza současného systému záchytných parkovišť v Českých Budějovicích, projektů v souvislosti s dopravou v klidu a dobrých příkladů ze ...
  • Koordinace autobusových a vlakových linek v oblasti Prahy-západ a Kladenska 

   Author: Pinčák Petr; Supervisor: Chmela Petr; Opponent: Marek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
   Předmětem bakalářské práce "Koordinace autobusových a vlakových linek v oblasti Prahy-Západ a Kladenska" bylo zanalyzovat autobusové a vlakové linky v dané oblasti. Na základě analýzy byl vypracovaný návrh na zlepšení ...
  • Koordinace městské a příměstské veřejné dopravy v okolí obce Zdiby 

   Author: Anastasiia Romanova; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Hrdina Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
   Tato bakalářská práce s názvem „Koordinace městské a příměstské veřejné dopravy v okolí obce Zdiby“ se zabývá analýzou současného stavu linkového vedení PID v obci Zdiby a jeho okolí. Dále se analyzují možné varianty ke ...
  • Logistika vodní dopravy 

   Author: Pogorelov Anton; Supervisor: Neubergová Kristýna; Opponent: Kácovský Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-15)
   Tato bakalářská práce se zabývá logistikou vodní dopravy v Rusku. Byly vyřešeny moderní problémy vodní dopravy ve státě. Předmětem této bakalářské práce je rozbor některých aspektu vodní logistiky. Pomocí výpočtů byla ...
  • MHD v Hradci Králové 

   Author: Roman Lamberský; Supervisor: Jacura Martin; Opponent: Králík Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-04)
   Předmětem bakalářské práce „MHD v Hradci Králové“ je analýza současného stavu a upozornění na problémové body. Tyto problémové body jsou nadále zpracovávány a je hledáno jejich možné řešení. Výsledkem této práce má být ...
  • Modernizace křižovatky silnic II. a III. třídy v Roudnici nad Labem 

   Author: Skronka Gabriel; Supervisor: Kučera Tomáš; Opponent: Kapal Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-12)
  • Modernizace traťového úseku Slatinka - Kriváň 

   Author: Farbiak Martin; Supervisor: Týfa Lukáš; Opponent: Parchanská Barbora
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Modernizace železniční stanice Kropáčova Vrutice 

   Author: Martin Formáček; Supervisor: Trešl Ondřej; Opponent: Švarc Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-05)
   Předmětem bakalářské práce "Modernizace železniční stanice Kropáčova Vrutice" je analyzovat současný stav železniční stanice včetně rozsahu provozu osobní a nákladní dopravy a nalézt problematická místa a nedostatky ve ...
  • Modernizace železniční stanice Kyjov 

   Author: Jetelina Petr; Supervisor: Vaněk Martin; Opponent: Farbiak Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-23)
   Předmětem této bakalářské práce je analýza stavu železniční stanice Kyjov, její historie a umístění v železniční síti České Republiky, rozsahu osobní i nákladní dopravy a současného technického ...
  • Modernizace železniční stanice Ledečko 

   Author: Jiří Petříček; Supervisor: Trešl Ondřej; Opponent: Zajíc Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-05)
   V rámci této práce je navržena modernizační akce železniční stanice Ledečko. Variantní řešení naplňují požadavky na návrh založené na poznatcích z rešerše současných místních poměrů a potenciálního rozvoje železniční dopravy ...
  • Modernizace železniční stanice Lysá nad Labem 

   Author: Klimčák Petr; Supervisor: Vaněk Martin; Opponent: Vachtl Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
   Předmětem bakalářské práce na téma "Modernizace železniční stanice Lysá nad Labem" je analýza rozsahu železniční dopravy a současného technického stavu stanice a na ní navazující identifikace nedostatků stanice a návrhy ...
  • Modernizace železniční stanice Ostrava střed 

   Author: Viktor Bílek; Supervisor: Javořík Tomáš; Opponent: Fridrišek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-04)
   Tato bakalářská práce se zabývá ,,Modernizací železniční stanice Ostrava střed‘‘. Práce obsahuje analýzu současného stavu stanice a jejího významu pro dopravní obsluhu území. Dále se práce zabývá možnostmi úprav stanice, ...
  • Modernizace železniční stanice Slaný 

   Author: Pavel Pechač; Supervisor: Trešl Ondřej; Opponent: Javořík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-03)
   Předmětem bakalářské práce Modernizace železniční stanice Slaný je analýza současného stavu ŽST Slaný, popsání současného a výhledového rozsahu provozu osobní i nákladní dopravy, stanovení hlavních nedostatků a navržení ...
  • Modernizace železničního uzlu Česká Třebová 

   Author: Maixnerová Martina; Supervisor: Vaněk Martin; Opponent: Javořík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
   Předmětem bakalářské práce "Modernizace železničního uzlu Česká Třebová" je technický popis stanice se zaměřením na osobní dopravu a analýza jejího dopravního významu v železniční síti České republiky. Důležitým tématem ...
  • Možnosti modernizace žst. Třeboň 

   Author: Fojta Tomáš; Supervisor: Trešl Ondřej; Opponent: Zajíc Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
   Bakalářská práce řeší návrh rekonstrukce železniční stanice. Hlavním cílem práce je zlepšit zařízení pro přepravu a zvýšit bezpečnost cestujících. Bakalářská práce navrhuje dvě hlavní varianty, úspornou a velkorysou. Úsporná ...