• Bezbariérový přístup pro cestující lanovky na Petřín v Praze 

   Autor: Čiháková Lucie; Vedoucí práce: Čarský Jiří; Oponent práce: Krčálová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Dopravně zklidňovací opatření pro bezpečnou cestu do školy v Praze-Ďáblicích 

   Autor: Peterka Michal; Vedoucí práce: Čarská Zuzana; Oponent práce: Kučera Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
   Předmětem bakalářské práce "Dopravně zklidňovací opatření pro bezpečnou cestu do školy v Praze-Ďáblicích" je navrhnout stavební a dopravně zklidňovací opatření vedoucích k minimalizaci pravděpodobnosti vzniku dopravní ...
  • Dopravní nehodovost v souvislosti se silniční vegetací 

   Autor: Kácovský Jaroslav; Vedoucí práce: Padělek Tomáš; Oponent práce: Michková Vlasta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-24)
   Předmětem bakalářské práce "Dopravní nehodovost v souvislosti se silniční vegetací" je porovnat přínosy a nevýhody silniční vegetace, analyzovat vliv pevných překážek (stromů) na bezpečnost silničního provozu a stanovit ...
  • Dopravní obsluha Krupky 

   Autor: Ryba Alexandr; Vedoucí práce: Jacura Martin; Oponent práce: Chmela Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Dopravní obsluha oblasti Praha - Řeporyje 

   Autor: Veselý Václav; Vedoucí práce: Chmela Petr; Oponent práce: Štěpán Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Dopravní obsluha rekreační oblasti Máchovo jezero 

   Autor: Jandová Tereza; Vedoucí práce: Jacura Martin; Oponent práce: Novotný Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Dopravní obsluha rekreačního střediska Bedřichov v Jizerských horách 

   Autor: Šleisová Hana; Vedoucí práce: Svetlík Marián; Oponent práce: Řezáčová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-09)
  • Dopravní obslužnost Jihlavy 

   Autor: Kruntorád Jan; Vedoucí práce: Jacura Martin; Oponent práce: Chmela Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-28)
   Předmětem bakalářské práce "Dopravní obslužnost Jihlavy" je analýza současného stavu dopravní obslužnosti okrajových částí města Jihlavy, včetně provedení a vyhodnocení přepravních průzkumů a navrhnout nový stav dopravní ...
  • Dopravní obslužnost obcí ve východním okolí Tachova 

   Autor: Šatra Petr; Vedoucí práce: Kučera Tomáš; Oponent práce: Pleiner Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Dopravní řešení nové trasy cyklostezky podél silnice I/27 v Mostě 

   Autor: Zeman Marek; Vedoucí práce: Čarský Jiří; Oponent práce: Burianová Marcela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Dopravní řešení úrovňového křížení silnic I/37 x I/16 x I/14 v Trutnově 

   Autor: Malý Matěj; Vedoucí práce: Filip Josef; Oponent práce: Vaidiš Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Dopravní stavby ve vztahu k chráněným plochám soustavy NATURA 2000 

   Autor: Brejchová Nikola; Vedoucí práce: Neubergová Kristýna; Oponent práce: Höfler Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-28)
   Předmětem bakalářské práce "Dopravní stavby ve vztahu k chráněným plochám soustavy NATURA 2000" je posuzování vybraných dopravních staveb ve vztahu k chráněným plochám soustavy NATURA 2000 v procesu EIA, následné porovnání ...
  • Dopravní studie obytného bloku ulic Chomutovská - J. Skupy v Mostě 

   Autor: Málek Martin; Vedoucí práce: Filip Josef; Oponent práce: Duda Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Dopravní studie propojení Horního náměstí a Dolního náměstí v Odoleně Vodě 

   Autor: Vojtěchovský Ondřej; Vedoucí práce: Filip Josef; Oponent práce: Hořáková Soňa
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-12)
  • Dopravní studie řešení prostoru místních komunikací v Sezimově Ústí 

   Autor: Kleňha Kamil; Vedoucí práce: Filip Josef; Oponent práce: Valenta Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-12)
  • Informační systém MHD v Děčíně 

   Autor: Cihelková Martina; Vedoucí práce: Novotný Ivo; Oponent práce: Drápal Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Integrovaný dopravní systém v oblasti Neratovicka a Mělnicka 

   Autor: Seifert Ivan; Vedoucí práce: Chmela Petr; Oponent práce: Drápal Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Koncepce cyklistické dopravy v Prostějově 

   Autor: Dreherová Kateřina; Vedoucí práce: Padělek Tomáš; Oponent práce: Šilar Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-22)
   Předmětem bakalářské práce "Koncepce cyklistické dopravy v Prostějově" je analýza současného stavu cyklistických komunikací v Prostějově a návrh řešení, které povede ke zlepšení stavu cyklistické dopravy ve městě.
  • Modernizace křižovatky silnic II. a III. třídy v Roudnici nad Labem 

   Autor: Skronka Gabriel; Vedoucí práce: Kučera Tomáš; Oponent práce: Kapal Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-12)
  • Modernizace traťového úseku Slatinka - Kriváň 

   Autor: Farbiak Martin; Vedoucí práce: Týfa Lukáš; Oponent práce: Parchanská Barbora
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)